PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Een Droom Een Droom

Zaterdag 20 januari zat de Maranathakerk bomvol. De kinderen waren de hele dag druk met het instuderen van de musical “Ester”. ’s Avonds waren de ouders en anderen welkom bij de uitvoering. Zondag 21 januari was er voor het eerst een ZIN-dienst, voorbereid met jongeren uit de Bonaventura kerk. Op dinsdag 23 januari zat de kapel vol. Met veertig mensen hebben we gegeten. Gemeenteleden zorgden voor eten, anderen waren welkom om te komen eten. Afgelopen zondag hadden we de huisgroep te gast in de pastorie aan het Haagwindeveld. Met zo’n 18 mensen eten we één keer per maand op zondag met elkaar. Een droom? Nee, dit was de werkelijkheid. Een dwarsdoorsnee van de afgelopen week. We zijn begonnen om iets van de droom die u in het vorige kerkblad kon lezen te realiseren. We; dat zijn Jan Bosman, Ellen Verweij, Peter Versloot, Rik Gorter, Gerrit en Tineke Schouten, Artho Hanemaaijer en Karin Meijer. We zijn met elkaar enthousiast om iets van die drie dimensies “boven, buiten en binnen” waar te maken. We noemen onze beweging vanaf nu 3D dat wil zeggen drie dimensionaal. In het logo dat we daarbij gebruiken komen de drie dimensies boven, buiten en binnen goed naar voren.  Natuurlijk organiseren we niet alles zelf. Dat kan ook niet. Maar we willen wel graag een katalysator zijn om iets van die droom waar te maken. Doet u/jij ook mee?
Gerrit Schouten
 

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

Van Betlehem tot Jeruzalem
Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen.... 
Micha 5:1

Rond de kersttijd hebben we veel gesproken en vooral gezongen over Betlehem. Het is Micha die deze stad
opnieuw in de schijnwerpers plaatst. Niet als stad van het verleden, maar als stad van de toekomst. Maar hoe
zit het dan met Jeruzalem. Dat was toch al de grote stad in de tijd van Micha? Hoe gaat God eigenlijk om
met alles wat tot stand gekomen is in zijn geschiedenis met mensen? Wordt alles wat we samen met God meegemaakt hebben en wat op de een of andere wijze door ons zondig leven niet meer puur en rein is gewoonweg uitgeveegd en begint God opnieuw? Is Jeruzalem nog de stad van David?

Het is juist nadat Micha geprofeteerd heeft over de deplorabele staat van de stad Jeruzalem, dat hij begint
te spreken over Betlehem. Jeruzalem is niet de eerste stad die verbonden wordt met de naam van koning David.
Toen David nog een veelbelovende herdersjongen was, woonde hij in 
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Wijk Centrum-Oost: De eerstvolgende doopdienst is op zondag 7 april 2019 in de Petruskerk.
Doopzitting is op dinsdag 2 april om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: n.n.b.

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.