PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
COLLECTE ZONDAG 31 MAART (tijdens de dienst) COLLECTE ZONDAG 31 MAART (tijdens de dienst)

Stichting Friedensstimme
Vanuit de Stichting Friedensstimme worden evangelisten in Rusland en Oost Europa voorzien van evangelisatie lectuur. Omdat veel evangelisten weinig inkomen hebben, worden deze mensen en hun gezinnen ondersteund met levensmiddelen en andere materialen die nodig zijn om in hun levensonderhoud te voorzien. Daarnaast is er de aanschaf van o.a. auto's, boten en sneeuwscooters, die nodig zijn om mensen in ver afgelegen streken te bezoeken. De gezinnen van de evangelisten staan veelal alleen in de omgeving waar zij wonen. Onze betrokkenheid is voor hen een grote steun. Vanuit de Stichting doet men iets extra's wanneer er zich noodsituaties voordoen bij de gezinnen van de evangelisten. Vanuit de diaconale collecte op deze zondag gaat een vast bedrag van € 300,- naar Stichting Friedensstimme. U kunt het werk van deze organisatie steunen met een gift op rek. nr. NL 26 INGB 0004 1323 34 t.n.v. St. Friedensstimme te Gouda met de vermelding: Humanitaire Hulp.
 

 
PAASGROETEN VOOR RUSLAND EN OOST EUROPA PAASGROETEN VOOR RUSLAND EN OOST EUROPA

Na de morgendiensten van zondag 31 maart zullen wij weer enveloppen met paasgroetkaarten uitdelen. Op één van de kaarten kunt u uw eigen naam en adres vermelden met eventueel een groet in het Engels of Duits. De andere kaarten worden door de ontvangers ter plaatse gebruikt voor evangelisatiewerk. De enveloppe dichtplakken en op de achterzijde uw naam en adres vermelden.
De portokosten bedragen € 1,45 (postzegel internationaal 1). Leuk als u weer meedoet!
 

 
Een verantwoorde bestemming Een verantwoorde bestemming

Bij het vieren van een jubileum zoeken mensen soms een “goed doel”. De gekregen giften worden dan aan dat “goede doel” gedoneerd. Mocht u binnenkort een jubileum vieren en zoekt u een verantwoorde bestemming voor de te verkrijgen giften, dan willen wij het werk vanuit onze Diaconie onder uw aandacht brengen. Uw gift wordt volledig besteed! Het kan zijn aan gezinnen en personen die met een hulpvraag bij onze Diaconie zijn gekomen. Maar ook organisaties, die zich bezig houden om de nood van mensen te verlichten, kunnen vanuit onze Diaconie op een bijdrage rekenen.
Aanvullend op bovengenoemde informatie brengen wij ook de mogelijkheid onder uw aandacht voor het toekennen van een legaat. In het verleden mochten wij meerdere keren een legaat in ontvangst nemen. Daar waren wij zeer content mee!
Dus voor beide bovengenoemde aspecten geldt: Echt een verantwoorde bestemming!

 
Zegels en spaarpunten Zegels en spaarpunten

In Hervormd Woerden nr. 1 meldden wij u dat er in de Hervormde Gemeente voor 124 pakken DE koffie aan punten was ingezameld.
In geheel Woerden, dus samen met de kernen Zegveld. Kamerik en Harmelen, is er voor 914 pakken koffie aan punten ingezameld. Deze 914 pakken koffie zijn volledig bestemd voor de Voedselbank te Woerden.
Douwe Egberts heeft dit jaar bij deze actie voor alle ingeleverde punten in Nederland 130.008 pakken koffie ter beschikking gesteld. Deze pakken koffie zijn geheel bestemd voor de uitgifte via de Voedselbanken in Nederland.

 

 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

Van Betlehem tot Jeruzalem
Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen.... 
Micha 5:1

Rond de kersttijd hebben we veel gesproken en vooral gezongen over Betlehem. Het is Micha die deze stad
opnieuw in de schijnwerpers plaatst. Niet als stad van het verleden, maar als stad van de toekomst. Maar hoe
zit het dan met Jeruzalem. Dat was toch al de grote stad in de tijd van Micha? Hoe gaat God eigenlijk om
met alles wat tot stand gekomen is in zijn geschiedenis met mensen? Wordt alles wat we samen met God meegemaakt hebben en wat op de een of andere wijze door ons zondig leven niet meer puur en rein is gewoonweg uitgeveegd en begint God opnieuw? Is Jeruzalem nog de stad van David?

Het is juist nadat Micha geprofeteerd heeft over de deplorabele staat van de stad Jeruzalem, dat hij begint
te spreken over Betlehem. Jeruzalem is niet de eerste stad die verbonden wordt met de naam van koning David.
Toen David nog een veelbelovende herdersjongen was, woonde hij in 
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Wijk Centrum-Oost: De eerstvolgende doopdienst is op zondag 7 april 2019 in de Petruskerk.
Doopzitting is op dinsdag 2 april om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: n.n.b.

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.