PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
ELKAAR ONTMOETEN OP DE KERKENRAADSDAG 30 MAART ELKAAR ONTMOETEN OP DE KERKENRAADSDAG 30 MAART
Ca. 85 kerkenraadsleden van onze wijkgemeenten (hervormd centrum-oost, hervormd noord+west, de gereformeerde kerk en de lutherse gemeente) kwamen op deze zonnige zaterdagmiddag bij elkaar om nader kennis te maken en onze relaties verder te verstevigen.
We startten met een gezellige lunch. Namens de stuurgroep PGW verwelkomde Ruud v.d. Herberg de aanwezigen en onderstreepte nog eens het belang en de voortgang van het proces van Protestantse gemeentevorming in Woerden. Na het visiedocument is nu, rondom de zomervakantie, het principebesluit aanstaande. Bij de opening werden ook Bram Schriever, onze adviseur in PGW zaken en ds.Trinette Verhoeven, onze classispredikant voorgesteld.

Na de voortreffelijke lunch (dank aan kosterteam van de Maranathakerk!) presenteerde elke wijkgemeente, inclusief Het Baken, zich in een korte presentatie. Een boeiend spectrum van accenten, eigenheden en bijzonderheden van de wijkgemeenten passeerden de revue. Richtinggevende vragen waren:
  • Wie zijn we als gemeente
  • Wat is de eigenheid (het specifieke karakter) van de gemeente
  • Hoe zie je de toekomst van de gemeente
  • Wat breng je in binnen het proces van de Protestantse Gemeente Woerden
Voor de hervormde gemeente deden respectievelijk Arend Streng en Jan Zwaneveld de presentatie.
Daarna kwamen we in gemengde groepen bij elkaar om het geloofsgesprek te voeren.
De opzet was als volgt: 
  • Kies maximaal drie woorden die u/jou het meest aanspreken als het gaat om geloven en leg uit waarom.
  • Ligt er in uw/jouw keuze voor bepaalde geloofswoorden ook een verbinding met de keuze voor uw gemeente?
  • Wees nieuwsgierig naar elkaar en vraag door. Ga niet met elkaar in discussie; er is nl geen goed of fout in wat de ander vindt! 
Hartstikke leuk en waardevol. Aan de hand van geloofswoorden maakten we met elkaar kennis. In de meeste groepjes was niet meer uit te maken wie nu van welke wijkgemeente was daar waar het ging over geloofsbeleving.

Om 15.00 uur hielden we een afsluitende bijeenkomst (middaggebed) o.l.v. ds. Trinette Verhoeven. Haar metafoor van bergbeklimmers die allemaal aan hetzelfde touw vastzitten, sprak velen van ons aan. De beklimmers zitten niet zozeer aan elkaar vast zodat er niemand kan vallen, maar veel meer zodat niemand uit angst onderweg af kan haken. De link naar het vormen van één Protestantse gemeente is duidelijk.
Al met al een geslaagde, lichte, gezellige bijeenkomst.

In de stuurgroep PGW werken we inmiddels gestaag door om te komen tot een principebesluit. Hiertoe leveren werkgroepen (plaatselijke regeling, wijkgrenzen, financieringsmodel, missionair werk en plaats van de pioniersplekken, gezamenlijke diaconie en kerkrentmeesters) bouwstenen aan om tot het principebesluit te komen.
Namens de stuurgroep PGW, Wilja Smit en Ruud van der Herberg
terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie


HET LEVEN NA PINKSTEREN
Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer.

Openbaring 21:1


Ons leven begint vol verwondering van alles om ons heen. Wat gaat het leven ons bieden, wat mogen we ervan verwachten, wat is onze plaats in het geheel? We weten het eerst nog niet.
Als we wat ouder worden, beginnen we er iets meer van te begrijpen. Dan merken we ook dat het maar zelden zo is dat we alles bereiken waar we van droomden. In mijn werk als predikant, personal coach en mediator kom ik behalve dankbare mensen ook veel mensen tegen die teleurgesteld zijn. Hoe heeft dit zo kunnen gaan? We droomden van een prachtige loopbaan, van een gezond en feestelijk leven, om zelf iets in de wereld voor anderen te betekenen, en op zijn minst een goed gezin te hebben waar het met al onze kinderen alleen maar goed gaat!
Maar niet alle dromen worden waar. En als ze wel waar worden, blíjft dat niet altijd zo. Soms kijk ik teleurgestelde mensen in hun ogen en zie ik ze denken, om met een tekst van Acda en de Munnik te spreken: “Van al mijn idealen, heb ik alleen het oud worden gehaald”.

De Geest is uitgestort
Hoe kan het toch dat je als christen niet méér van je idealen kunt verwezenlijken. Vanwaar al die teleurstellingen? Met Goede Vrijdag leren we dat Jezus geleden heeft en zelfs gestorven en begraven is. Maar

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.