PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Een Droom Een Droom
Zaterdag 20 januari zat de Maranathakerk bomvol. De kinderen waren de hele dag druk met het instuderen van de musical “Ester”. ’s Avonds waren de ouders en anderen welkom bij de uitvoering. Zondag 21 januari was er voor het eerst een ZIN-dienst, voorbereid met jongeren uit de Bonaventura kerk. Op dinsdag 23 januari zat de kapel vol. Met veertig mensen hebben we gegeten. Gemeenteleden zorgden voor eten, anderen waren welkom om te komen eten. Afgelopen zondag hadden we de huisgroep te gast in de pastorie aan het Haagwindeveld. Met zo’n 18 mensen eten we één keer per maand op zondag met elkaar. Een droom? Nee, dit was de werkelijkheid. Een dwarsdoorsnee van de afgelopen week. We zijn begonnen om iets van de droom die u in het vorige kerkblad kon lezen te realiseren. We; dat zijn Jan Bosman, Ellen Verweij, Peter Versloot, Rik Gorter, Gerrit en Tineke Schouten, Artho Hanemaaijer en Karin Meijer. We zijn met elkaar enthousiast om iets van die drie dimensies “boven, buiten en binnen” waar te maken. We noemen onze beweging vanaf nu 3D dat wil zeggen drie dimensionaal. In het logo dat we daarbij gebruiken komen de drie dimensies boven, buiten en binnen goed naar voren.  Natuurlijk organiseren we niet alles zelf. Dat kan ook niet. Maar we willen wel graag een katalysator zijn om iets van die droom waar te maken. Doet u/jij ook mee?
Gerrit Schouten
 
terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie


Vrij en blij

Wat hebben we bijzondere zondagen achter de rug: Paasfeest en Bevrijdingsdag. De tirannie verdreven, de dood overwonnen. “Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan.” We hebben het beslissende moment van de wereldgeschiedenis opnieuw gevierd: Jezus heeft alles volbracht en is door de dood heen gegaan. En we hebben de bevrijding van de bezettende Duitse macht herdacht en gevierd dat er generaties leven die geen oorlog hebben meegemaakt. Als dat geen vrij en blij leven is? 
Of valt dat toch tegen? Leven in een parlementaire democratie en lid zijn van een christelijke gemeente betekent niet automatisch een ontspannen leven. In Lukas 13 ziet Jezus in de synagoge een kromgebogen vrouw ‘die zich in het geheel niet kon oprichten’ (vers 11). En Hij ziet achter de vergroeide wervels en de verkrampte spieren de macht van satan die haar ‘gebonden houdt’ (vers 16). Hoeveel kan er ook in ons leven niet zijn, ook na Pasen en Bevrijdingsdag, wat ons krom buigt of bezet? Aan zorg en ziekte. Aan fysieke pijn of aan innerlijke pijn, angst of woede. Aan zonden van anderen waar we onder lijden of aan concrete zonden waar we zelf ‘aan vast zitten’ en maar geen afstand van willen doen. En zelfs als we
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Doopdienst op zondag 23 juni in de Maranathakerk.
Doopzitting op maandag 17 juni om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: Doopdienst op zondag 26 mei in de Maranathakerk. Aanmelden bij ds. Berkheij, of 795233. Het doopgesprek zal zijn op maandag 20 mei. De locatie daarvoor is nog niet bekend. 

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.