PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
ELKAAR ONTMOETEN OP DE KERKENRAADSDAG 30 MAART ELKAAR ONTMOETEN OP DE KERKENRAADSDAG 30 MAART
Ca. 85 kerkenraadsleden van onze wijkgemeenten (hervormd centrum-oost, hervormd noord+west, de gereformeerde kerk en de lutherse gemeente) kwamen op deze zonnige zaterdagmiddag bij elkaar om nader kennis te maken en onze relaties verder te verstevigen.
We startten met een gezellige lunch. Namens de stuurgroep PGW verwelkomde Ruud v.d. Herberg de aanwezigen en onderstreepte nog eens het belang en de voortgang van het proces van Protestantse gemeentevorming in Woerden. Na het visiedocument is nu, rondom de zomervakantie, het principebesluit aanstaande. Bij de opening werden ook Bram Schriever, onze adviseur in PGW zaken en ds.Trinette Verhoeven, onze classispredikant voorgesteld.

Na de voortreffelijke lunch (dank aan kosterteam van de Maranathakerk!) presenteerde elke wijkgemeente, inclusief Het Baken, zich in een korte presentatie. Een boeiend spectrum van accenten, eigenheden en bijzonderheden van de wijkgemeenten passeerden de revue. Richtinggevende vragen waren:
  • Wie zijn we als gemeente
  • Wat is de eigenheid (het specifieke karakter) van de gemeente
  • Hoe zie je de toekomst van de gemeente
  • Wat breng je in binnen het proces van de Protestantse Gemeente Woerden
Voor de hervormde gemeente deden respectievelijk Arend Streng en Jan Zwaneveld de presentatie.
Daarna kwamen we in gemengde groepen bij elkaar om het geloofsgesprek te voeren.
De opzet was als volgt: 
  • Kies maximaal drie woorden die u/jou het meest aanspreken als het gaat om geloven en leg uit waarom.
  • Ligt er in uw/jouw keuze voor bepaalde geloofswoorden ook een verbinding met de keuze voor uw gemeente?
  • Wees nieuwsgierig naar elkaar en vraag door. Ga niet met elkaar in discussie; er is nl geen goed of fout in wat de ander vindt! 
Hartstikke leuk en waardevol. Aan de hand van geloofswoorden maakten we met elkaar kennis. In de meeste groepjes was niet meer uit te maken wie nu van welke wijkgemeente was daar waar het ging over geloofsbeleving.

Om 15.00 uur hielden we een afsluitende bijeenkomst (middaggebed) o.l.v. ds. Trinette Verhoeven. Haar metafoor van bergbeklimmers die allemaal aan hetzelfde touw vastzitten, sprak velen van ons aan. De beklimmers zitten niet zozeer aan elkaar vast zodat er niemand kan vallen, maar veel meer zodat niemand uit angst onderweg af kan haken. De link naar het vormen van één Protestantse gemeente is duidelijk.
Al met al een geslaagde, lichte, gezellige bijeenkomst.

In de stuurgroep PGW werken we inmiddels gestaag door om te komen tot een principebesluit. Hiertoe leveren werkgroepen (plaatselijke regeling, wijkgrenzen, financieringsmodel, missionair werk en plaats van de pioniersplekken, gezamenlijke diaconie en kerkrentmeesters) bouwstenen aan om tot het principebesluit te komen.
Namens de stuurgroep PGW, Wilja Smit en Ruud van der Herberg
terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie


DE GEEST
Romeinen 8:16:Die Geest getuigt met onze Geest, dat wij kinderen Gods zijn
Gezang 675:Geest van hierboven, leer ons geloven

Met veel enthousiasme mogen we komend weekend Pinksteren vieren. De Heilige Geest is uitgestort op alle vlees. We mogen er wat van verwachten. De Heilige Geest is op deze wereld!
Maar is het niet zo dat we heel veel zelf moeten doen? Het leven is soms feestvieren, maar soms ook tobben. Waar halen we de energie en het doorzettingsvermogen vandaan? Ja, dat is ook waar. Gelukkig, zou professor Van Ruler zeggen, de Heilige Geest is er, maar ik ben er ook nog! Sterker nog, het één gaat niet zonder het ander. Paulus zegt: “De Geest getuigt met onze geest”, zo staat er in het boek Handelingen. Hoe sterk en merkbaar de Heilige Geest in deze wereld te ervaren is, is dus ook afhankelijk van hoeveel ruimte wij geven aan Gods Geest. Maar dan gebeurt er ook wat, ons leven verandert. We zullen ervaren wat het betekent wat de Geest ons laat getuigen: dat wij Gods kinderen zijn.
J.A. Berkheij
 
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Doopdienst op zondag 23 juni in de Maranathakerk.
Doopzitting op maandag 17 juni om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: Doopdienst op zondag 26 mei in de Maranathakerk. Aanmelden bij ds. Berkheij, of 795233. Het doopgesprek zal zijn op maandag 20 mei. De locatie daarvoor is nog niet bekend. 

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.