PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
COLLECTE 24 NOVEMBER COLLECTE 24 NOVEMBER

Werk onder en met ouderen in Woerden
Een kwetsbare groep in onze samenleving zijn de ouderen. Soms heeft men verpleging, gespecialiseerde verzorging of maatschappelijke hulpverlening nodig. In de zorg komt de verantwoordelijkheid steeds meer bij de hulpvrager te liggen. Deze zal met familie of in een breder netwerk in zorg moeten voorzien. Soms levert dit problemen op en kan de diaconie worden gevraagd of er in een oplossing kan worden voorzien. Voor ouderen die geen hulpvraag hebben kan de diaconie soms ook iets betekenen. Hierbij denken wij dan aan de door de wijken georganiseerde contactmiddagen voor ouderen. Voor al dit werk dat er in Woerden plaatsvindt zullen wij op deze zondag tijdens de dienst collecteren. U kunt ook rechtstreeks ondersteunen met uw gift op het hierboven vermelde banknummer met de vermelding: plaatselijk ouderenwerk. Van harte aanbevolen.

 
DE-WAARDEPUNTEN DE-WAARDEPUNTEN

Wij gaan weer waardepunten van Douwe Egberts inzamelen om te besteden voor gratis pakken koffie voor de Voedselbank te Woerden. Dit doen wij gezamenlijk met de andere Woerdense kerken. De ingezamelde DE-punten zullen begin 2020 worden aangeboden aan Douwe Egberts. Heeft u DE-waardepunten dan kunt u die in de doosjes doen die u bij de ingang van onze kerken vindt. Ook andere zegels, bonnen of punten kunt u in de doosjes doen. Ze zijn voor ons waardevol!

 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

DE ROUWSLUIER AFGENOMEN
En Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen …

Jesaja 25:7-8a

Steeds weer schildert Jesaja het komende Koninkrijk in schitterende kleuren. Zo ook in Jesaja 25. Een visioen van een feestmaal dat zal worden aangericht op de berg Sion voor alle volken. In Gods Naam mag Jesaja verkondigen dat de smaad van Zijn volk Israël weggenomen zal zijn van de hele aarde en dat de mensen bevrijd zullen worden uit hun rouwsituatie. Want God zal de dood verslinden. En dat voor altijd en eeuwig. Je kunt van zo’n belofte erg blij worden. Maar onze reactie zou ook een andere kunnen zijn. Want: hoeveel eeuwen is het al niet geleden dat dit gezegd werd? En wat is er veranderd? Wat heb ik eraan als er thuis niemand meer op mij wacht …
Verdriet, eenzaamheid, angst en pijn zijn nog geen voltooid verleden tijd, ook niet voor de gelovigen. De feestgangers komen met betraande ogen aan op de berg Sion. De HEERE wacht hen daar op als de grote Gastheer. Als Hij dan de sluier wegneemt, wordt het betraande gezicht zichtbaar. Maar met een oneindig teer gebaar, zoals een 

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.