PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
COLLECTE ZONDAG 22 JULI (tijdens de dienst) COLLECTE ZONDAG 22 JULI (tijdens de dienst)

Mission Possible Nederland te Uithuizen
Deze organisatie in Nederland heeft ten doel het verlenen van financiële ondersteuning aan de zusterorganisaties in landen van Oost Europa. De organisatie bestaat inmiddels meer dan 40 jaar. Veel is er in die landen verbeterd. Veertig jaar geleden was de Bijbel in veel van die regio's verboden. Mission Possible is er in geslaagd vele kansarme kinderen een toekomst te geven. Alcohol en drugs verslaafden zijn afgekickt. Gebroken gezinnen weer bij elkaar  gebracht. Tienermoeders krijgen de noodzakelijke begeleiding en zorg. Bij al de doelgroepen wordt er geen onderscheid gemaakt naar ras, geloof of politieke overtuiging. Hulp is echter nog steeds nodig. Vanuit de diaconale collecte tijdens de dienst gaat een vastgesteld bedrag van € 300,00 naar de organisatie Mission Possible. U kunt ook helpen met uw gift op rek. nr. NL 07 RABO 015 8045 424 t.n.v. Mission Possible Nederland te Uithuizen.

 
COLLECTE ZONDAG 29 JULI (tijdens de dienst) COLLECTE ZONDAG 29 JULI (tijdens de dienst)

Incidentele Hulp
Nederland ervaart economisch betere tijden. Toch geldt dit lang niet voor iedereen. Mensen komen somsin schrijnende situaties terecht. Zij kunnen de zaken niet goed meer regelen en er ontstaan financiële problemen. Het komt voor dat gas, water en licht niet meer kunnen worden betaald, of dat er geen eten meer in huis is. De Diaconie helpt soms voor een korte termijn om in een crisissituatie een oplossing te bieden. Getracht wordt mensen vanuit hun situatie te begeleiden naar de diverse instanties die in Woerden werkzaam zijn, b.v. de Voedselbank, Maatschappelijk Werk of het Woerdense Noodfonds. De opbrengst van de diaconale collecte tijdens deze dienst is volledig bestemd voor deze Incidentele hulp.

 
Zegels en spaarpunten Zegels en spaarpunten

Bij de ingangen van onze kerken staan doosjes. Wanneer u zegels of spaarpunten van acties heeft waar u zelf niets mee wilt doen, dan kunt u deze zegels en spaarpunten in deze doosjes doen. Zij worden dan door anderen mensen gebruikt en krijgen zo een bestemming!
 

 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

“Ik weet: mijn redder leeft, en Hij zal tenslotte hier op 
  aarde ingrijpen”.
Job 19:25

 Georg Friedrich Händel had slechts 24 dagen nodig om zijn oratorium “the Messiah” te componeren: van 22 augustus tot 14 september 1741. Dat kwam deels omdat hij ouder werk opnieuw gebruikte. Maar ook omdat Händel zo gepassioneerd aan het oratorium werkte dat eten en slapen er geregeld bij inschoten. Later schreef hij over deze weken als ”een fantastisch, verheven hemels visioen”..Eén van de hoogtepunten uit dit oratorium zijn natuurlijk de “halleluja” koralen. Maar juist een breekbaar en dierbaar moment uit de Messiah is de aria ”I know that my redeemer liveth”. (Ik weet dat mijn verlosser leeft) Een aria waarin op prachtige wijze de opstanding van Jezus 
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost:
Zondag 2 september om 9.30 uur in de Petruskerk. Doopzitting: maandag 27 augustus om 20.00 uur in Het Baken. Aanmelden via 
 

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.