PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
ELKAAR ONTMOETEN OP DE KERKENRAADSDAG 30 MAART ELKAAR ONTMOETEN OP DE KERKENRAADSDAG 30 MAART
Ca. 85 kerkenraadsleden van onze wijkgemeenten (hervormd centrum-oost, hervormd noord+west, de gereformeerde kerk en de lutherse gemeente) kwamen op deze zonnige zaterdagmiddag bij elkaar om nader kennis te maken en onze relaties verder te verstevigen.
We startten met een gezellige lunch. Namens de stuurgroep PGW verwelkomde Ruud v.d. Herberg de aanwezigen en onderstreepte nog eens het belang en de voortgang van het proces van Protestantse gemeentevorming in Woerden. Na het visiedocument is nu, rondom de zomervakantie, het principebesluit aanstaande. Bij de opening werden ook Bram Schriever, onze adviseur in PGW zaken en ds.Trinette Verhoeven, onze classispredikant voorgesteld.

Na de voortreffelijke lunch (dank aan kosterteam van de Maranathakerk!) presenteerde elke wijkgemeente, inclusief Het Baken, zich in een korte presentatie. Een boeiend spectrum van accenten, eigenheden en bijzonderheden van de wijkgemeenten passeerden de revue. Richtinggevende vragen waren:
  • Wie zijn we als gemeente
  • Wat is de eigenheid (het specifieke karakter) van de gemeente
  • Hoe zie je de toekomst van de gemeente
  • Wat breng je in binnen het proces van de Protestantse Gemeente Woerden
Voor de hervormde gemeente deden respectievelijk Arend Streng en Jan Zwaneveld de presentatie.
Daarna kwamen we in gemengde groepen bij elkaar om het geloofsgesprek te voeren.
De opzet was als volgt: 
  • Kies maximaal drie woorden die u/jou het meest aanspreken als het gaat om geloven en leg uit waarom.
  • Ligt er in uw/jouw keuze voor bepaalde geloofswoorden ook een verbinding met de keuze voor uw gemeente?
  • Wees nieuwsgierig naar elkaar en vraag door. Ga niet met elkaar in discussie; er is nl geen goed of fout in wat de ander vindt! 
Hartstikke leuk en waardevol. Aan de hand van geloofswoorden maakten we met elkaar kennis. In de meeste groepjes was niet meer uit te maken wie nu van welke wijkgemeente was daar waar het ging over geloofsbeleving.

Om 15.00 uur hielden we een afsluitende bijeenkomst (middaggebed) o.l.v. ds. Trinette Verhoeven. Haar metafoor van bergbeklimmers die allemaal aan hetzelfde touw vastzitten, sprak velen van ons aan. De beklimmers zitten niet zozeer aan elkaar vast zodat er niemand kan vallen, maar veel meer zodat niemand uit angst onderweg af kan haken. De link naar het vormen van één Protestantse gemeente is duidelijk.
Al met al een geslaagde, lichte, gezellige bijeenkomst.

In de stuurgroep PGW werken we inmiddels gestaag door om te komen tot een principebesluit. Hiertoe leveren werkgroepen (plaatselijke regeling, wijkgrenzen, financieringsmodel, missionair werk en plaats van de pioniersplekken, gezamenlijke diaconie en kerkrentmeesters) bouwstenen aan om tot het principebesluit te komen.
Namens de stuurgroep PGW, Wilja Smit en Ruud van der Herberg
terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

DE HERE IS MIJN HERDER

Geen bekendere psalm dan Psalm 23. Het lievelingslied van velen. In ons mooie Liedboek staan zelfs acht berijmingen van deze psalm. Blijkbaar raakt het beeld van een herder ons. Het roept iets op van geborgenheid. Eén die voor je zorgt. Heerlijke woorden: “Mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren …”

En toch is dit geen ‘mooi weer’-psalm. Niet ten onrechte klinkt deze psalm vaak in situaties waarin die woorden ‘mij ontbreekt niets’ volkomen misplaatst zijn. Aan een ziekbed waar álles lijkt te ontbreken. Aan een graf waar je een onmisbare moet loslaten. Hoe kun je het zeggen: mij ontbreekt niets?!

Maar de psalm gaat verder: “Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis …”
Dat dal waar alles ontbreekt, kent de psalmdichter blijkbaar ook. En juist daar belijdt hij dwars tegen alles in: “Ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij.” In dat dal is God niet afwezig. De psalm heeft het dan niet meer over Hij. Nee, God wordt aangesproken: Gij! U bent bij mij. De psalmdichter spreekt niet meer óver God, maar tot God.
Daar komt het op aan in het geloof, dat we niet alleen óver God spreken, maar tot Hem. En

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.