PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Inzameling DE Punten Inzameling DE Punten

De inzameling van de DE Punten in onze kerken in de afgelopen maanden leverde in totaal 62.000 punten op. Voor deze punten stelt Douwe Egberts 124 pakken koffie van 250 gram ter beschikking voor de Voedselbank te Woerden. Hartelijk dank voor uw DE punten. Ook dank aan mevr. Aris van der Kooij, die voor ons de punten verzamelde en bundelde.
 

 
COLLECTE ZONDAG 20 JANUARI (tijdens de dienst) COLLECTE ZONDAG 20 JANUARI (tijdens de dienst)

Stichting Ontmoeting te Houten
Eén van de organisaties die onze Diaconie jaarlijks met een gift ondersteunt, is de Stichting Ontmoeting. Via projecten op verschillende locaties bewijst men christelijke barmhartigheid onder andere aan dak- en thuislozen.
Ook Woerden kent een afdeling van Stichting Ontmoeting. Sinds 2014 biedt Ontmoeting in Woerden sociale netwerken aan. Mensen die bijvoorbeeld hulp willen hebben bij het aangaan van nieuwe contacten, het contact leggen met burgerlijke instanties en/of zorgorganisaties, het op orde brengen van de administratie of het huishouden kunnen contact met Ontmoeting opnemen. 
Uit de diaconale collecte tijdens de dienst gaat een bedrag van € 300,- naar deze stichting. U kunt ook zelf de organisatie ondersteunen met een gift op rek. nr. NL 35 RABO 038 76 69 140 t.n.v. St . Ontmoeting te Houten. Zij zijn u er zeer dankbaar voor!

 
Een verantwoorde bestemming Een verantwoorde bestemming

Bij het vieren van een jubileum zoeken mensen soms een “goed doel”. De gekregen giften worden dan aan dat “goede doel” gedoneerd. Mocht u binnenkort een jubileum vieren en zoekt u een verantwoorde bestemming voor de te verkrijgen giften, dan willen wij het werk vanuit onze Diaconie onder uw aandacht brengen. Uw gift wordt volledig besteed! Het kan zijn aan gezinnen en personen die met een hulpvraag bij onze Diaconie zijn gekomen. Maar ook organisaties, die zich bezig houden om de nood van mensen te verlichten, kunnen vanuit onze Diaconie op een bijdrage rekenen.
Aanvullend op bovengenoemde informatie brengen wij ook de mogelijkheid onder uw aandacht voor het toekennen van een legaat. In het verleden mochten wij meerdere keren een legaat in ontvangst nemen. Daar waren wij zeer content mee!
Dus voor beide bovengenoemde aspecten geldt: Echt een verantwoorde bestemming!

 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

Gods zegen in 2019
Hoeveel nieuwjaarswensen heeft u dit jaar gehad? Het is eigenlijk best een bijzondere gewoonte om elkaar een gelukkig of gezegend nieuw jaar vol heil toe te wensen. Het lukt lang niet altijd om bij al die wensen even echt stil te staan bij hoe de ander eigenlijk het nieuwe jaar inkijkt. Maar het kan wel een moment zijn om elkaar even in de ogen te kijken: thuis, in de familie, binnen vriendschappen, op het werk en ook in de christelijke gemeente. Om met een handdruk de onderlinge verbondenheid te laten voelen.

Het bijzondere is dat God ons eigenlijk elke kerkdienst een gezegende week wenst. En het woord ‘wenst’ is dan veel te zwak uitgedrukt. In de zegen zegt God toe dat Hij ons wil behoeden, genadig wil zijn en vrede wil geven: “De HEERE zegene u en Hij behoede u. De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.”(Num. 6:24-26). Bij deze zegen wordt
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: De eerstvolgende doopdienst is op zondag 17 februari 2019 in de Maranathakerk.
Doopzitting is op maandag 11 februari om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: Zondag 17 februari 2019 om 9.30 uur in de  Petruskerk. Ouders die hun kindje willen laten dopen kunnen contact opnemen met ds. Schouten. In overleg bepalen we een datum voor het doopgesprek.

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.