PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
VAKANTIES MET AANDACHT VAKANTIES MET AANDACHT

Al bijna 60 jaar biedt Het Vakantiebureau in samenwerking met de Protestantse Kerk vakanties aan voor mensen die zorg en begeleiding nodig hebben tijdens een vakantie. Veelal betreft dit seniorenvakanties en vakanties voor mensen met een bijzondere zorgbehoefte. Gedurende zo’n vakantieweek worden er uitstapjes georganiseerd waaraan men deel kan nemen. Vrijwilligers verlenen de zorg die een deelnemer gedurende deze vakantie nodig heeft. Deze vakantieweken worden gehouden op verschillende locaties in Nederland. Er is ook een mogelijkheid voor een speciale vakantie, varend door Nederland met het schip Prins Willem-Alexander. Meer informatie kunt u verkrijgen via of via telefoonnummer 0343 745890.U kunt hier een brochure aanvragen waarin alle locaties en mogelijkheden voor een verblijf staan vermeld.

 
OPRICHTING STICHTING SCHULDHULPMAATJE WOERDEN OPRICHTING STICHTING SCHULDHULPMAATJE WOERDEN

Het armoedevraagstuk is complex en ingewikkeld. Schuldhulpverlening vraagt immers om speciale kennis en kunde. Het is dan ook noodzakelijk om bij een organisatie aan te sluiten die deze expertise kan bieden. Schuldenvrij worden heeft prioriteit! Dit is de basis om op orde te komen. De landelijke organisatie SchuldHulpMaatje biedt ons dat. Via dominee Joost Schelling waren we al bekend met deze organisatie. Vanaf de zomer van 2019 is er contact gelegd en hebben we het initiatief genomen om de Stichting SchuldHulpMaatje in Woerden te gaan oprichten.
De landelijke organisatie stelt eisen aan de oprichting. De belangrijkste voorwaarden zijn dat minimaal drie vertegenwoordigers uit minimaal drie lokale kerken de intentieverklaring tekenen om de oprichting te ondersteunen. In de eerste week van 2020 zijn de handtekeningen geplaatst. De initiatiefnemers zijn Wim Boterman van de Gereformeerde Kerk, Arie Roos van de Christelijke Gereformeerde Kerk en Leo Bom en

lees meer »
 
SPEELGOEDBANK WOERDEN SPEELGOEDBANK WOERDEN

Voor kinderen uit gezinnen met een klein budget (op of onder de armoedegrens) is het krijgen van zomaar wat speelgoed of een verjaardagscadeautje niet vanzelfsprekend. In Woerden leven circa 2000 gezinnen, met ongeveer 800 kinderen, op of onder de armoedegrens. Een gezin met twee kinderen leeft in armoede wanneer zij minder dan € 1500 netto per maand te besteden hebben aan minimaal noodzakelijk geachte goederen en voorzieningen (Bron: Armoede en Sociale uitsluiting 2018/CBS). Voor de ontwikkeling van kinderen is speelgoed belangrijk. Wij zamelen gebruikt speelgoed in dat er aantrekkelijk uitziet, dat heel, schoon en compleet is, en geven dat aan hen door. Wij kopen zo nodig nieuw speelgoed in bij tekorten. Ieder kind heeft immers recht om te spelen, ongeacht de

lees meer »
 
Een verantwoorde bestemming Een verantwoorde bestemming
Bij het vieren van een jubileum zoeken mensen soms een “goed doel”. De gekregen giften worden dan aan dat “goede doel” gedoneerd. Mocht u binnenkort een jubileum vieren en zoekt u een verantwoorde bestemming voor de te verkrijgen giften, dan willen wij het werk vanuit onze Diaconie onder uw aandacht brengen. Uw gift wordt volledig besteed! Het kan zijn aan gezinnen en personen die met een hulpvraag bij onze Diaconie zijn gekomen. Maar ook organisaties, die zich bezig houden om de nood van mensen te verlichten, kunnen vanuit onze Diaconie op een bijdrage rekenen.
Aanvullend op bovengenoemde informatie brengen wij ook de mogelijkheid onder uw aandacht voor het toekennen van een legaat. In het verleden mochten wij meerdere keren een legaat in ontvangst nemen. Daar waren wij zeer content mee!
Dus voor beide bovengenoemde aspecten geldt: Echt een verantwoorde bestemming!
 
Collectedoelen Collectedoelen

Informatie over de bestemming van diverse collectes, waaronder de diaconiecollecten vindt u op de pagina Collectedoelen.

 
Zegels, punten en bonnen Zegels, punten en bonnen
Heeft u zegels, punten of bonnen waar u zelf niets meedoet, dan kunt u ze meebrengen naar de kerk. Bij de ingang staan doosjes waar u ze in kan doen. Alles is welkom! Wij wisselen ze in voor producten en geld. Hiervan stellen wij dan weer levensmiddelen pakketjes samen voor mensen die dit geweldig goed kunnen gebruiken.
 
