PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
COLLECTE HEMELVAARTSDAG (tijdens de dienst) COLLECTE HEMELVAARTSDAG (tijdens de dienst)
Stichting Krusada op Bonaire
Op Bonaire zijn er veel verslaafden waar niemand naar omkeek. De verslaving was veelal het gevolg van armoede in materieel, sociaal en moreel opzicht. Zeventien jaar geleden was er op Bonaire geen opvang voor hen. Antillianen die wilden afkicken, moesten in andere landen worden opgenomen. Tot de stichting Krusada werd opgericht, een christelijk opvangcentrum voor verslaafden. Jezus zocht de verstotenen op en wees hun de weg naar een beter leven. Bij Hem is iedereen welkom.Ook bij Krusada kan iedereen opgenomen worden. Wel moet de verslaafde de christelijke identiteit van Krusada respecteren en voldoende motivatie hebben om echt te breken met zijn verslaving. Het werk van Krusada is niet mogelijk zonder de steun uit Nederland. Vrijwilligers gaan naar Bonaire om een jaar of langer te werken voor Krusada. De Stichting Vrienden van De Hoop vertegenwoordigt Krusada in Nederland. Uit de diaconale collecte van deze zondag gaat een vast bedrag van € 300,- naar Krusada. U kunt ook ondersteunen met een gift op rek.nr.
NL 06 INGB 0000 383 838 t.n.v. st. Vrienden van de Hoop te Dordrecht met de vermelding: Gift voor Krusada.
 
 
COLLECTE ZONDAG 2 JUNI ( tijdens de dienst) COLLECTE ZONDAG 2 JUNI ( tijdens de dienst)
Stichting Gave. Hulp aan vluchtelingen in Nederland
Er zijn veel vluchtelingen in ons land. Gevlucht uit een oorlogssituatie, uitzichtloosheid, chaos of onderdrukking. Ontheemd komen ze hier. In onzekerheid wachten ze of ze mogen blijven. Stichting Gave helpt kerk en vluchteling om samen Christus te volgen. Het is de opdracht van een kerkelijke gemeente om naast de verkondiging van het Evangelie, ook praktische hulp te bieden aan de vluchteling. Stichting Gave begeleidt hen daarbij. Voor dit belangrijke werk gaat uit de collecte € 300,- naar St. Gave. U kunt ook rechtstreeks ondersteunen met een gift op rek. nr. NL 85 INGB 000 69 900 56 t.n.v. Stichting Gave te Harderwijk.
 
 
INZAMELING BIJ DE VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL OP 2 JUNI INZAMELING BIJ DE VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL OP 2 JUNI
Inloophuis 't Centrum te Woerden
De inzameling van de gaven bij de viering is volledig bestemd voor Inloophuis 't Centrum aan de Hogewoerd 3a in Woerden. 't Centrum is vier dagen van de week open. Een dag biedt een morgen, middag en een avond programma. Aan de activiteiten werken ruim 70 vrijwilligers mee. Kookvrijwillgers, gastvrouwen en gastheren. De activiteiten, georganiseerd vanuit het 't Centrum, voorzien in een grote behoefte. De bezoekers betalen een bepaalde bijdrage voor de maaltijd en de genoten consumpties. Dit is echter niet toereikend om het financiële plaatje rond te krijgen. Uw gave bij de viering van het Heilig Avondmaal op deze zondag is dan ook zeer welkom! Te kunnen delen van hetgeen wij dagelijks van onze Schepper  ontvangen is bij de viering aan de tafel zeker op zijn plaats. Het is voor de organisatie van 't Centrum van grote waarde! 
 
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie


Vrij en blij

Wat hebben we bijzondere zondagen achter de rug: Paasfeest en Bevrijdingsdag. De tirannie verdreven, de dood overwonnen. “Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan.” We hebben het beslissende moment van de wereldgeschiedenis opnieuw gevierd: Jezus heeft alles volbracht en is door de dood heen gegaan. En we hebben de bevrijding van de bezettende Duitse macht herdacht en gevierd dat er generaties leven die geen oorlog hebben meegemaakt. Als dat geen vrij en blij leven is? 
Of valt dat toch tegen? Leven in een parlementaire democratie en lid zijn van een christelijke gemeente betekent niet automatisch een ontspannen leven. In Lukas 13 ziet Jezus in de synagoge een kromgebogen vrouw ‘die zich in het geheel niet kon oprichten’ (vers 11). En Hij ziet achter de vergroeide wervels en de verkrampte spieren de macht van satan die haar ‘gebonden houdt’ (vers 16). Hoeveel kan er ook in ons leven niet zijn, ook na Pasen en Bevrijdingsdag, wat ons krom buigt of bezet? Aan zorg en ziekte. Aan fysieke pijn of aan innerlijke pijn, angst of woede. Aan zonden van anderen waar we onder lijden of aan concrete zonden waar we zelf ‘aan vast zitten’ en maar geen afstand van willen doen. En zelfs als we
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Doopdienst op zondag 23 juni in de Maranathakerk.
Doopzitting op maandag 17 juni om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: Doopdienst op zondag 26 mei in de Maranathakerk. Aanmelden bij ds. Berkheij, of 795233. Het doopgesprek zal zijn op maandag 20 mei. De locatie daarvoor is nog niet bekend. 

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.