PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
SPEELGOEDBANK WOERDEN SPEELGOEDBANK WOERDEN

Voor kinderen uit gezinnen met een klein budget (op of onder de armoedegrens) is het krijgen van zomaar wat speelgoed of een verjaardagscadeautje niet vanzelfsprekend. In Woerden leven circa 2000 gezinnen, met ongeveer 800 kinderen, op of onder de armoedegrens. Een gezin met twee kinderen leeft in armoede wanneer zij minder dan € 1500 netto per maand te besteden hebben aan minimaal noodzakelijk geachte goederen en voorzieningen (Bron: Armoede en Sociale uitsluiting 2018/CBS). Voor de ontwikkeling van kinderen is speelgoed belangrijk. Wij zamelen gebruikt speelgoed in dat er aantrekkelijk uitziet, dat heel, schoon en compleet is, en geven dat aan hen door. Wij kopen zo nodig nieuw speelgoed in bij tekorten. Ieder kind heeft immers recht om te spelen, ongeacht de

lees meer »
 
NAJAARSACTIE SCHOEN DOEN NAJAARSACTIE SCHOEN DOEN

Dit najaar zullen de diaconieën die zijn aangesloten bij de Raad van Kerken Woerden, weer de gezamenlijke actie Schoen Doen organiseren. Doel van de actie is om gezinnen die van maximaal 110% van het minimuminkomen moeten rondkomen en kinderen hebben in de leeftijd van 4 t/m 16 jaar, een bedrag van maximaal € 40,- per kind beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een paar degelijke winterschoenen. Wanneer gemeenteleden hiervoor belangstelling hebben en aan de gestelde criteria voldoen, kunnen zij een aanmeldingsformulier opvragen bij de diakenen. Na invulling doet u het formulier in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie Bonaventurakerk, Rijnstraat 56, Woerden. Het aanmelden voor deze actie kan in de periode 1 september tot 23 september 2019. Let op: U kunt pas na goedkeuring van uw aanvraagformulier gebruikmaken van deze actie en overgaan tot aankoop van een paar schoenen.

 
MAALTIJD STICHTING ONTMOETING MAALTIJD STICHTING ONTMOETING

Stichting Ontmoeting en de Diaconie van de Hervormde Gemeente Woerden gaan op 11 oktober een buffet organiseren voor mensen die door Stichting Ontmoeting worden ondersteund. Voor deze gezamenlijke maaltijd zijn we op zoek naar mensen die heerlijk kunnen kokkerellen. Vindt u het leuk om voor deze maaltijd iets klaar te maken? Meldt u zich dan aan bij Lia Noorthoek (

 
Collectedoelen Collectedoelen

Informatie over de bestemming van diverse collectes, waaronder de diaconiecollecten vindt u op de pagina Collectedoelen.

 
Zegels, punten en bonnen Zegels, punten en bonnen
Heeft u zegels, punten of bonnen waar u zelf niets meedoet, dan kunt u ze meebrengen naar de kerk. Bij de ingang staan doosjes waar u ze in kan doen. Alles is welkom! Wij wisselen ze in voor producten en geld. Hiervan stellen wij dan weer levensmiddelen pakketjes samen voor mensen die dit geweldig goed kunnen gebruiken.
 
 
KIKA doppenspaarders KIKA doppenspaarders

Even een update van ons. Er is vanaf 4 januari t/m 30 juni 158,03 kg gespaard. Weer een prachtig resultaat wat we met elkaar hebben opgebracht. Heel fijn is dat ze steeds schoner worden aangeleverd. Dit scheelt ons ontzettend veel werk. Daar bedoel ik mee, stickervrij en afgespoeld. Doordat ze soms een poos opgeslagen moeten worden voordat ze vervoerd kunnen worden naar de verwerker, is het heel fijn als de doppen schoon zijn, anders kan het enorm gaan stinken. Nu moeten we het nog controleren op de doppen die wij kunnen gebruiken of de doppen die bij het P.M.D. afval moeten. Wij kunnen alleen hard plastic schroefdoppen gebruiken. Dit heeft te maken met het verwerkingsproces. Daarna verpakken we ze in zakken van 5kg, waarna Lydia en Bram het voor ons belangeloos wegbrengen. 
We ZOEKEN nog iemand die  ons in vervoer kunnen helpen. Bent u die persoon of kent u iemand, laat het ons dan weten. Dan nemen wij contact met u op. 
 Dan nu de resultaten: Petruskerk: 8,65 kg ,  Maranathakerk: 35,60 kg,  Baken: 10,62 kg,  Zegveld: 52,21 kg ,  Diversen ca.50 kg Dit alles bij elkaar brengt het tot een geweldige opbrengst. Onze vriendelijke dank hier voor. 
We wensen u een fijne vakantie periode. Vriendelijke groet 
        
Willem en Anneke Hoogerbrugge

 
 
VOORBEDENBOEK VOORBEDENBOEK

Voorbeden vormen een vast onderdeel van onze zondagse diensten. We staan dan stil bij de nood van de wereld, en bidden ook voor gemeenteleden die het moeilijk hebben. Die voorbeden worden niet alleen opgesteld door de diakenen en de predikant, maar ook door gemeenteleden. Daarom ligt er een voorbedenboek bij de ingang van de kerk. Voorbeden hoeven niet alleen maar over verdriet of nare dingen te gaan. Ook voor vreugde of dankbaarheid is er plaats. De kerk is een gemeenschap waar we vreugde en verdriet delen met God en met elkaar. Voorbeden die vanuit de gemeente worden gevraagd, kunnen bijdragen aan de groei van de onderlinge verbondenheid. We bevelen het gebruik van het voorbedenboek van harte bij u aan!
 

 
Inloophuis 't Centrum Inloophuis 't Centrum

Dit is een inloophuis, opgezet vanuit verschillende diaconieën, gevestigd in gebouw ‘De Meerpaal’, ingang via Hogewoerd 3a. Je kunt er terecht voor gezelligheid, een praatje, een drankje en een warme maaltijd.

Zondagopening van 15.00-18.00 uur waarna gelegenheid is voor kerkbezoek.

Woensdag geopend van 9.30-22.30 uur. Om 12.30 uur lunch, kosten €2.50, wel vooraf tot 11.00 uur aanmelden (via tel. 434053).

Kosten voor de warme maaltijd € 3.75, Vooraf aanmelden.

 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie
 

MIJN GENADE IS U GENOEG

Voor veel mensen bekende woorden. Ik hoor deze woorden weleens. De toon waarop deze woorden worden uitgesproken kan echter totaal verschillend zijn. Waar de één liefdevol deze woorden spreekt, worden ze door een ander uitgespuugd. Waar de één iets van hoop of iets van berusting ontleent aan deze woorden, roepen ze bij een ander weerstand op; hoezo “mijn genade is u genoeg”?
De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de christenen in Korinthe dat Jezus tot hem heeft gesproken: “Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid” (NBV). De zin staat niet op zichzelf. Er gaat het nodige aan vooraf. Na Paulus zijn er in Korinthe nep-apostelen gekomen die invloed hebben gekregen. Paulus heeft van hen kritiek gekregen. Nu moet Paulus iets doen wat hij niet wil: hoog van zichzelf opgeven. Altijd heeft hij God en Jezus centraal gesteld en nu moet hij

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.