PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
UIT DE KERKENRAAD UIT DE KERKENRAAD
Twee onderwerpen domineerden de kerkenraadsvergadering van 17 januari: het vertrek van ds. Gerrit Schouten en het samengaan met wijk Noord. Maar eerst hoorden we hoe Lucas 2:21 vermeldt dat Jezus zijn naam krijgt en daarmee tevens zijn taak: redder.
Ds. Gerrit Schouten gaf een verslag van het traject dat leidde tot het beroep uit Echteld. Dit voelde als Gods weg voor hem, na 10 jaar in Woerden en nog zo’n 8 jaar tot het emeritaat. De kerkenraad betreurt uiteraard zijn vertrek maar gunt hem ook van harte zijn plaats in Echteld. De afscheidsdienst is voorzien voor 7 april en de intrede in Echteld voor 14 april. Er wordt een commissie gevormd voor het afscheid. Ook zullen vier mensen de nodige voorbereidingen treffen voor een snelle start van het beroepingswerk, waaronder de vorming van een brede beroepingscommissie.
Over het samengaan van de wijken West en Noord bespraken we een herzien plan van aanpak dat de algehele gang van zaken betreft, en een kadernotitie die aangeeft welk beleid de samengevoegde wijk wil voeren. Hier concentreerde het gesprek zich op de uiteenlopende pastorale identiteit wat betreft het inzegenen van niet-traditionele huwelijken, op de inrichting van het pastoraat en op de herkenbare ontmoetingsplek voor de geloofsgemeenschap. Opnieuw werd benadrukt dat de aanpak moet aansluiten bij de vorming van de Protestantse Gemeente Woerden. Op 14 februari wordt een eerste gemeenteavond gehouden om de gemeenteleden te informeren en hun vragen en opmerkingen te vernemen over de voorgenomen samenvoeging.
          Arjan Polderman
 
terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie


HET LEVEN NA PINKSTEREN
Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer.

Openbaring 21:1


Ons leven begint vol verwondering van alles om ons heen. Wat gaat het leven ons bieden, wat mogen we ervan verwachten, wat is onze plaats in het geheel? We weten het eerst nog niet.
Als we wat ouder worden, beginnen we er iets meer van te begrijpen. Dan merken we ook dat het maar zelden zo is dat we alles bereiken waar we van droomden. In mijn werk als predikant, personal coach en mediator kom ik behalve dankbare mensen ook veel mensen tegen die teleurgesteld zijn. Hoe heeft dit zo kunnen gaan? We droomden van een prachtige loopbaan, van een gezond en feestelijk leven, om zelf iets in de wereld voor anderen te betekenen, en op zijn minst een goed gezin te hebben waar het met al onze kinderen alleen maar goed gaat!
Maar niet alle dromen worden waar. En als ze wel waar worden, blíjft dat niet altijd zo. Soms kijk ik teleurgestelde mensen in hun ogen en zie ik ze denken, om met een tekst van Acda en de Munnik te spreken: “Van al mijn idealen, heb ik alleen het oud worden gehaald”.

De Geest is uitgestort
Hoe kan het toch dat je als christen niet méér van je idealen kunt verwezenlijken. Vanwaar al die teleurstellingen? Met Goede Vrijdag leren we dat Jezus geleden heeft en zelfs gestorven en begraven is. Maar

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.