PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
EEN GIFT EEN GIFT

Nu wij ervaren dat er voor een periode geen kerkdiensten kunnen worden gehouden, is een direct gevolg dat er ook geen collecteopbrengsten binnenkomen. Financiële ondersteuning van een aantal projecten vanuit de diaconie kan gelukkig wel worden gecontinueerd. Mocht u het werk van uw diaconie financieel willen ondersteunen, dan is uw gift zeer welkom! Hartelijk dank voor uw financiële bijdrage!

 
COLLECTES IN CORONATIJD COLLECTES IN CORONATIJD

Het College van Diakenen heeft besloten het collecterooster voor 2020 te blijven volgen. Elke zondag zullen de collectedoelen worden meegedeeld en zo mogelijk via de beamer te zien zijn, evenals het rekeningnummer van de diaconie (NL09 RABO 0373 7398 26). Verder wordt georganiseerd dat er ook digitaal giften overgemaakt kunnen worden via iDEAL.

 
COLLECTE GOEDE VRIJDAG 10 APRIL COLLECTE GOEDE VRIJDAG 10 APRIL

Stichting Gevangenenzorg Nederland
Gevangenenzorg Nederland zet zich in om vanuit een Bijbelse roeping hulp te bieden aan gevangenen en hun familie, bijvoorbeeld door de inzet van vrijwilligers die bij de gedetineerden in de gevangenis op bezoek gaan. Zij begeleiden en ondersteunen ook na detentie. Al deze activiteiten zijn gericht op vergroting van de kans op integratie na detentie. Naast de hulp aan de gevangene is er ook aandacht voor de familie. Er wordt hulp geboden bij het vinden van werk, oplossen van schulden en structuur geven in de opvoeding. Verder biedt de stichting de mogelijkheid aan gedetineerden om een cadeautje aan hun kinderen te geven voor hun verjaardag, om zo de verwijdering tussen gedetineerden en het gezin te voorkomen. De barmhartigheid van God en Zijn Zoon Jezus Christus strekt zich ook uit tot deze medemens. Uit de diaconale collecte tijdens de dienst gaat een bedrag van € 300,- naar deze stichting. U kunt ook een gift overmaken op NL61 INGB 0006 3914 16 t.n.v. Gevangenenzorg Nederland te Zoetermeer.

 
GAVEN BIJ VIERING HEILIG AVONDMAAL GOEDE VRIJDAG 10 APRIL GAVEN BIJ VIERING HEILIG AVONDMAAL GOEDE VRIJDAG 10 APRIL

Inloophuis ’t Centrum
De inzameling van de gaven bij de viering van het Heilig Avondmaal is volledig bestemd voor Inloophuis ’t Centrum aan de Hogewoerd 3a te Woerden. ’t Centrum is vijf dagen van de week open. Een dag biedt (wisselend) een morgen-, een middag- en een avondprogramma. Aan al de activiteiten werken ruim honderd vrijwilligers mee: kookvrijwilligers, gastvrouwen en gastheren. De activiteiten die worden georganiseerd vanuit en door ’t Centrum, voorzien in een grote behoefte. Bezoekers betalen een kleine bijdrage voor de maaltijd en de door hen genoten consumpties. Dit is echter niet toereikend om jaarlijks het financiële plaatje rond te krijgen.
Een nieuwe activiteit die vanuit ’t Centrum plaatsvindt, is een opleiding tot barista. Er is nu een branderij voor koffiebonen met de naam OVErHOOP. Men creëert verschillende melanges koffie voor de verkoop. Personen die hier de opleiding tot barista volgen, ervaren dat zij nuttig kunnen zijn voor de maatschappij en dat zij er zeker toe doen voor hun omgeving. Nu niet meer ‘overhoop’ met zichzelf maar weer perspectief met hun leven! Geweldig dat dit zo, in het centrum in Woerden, bij ’t Centrum kan plaatsvinden! U kunt deze vers gebrande koffie kopen in de winkel van de Meerpaal, Havenstraat 6.
Uw gave middels de inzameling bij de viering van het Heilig Avondmaal op deze Goede Vrijdag is zeer welkom! Te kunnen delen van hetgeen wij dagelijks van onze Schepper ontvangen is bij onze viering zeker op zijn plaats. Het is voor de organisatie van ’t Centrum van grote waarde!

 
Een verantwoorde bestemming Een verantwoorde bestemming
Bij het vieren van een jubileum zoeken mensen soms een “goed doel”. De gekregen giften worden dan aan dat “goede doel” gedoneerd. Mocht u binnenkort een jubileum vieren en zoekt u een verantwoorde bestemming voor de te verkrijgen giften, dan willen wij het werk vanuit onze Diaconie onder uw aandacht brengen. Uw gift wordt volledig besteed! Het kan zijn aan gezinnen en personen die met een hulpvraag bij onze Diaconie zijn gekomen. Maar ook organisaties, die zich bezig houden om de nood van mensen te verlichten, kunnen vanuit onze Diaconie op een bijdrage rekenen.
Aanvullend op bovengenoemde informatie brengen wij ook de mogelijkheid onder uw aandacht voor het toekennen van een legaat. In het verleden mochten wij meerdere keren een legaat in ontvangst nemen. Daar waren wij zeer content mee!
Dus voor beide bovengenoemde aspecten geldt: Echt een verantwoorde bestemming!
 
 
 

Inloggen

Meditatie

BREEKBAAR PASEN
We leven toe naar Pasen, door de diepte van het lijden van Jezus heen. Deze weg door de diepte heen krijgt dit jaar een bijzondere lading door de coronacrisis. We hebben te maken met grote bezorgdheid, onzekerheid en angst om het coronavirus. We denken aan de zieken en aan de families die getroffen zijn door overlijden in hun kring. Hoe intens verdrietig en aangrijpend zijn deze situaties. Het is ons gebed dat zij in deze diepte de nabijheid van God mogen ervaren.
Maar de diepte gaat verder. We worden op onszelf en een kleine kring naasten teruggeworpen. Nog breder is de impact enorm: op werk, school, ons zorgstelstel, de dagelijkse boodschap. Op tal van manieren wordt er geschud aan de grondvesten van ons bestaan. We worden erbij stilgezet hoe kwetsbaar we zijn.

Afhankelijk
Jezus heeft zijn kwetsbaarheid intens doorleefd, tot in de dood. Zo wilde hij één zijn met de mensen en de wereld. Kwetsbaar als hij was heeft hij in Getsemané uitgesproken dat hij zijn leven legde in de handen van God. Dat was ook zijn laatste schreeuw aan het kruis. Hij gaf zich over in het

meer
 
OVERBELASTING KERKOMROEP

In veel gemeenten zullen veel meer luisteraars via Kerkomroep aangesloten zijn dan normaal. Dit kan leiden tot overbelasting van de website van Kerkomroep. Het zou goed kunnen zijn dat u geen verbinding kunt maken met de live uitzending. Als volgen op de computer niet lukt, kunt u smartphone of tablet proberen, of andersom. Niet alle browsers werken even goed samen met kerkomroep.nl; het proberen van een andere browser kan misschien helpen. U kunt prima de uitzending op een later moment terugluisteren. Als er gespreid geluisterd wordt, zal dat de snelheid ten goede komen. Achteraf kunt u de kerkdienst ook downloaden en afspelen wanneer dat u uitkomt.

 
Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden


Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.