PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
COLLECTE ZONDAG 27 mei (tijdens de dienst) COLLECTE ZONDAG 27 mei (tijdens de dienst)

Stichting Open Doors Ermelo
Vrijheid is een groot goed. Het is niet vanzelfsprekend om in vrijheid te kunnen leven. In veel landen worden Christenen vervolgd vanwege hun geloof. Open Doors brengt hun situatie onder onze aandacht en ondersteunt hen.
Dit gebeurt onder andere door het brengen van Bijbels en andere lectuur naar landen die voor de verspreiding hiervan gesloten zijn. Daarnaast geeft men trainingen om de Bijbel uit te leggen. Ook het verlenen van sociale hulp aan slachtoffers, vanwege het aannemen van het geloof in Christus, behoort bij hun doelstellingen. Open Doors werkt in 50 landen. In veel van die landen zijn moslims sterk vertegenwoordigd in de regering. Open Doors ondersteunt Christenen in Azië, het Midden Oosten en Afrika. Uw hulp middels gebed ondersteunt het leven van deze Christenen. Daarnaast helpt Open Doors financieel middels projecten in de bovengenoemde regio's. Uit de diaconale collecte tijdens de dienst gaat een bedrag van 
€300,- naar deze stichting. U kunt ook rechtstreeks ondersteunen met uw gift op rek. nr. NL 08 INGB 0000 0077 33, t.n.v. Open Doors Ermelo.
 

 
COLLECTE ZONDAG 3 JUNI (tijdens de dienst) COLLECTE ZONDAG 3 JUNI (tijdens de dienst)

Mercy Ships Hulpverleningsschepen
Elke dag sterven er mensen die niet tijdig kunnen worden geholpen vanwege armoede, ondervoeding, vervuild drinkwater enz. Een kleine verbetering betekent een wereld van verschil. Mercy Ships is een christelijke organisatie die hospitaalschepen inzet om hulp te kunnen bieden. Vrijwilligers op deze schepen brengen verandering en geven zieke mensen weer hoop en toekomst. Op de schepen wordt voorzien in operaties en andere medische en tandheelkundige hulp. Bemanning en staf werken als vrijwilligers. De schepen varen langs de kust van Afrika en Madagaskar. Ze doen daar verschillende havens aan. De schepen blijven gedurende een langere tijd aangemeerd in een haven, waar mensen die hulp nodig hebben naar toe kunnen komen. Zij worden geholpen zonder dat er kosten in rekening worden gebracht. Alles wat er gebeurt wordt bekostigd uit giften. Een vast bedrag van €300,- uit de diaconale collecte die tijdens de dienst wordt gehouden, gaat naar Mercy Ships. Uw gift is ook welkom op rek. nr. NL40 RABO 0356 3121 51 t.n.v. St. Mercy Ships Holland te Rotterdam.
 

 
VAKANTIES VOOR EENOUDERGEZINNEN VAKANTIES VOOR EENOUDERGEZINNEN

Als alleenstaande ouder heeft u de zorg voor uw kind(eren) zeven dagen per week.
Soms gedeeld met anderen, maar het grootste deel van de zorg is toch voor u als ouder.
Mogelijk is een vakantie, waarin u kunt ontspannen en waarin u af en toe uw eigen plan kunt trekken en de zorg voor uw kinderen kunt delen, dan erg welkom.
De organisatie Y Camps organiseert vakanties voor eenoudergezinnen met de volledige zorg voor uw kinderen. Ervaren begeleiders organiseren activiteiten voor de kinderen zodat u tijd voor uzelf hebt.
Als u dat wilt worden er ook voor de ouders activiteiten georganiseerd. De vrijwilligers kunnen ook voor de maaltijden zorgdragen.
In Nederland zijn er een drietal locaties waar deze vakantieweken worden georganiseerd.
In de Glind, een locatie in Friesland en een locatie in de Achterhoek.
U kunt informatie verkrijgen op www.ycampseenoudervakanties.nl of via 035 6668777. 
Wanneer u een minimuminkomen heeft, is het soms mogelijk in aanmerking te komen voor een gereduceerd tarief. 

 
INZAMELING GAVEN BIJ DE VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL INZAMELING GAVEN BIJ DE VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

Stichting Present te Woerden
De inzameling van uw gaven bij de viering van het Heilig Avondmaal is bestemd voor de Stichting Present in Woerden. St. Present is een soort “vrijwilligers makelaar”. Er zijn groepen mensen die zich aanbieden om bij iemand een klus te doen. Er zijn hulpvragers die bij Present hebben aangegeven dat zij een hulpvraag hebben. Present coördineert aanbod en vraag. Zij werken vanuit een christelijke motivatie en doen veel samen met maatschappelijke organisaties. Present is een landelijke organisatie waarvan in Woerden een zeer actieve afdeling werkzaam is. Met uw gaven maken wij het mogelijk dat de organisatie in Woerden op professionele wijze kan blijven werken om het groeiend aantal aan hulpvragen van een oplossing te voorzien.

 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

Omhoog met die poorten, open met die deuren! (Ps. 24:7 en9)

De laatste weken waren er weer overal ‘koninklijke deuren’ te zien, denk bijvoorbeeld aan de deuren van het Prinsenhof in Groningen en aan de vergulde deuren van het paleis in Moskou. Deuren die tot het allerlaatst dichtgehouden worden om de spanning rond de entree van de koning en de koningin of de president te verhogen. 
In Psalm 24 gaat het ook over poortdeuren die open gaan voor de Koning der ere, de HEERE van de legermachten. Het is hoogstwaarschijnlijk een psalm die geschreven is voor de intocht van de ark in Jeruzalem. Als u de tijd neemt om Psalm 24 samen te lezen met 1 Kronieken 15, dan ontstaat er een voorstelling van een indrukwekkende ceremonie. De poortwachters van de burcht Sion houden de poorten gesloten en vragen

 
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost:
Zondag 27 mei om 9.30 uur in de Petruskerk. Doopzitting: dinsdag 22 mei om 20.00 uur in Het Baken. Aanmelden via

 

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' kunt u hier online inzien of downloaden.

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.