PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Delen en verbinden Delen en verbinden

Even voorstellen: mijn naam is Susanne Versloot-Vermeulen, ik ben getrouwd met Peter en werk bij het Leger des Heils. Zondag 6 januari werd ik bevestigd als ouderling met een speciale opdracht. Die laatste twee woorden roepen leuke en vragende reacties op. Het is een nieuwe functie en dus ook wat pionieren. In verkennende gesprekken met Maarten Snoek en ds Gerrit Schouten over de invulling, is vastgesteld dat ik me richt op ‘delen’en ‘verbinden’(in communicerende, enthousiasmerende en cohesie versterkende zin) en dan met name binnen de gemeente. ‘Delen’ en ‘verbinden’ liggen in elkaars verlengde. ‘Delen’ zie ik als meer zichtbaar maken en communiceren van wat er is / wordt georganiseerd en beleefd in de gemeente, maar ook in de vorm van het uitnodigen van gemeenteleden om te ‘delen’ van hun gekregen talenten en daarmee anderen te enthousiasmeren of steunen.
Voorbeelden
Er gebeurt zoveel in onze gemeente, van kinderkamp tot Roosevelthuis, van gezamenlijke maaltijden tot Pelgrimstochten. Leuk om elkaar te ontmoeten, verrijkend om ervaringen te delen, ook achteraf met gemeenteleden (die geen deel uitmaakten van ‘jouw’ groep). Zo geniet of leef je met elkaar mee. 

Verder zijn er groepen en commissies die niet gemeentebreed bekend zijn, maar waarin mensen zich al jarenlang inzetten. Graag breng ik e.e.a. in kaart, zowel feitelijk als ‘levendig’.  
Heerlijk zo’n spontane terugkoppeling van de KND of zo’n initiatief als het ‘samen vieren’ in een huiskamer van iemand die niet naar de kerk kan komen. Gaaf als iemand Pasen verbeeldt in bloemen of een schilderij, harten raakt door muzikaliteit of schrijftalent, ondersteunt d.m.v. technische of organisatorische kwaliteiten. Er stroomt warmte en aandacht door gastvrijheid, aangereikte koffie, de creaties van onze meester-bakkers en luisterende oren. En wat kun je veel leren andermans gebed. Talent in overvloed en groei als we ervan delen. God heeft prachtige dingen in ons gezaaid en ons aan elkaar gegeven.  
Hoe?
Er is geen vast moment of vaste vorm voor. Zoiets verloopt natuurlijk. Het kan door een bijdrage in of rondom een dienst, door foto’s of filmpjes, d.m.v. een interview in Hervormd Woerden of een berichtje op de website. Maar we delen en verbinden net zo goed door een ovenschotel te brengen naar een gezin met een zieke moeder. Uiteraard is er ook ruimte om in vertrouwen te delen van wat je met je meedraagt.  

Waar klopt jouw hart sneller van? Wat is voor jou van betekenis? Geef je ideeën en input (bijv. een ervaring of een talent dat je graag een keer deelt) door. Schiet me aan, bel (06-25299944) of mail (e-mail). Ook vraag ik je gebed om open ogen en oren en de enthousiasmerende kracht van de Heilige Geest.
        Hartelijke groet van Susanne Versloot

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

Van Betlehem tot Jeruzalem
Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen.... 
Micha 5:1

Rond de kersttijd hebben we veel gesproken en vooral gezongen over Betlehem. Het is Micha die deze stad
opnieuw in de schijnwerpers plaatst. Niet als stad van het verleden, maar als stad van de toekomst. Maar hoe
zit het dan met Jeruzalem. Dat was toch al de grote stad in de tijd van Micha? Hoe gaat God eigenlijk om
met alles wat tot stand gekomen is in zijn geschiedenis met mensen? Wordt alles wat we samen met God meegemaakt hebben en wat op de een of andere wijze door ons zondig leven niet meer puur en rein is gewoonweg uitgeveegd en begint God opnieuw? Is Jeruzalem nog de stad van David?

Het is juist nadat Micha geprofeteerd heeft over de deplorabele staat van de stad Jeruzalem, dat hij begint
te spreken over Betlehem. Jeruzalem is niet de eerste stad die verbonden wordt met de naam van koning David.
Toen David nog een veelbelovende herdersjongen was, woonde hij in 
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Wijk Centrum-Oost: De eerstvolgende doopdienst is op zondag 7 april 2019 in de Petruskerk.
Doopzitting is op dinsdag 2 april om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: n.n.b.

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.