 
KIKA doppenspaarders KIKA doppenspaarders

Even een update van ons. Er is vanaf 4 januari t/m 30 juni 158,03 kg gespaard. Weer een prachtig resultaat wat we met elkaar hebben opgebracht. Heel fijn is dat ze steeds schoner worden aangeleverd. Dit scheelt ons ontzettend veel werk. Daar bedoel ik mee, stickervrij en afgespoeld. Doordat ze soms een poos opgeslagen moeten worden voordat ze vervoerd kunnen worden naar de verwerker, is het heel fijn als de doppen schoon zijn, anders kan het enorm gaan stinken. Nu moeten we het nog controleren op de doppen die wij kunnen gebruiken of de doppen die bij het P.M.D. afval moeten. Wij kunnen alleen hard plastic schroefdoppen gebruiken. Dit heeft te maken met het verwerkingsproces. Daarna verpakken we ze in zakken van 5kg, waarna Lydia en Bram het voor ons belangeloos wegbrengen. 
We ZOEKEN nog iemand die  ons in vervoer kunnen helpen. Bent u die persoon of kent u iemand, laat het ons dan weten. Dan nemen wij contact met u op. 
 Dan nu de resultaten: Petruskerk: 8,65 kg ,  Maranathakerk: 35,60 kg,  Baken: 10,62 kg,  Zegveld: 52,21 kg ,  Diversen ca.50 kg Dit alles bij elkaar brengt het tot een geweldige opbrengst. Onze vriendelijke dank hier voor. 
We wensen u een fijne vakantie periode. Vriendelijke groet 
        
Willem en Anneke Hoogerbrugge

 
 
VOORBEDENBOEK VOORBEDENBOEK

Voorbeden vormen een vast onderdeel van onze zondagse diensten. We staan dan stil bij de nood van de wereld, en bidden ook voor gemeenteleden die het moeilijk hebben. Die voorbeden worden niet alleen opgesteld door de diakenen en de predikant, maar ook door gemeenteleden. Daarom ligt er een voorbedenboek bij de ingang van de kerk. Voorbeden hoeven niet alleen maar over verdriet of nare dingen te gaan. Ook voor vreugde of dankbaarheid is er plaats. De kerk is een gemeenschap waar we vreugde en verdriet delen met God en met elkaar. Voorbeden die vanuit de gemeente worden gevraagd, kunnen bijdragen aan de groei van de onderlinge verbondenheid. We bevelen het gebruik van het voorbedenboek van harte bij u aan!
 

 
Inloophuis 't Centrum Inloophuis 't Centrum

Dit is een inloophuis, opgezet vanuit verschillende diaconieën, gevestigd in gebouw ‘De Meerpaal’, ingang via Hogewoerd 3a. Je kunt er terecht voor gezelligheid, een praatje, een drankje en een warme maaltijd.

Zondagopening van 15.00-18.00 uur waarna gelegenheid is voor kerkbezoek.

Woensdag geopend van 9.30-22.30 uur. Om 12.30 uur lunch, kosten €2.50, wel vooraf tot 11.00 uur aanmelden (via tel. 434053).

Kosten voor de warme maaltijd € 3.75, Vooraf aanmelden.

 
 
 

Inloggen

Meditatie

BREEKBAAR PASEN
We leven toe naar Pasen, door de diepte van het lijden van Jezus heen. Deze weg door de diepte heen krijgt dit jaar een bijzondere lading door de coronacrisis. We hebben te maken met grote bezorgdheid, onzekerheid en angst om het coronavirus. We denken aan de zieken en aan de families die getroffen zijn door overlijden in hun kring. Hoe intens verdrietig en aangrijpend zijn deze situaties. Het is ons gebed dat zij in deze diepte de nabijheid van God mogen ervaren.
Maar de diepte gaat verder. We worden op onszelf en een kleine kring naasten teruggeworpen. Nog breder is de impact enorm: op werk, school, ons zorgstelstel, de dagelijkse boodschap. Op tal van manieren wordt er geschud aan de grondvesten van ons bestaan. We worden erbij stilgezet hoe kwetsbaar we zijn.

Afhankelijk
Jezus heeft zijn kwetsbaarheid intens doorleefd, tot in de dood. Zo wilde hij één zijn met de mensen en de wereld. Kwetsbaar als hij was heeft hij in Getsemané uitgesproken dat hij zijn leven legde in de handen van God. Dat was ook zijn laatste schreeuw aan het kruis. Hij gaf zich over in het

meer
 
OVERBELASTING KERKOMROEP

In veel gemeenten zullen veel meer luisteraars via Kerkomroep aangesloten zijn dan normaal. Dit kan leiden tot overbelasting van de website van Kerkomroep. Het zou goed kunnen zijn dat u geen verbinding kunt maken met de live uitzending. Als volgen op de computer niet lukt, kunt u smartphone of tablet proberen, of andersom. Niet alle browsers werken even goed samen met kerkomroep.nl; het proberen van een andere browser kan misschien helpen. U kunt prima de uitzending op een later moment terugluisteren. Als er gespreid geluisterd wordt, zal dat de snelheid ten goede komen. Achteraf kunt u de kerkdienst ook downloaden en afspelen wanneer dat u uitkomt.

 
Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden


Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.