PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
COLLECTE DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID (tijdens de dienst) COLLECTE DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID (tijdens de dienst)

Stichting Gevangenenzorg Nederland te Zoetermeer
Gevangenenzorg Nederland zet zich in om vanuit een Bijbelse roeping hulp te bieden aan gevangenen en hun familie, bijvoorbeeld door de inzet van vrijwilligers die bij de gedetineerden in de gevangenis op bezoek gaan. Zij begeleiden en ondersteunen ook na detentie. Al deze activiteiten zijn er op gericht om de kans op integratie na detentie te vergroten. Naast de hulp aan de gevangene is er ook aandacht voor de familie. Er wordt hulp geboden bij het vinden van werk, oplossen van schulden en structuur geven in de opvoeding. Verder biedt de stichting de mogelijkheid aan gedetineerden om een cadeautje aan hun kinderen te geven voor hun verjaardag, om zo de verwijdering tussen gedetineerden en het gezin te voorkomen. De barmhartigheid van God en Zijn Zoon Jezus Christus strekt zich ook uit tot deze medemens. Uit de diaconale collecte tijdens de dienst gaat een bedrag van 
€ 300,00 naar deze stichting. U kunt ook een gift overmaken op rek. nr. NL 61 INGB 0006 391 416 t.n.v. St. Gevangenenzorg Nederland te Zoetermeer. 

 
INZAMELING VAN DE GAVEN BIJ DE VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL INZAMELING VAN DE GAVEN BIJ DE VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

Inloophuis 't Centrum te Woerden
De inzameling van de gaven bij de viering is volledig bestemd voor Inloophuis 't Centrum aan de Hogewoerd 3a in Woerden. Het jaarverslag over het jaar 2017 meldt 14.710 bezoekers!
't Centrum is vier dagen per week open. Een dag biedt een morgen-, middag- en een avondprogramma. Aan de activiteiten werken ruim 70 vrijwilligers mee. Kookvrijwilligers, gastvrouwen en gastheren. De activiteiten, georganiseerd vanuit het 't Centrum, voorzien in een grote behoefte. De bezoekers betalen een bepaalde bijdrage voor de maaltijd en de genoten consumpties. Dat is echter niet toereikend om het financiële plaatje rond te krijgen. Uw gave middels de inzameling bij de viering van het Heilig Avondmaal op deze zondag is dan ook zeer welkom! Te kunnen delen van hetgeen wij dagelijks van onze Schepper  ontvangen is bij de viering aan de tafel zeker op zijn plaats. Het is voor de organisatie van 't Centrum van grote waarde!

 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie
“Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE”
(Psalm 130:1)


In de afgelopen maand deed Kerk in Actie een oproep om in kerkdiensten Psalm 130:1 te zingen in verbondenheid met de bevolking van Sulawesi. Als reactie op de verschrikkelijke tsunami en aardbeving, luidde de oproep: “Zoveel leed, zoveel slachtoffers. We hebben er geen woorden voor. We kunnen bidden, doneren... én zingen.” Samen zingen met onze broeders en zusters in Indonesië: “Uit diepten van ellenden, roep ik tot U, o Heer!”
Juist daar waar de woorden ons ontbreken, mogen we roepen tot God met de woorden die Hij zelf geeft. Psalm 130 is een van de vele klaagpsalmen uit het gebedenboek van de psalmen. In deze klaagpsalmen is de nood meestal heel algemeen beschreven, zodat ieder zijn eigen persoonlijke nood kan invullen. “Uit de diepten” betreft de grote nood op Sulawesi, maar ook onze eigen, persoonlijke nood. Of de diepten waar mensen uit onze directe
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Zondag 23 december om 9.30 uur in de Maranathakerk. Doopzitting op maandag 17 december om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.

Wijken West en Noord: Zondag 2 december om 9.30 uur in de Maranathakerk. Ouders die hun kindje willen laten dopen kunnen zich melden bij ds. G. Schouten. In overleg bepalen we dan een datum voor het doopgesprek.
 

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.