PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
ELKAAR ONTMOETEN OP DE KERKENRAADSDAG 30 MAART ELKAAR ONTMOETEN OP DE KERKENRAADSDAG 30 MAART

Ca. 85 kerkenraadsleden van onze wijkgemeenten (hervormd centrum-oost, hervormd noord+west, de gereformeerde kerk en de lutherse gemeente) kwamen op deze zonnige zaterdagmiddag bij elkaar om nader kennis te maken en onze relaties verder te verstevigen.
We startten met een gezellige lunch. Namens de stuurgroep PGW verwelkomde Ruud v.d. Herberg de aanwezigen en onderstreepte nog eens het belang en de voortgang van het proces van Protestantse gemeentevorming in Woerden. Na het visiedocument is nu, rondom de zomervakantie, het principebesluit aanstaande. Bij de opening werden ook Bram Schriever, onze adviseur in PGW zaken en ds.Trinette Verhoeven, onze classispredikant voorgesteld.

Na de voortreffelijke lunch (dank aan kosterteam van de Maranathakerk!) presenteerde elke wijkgemeente, inclusief Het Baken, zich in een korte presentatie. Een boeiend spectrum van accenten, eigenheden en bijzonderheden van de wijkgemeenten passeerden de revue. Richtinggevende vragen waren:

  • Wie zijn we als gemeente
  • Wat is de eigenheid (het specifieke karakter) van de gemeente
  • Hoe zie je de toekomst van de gemeente
  • Wat breng je in binnen het proces van de Protestantse Gemeente Woerden
Voor de hervormde gemeente deden respectievelijk Arend Streng en Jan Zwaneveld de presentatie.
Daarna kwamen we in gemengde groepen bij elkaar om het geloofsgesprek te voeren.
De opzet was als volgt: 
  • Kies maximaal drie woorden die u/jou het meest aanspreken als het gaat om geloven en leg uit waarom.
  • Ligt er in uw/jouw keuze voor bepaalde geloofswoorden ook een verbinding met de keuze voor uw gemeente?
  • Wees nieuwsgierig naar elkaar en vraag door. Ga niet met elkaar in discussie; er is nl geen goed of fout in wat de ander vindt! 
Hartstikke leuk en waardevol. Aan de hand van geloofswoorden maakten we met elkaar kennis. In de meeste groepjes was niet meer uit te maken wie nu van welke wijkgemeente was daar waar het ging over geloofsbeleving.

Om 15.00 uur hielden we een afsluitende bijeenkomst (middaggebed) o.l.v. ds. Trinette Verhoeven. Haar metafoor van bergbeklimmers die allemaal aan hetzelfde touw vastzitten, sprak velen van ons aan. De beklimmers zitten niet zozeer aan elkaar vast zodat er niemand kan vallen, maar veel meer zodat niemand uit angst onderweg af kan haken. De link naar het vormen van één Protestantse gemeente is duidelijk.
Al met al een geslaagde, lichte, gezellige bijeenkomst.

In de stuurgroep PGW werken we inmiddels gestaag door om te komen tot een principebesluit. Hiertoe leveren werkgroepen (plaatselijke regeling, wijkgrenzen, financieringsmodel, missionair werk en plaats van de pioniersplekken, gezamenlijke diaconie en kerkrentmeesters) bouwstenen aan om tot het principebesluit te komen.
Namens de stuurgroep PGW, Wilja Smit en Ruud van der Herberg

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

WEERLOOS…?

Je zit gewoon TV te kijken. Maar ineens stopt de uitzending. Op het beeldscherm verschijnt de mededeling: ‘Alle programma’s worden onderbroken voor een extra uitzending van het Journaal.’ Je schakelt naar RTL, maar ook daar geen uitzending… Je zapt verder, de BBC en CNN, alles ligt plat. In afwachting blijkbaar van het grote nieuws. Je wordt nieuwsgierig. Maar je houdt ook je hart vast, wat is er aan de hand? Zou er een ramp gebeurd zijn? Een aanslag als in Utrecht en dan nòg veel erger, of weer een vliegtuig gecrasht? Met onze koning zal toch niets gebeurd zijn? Nee, daar wordt CNN niet voor stil gelegd. Of is er iets met Trump of Poetin…?
 
Maar daar verschijnt de nieuwslezer: ‘Deze extra uitzending van het Journaal is gewijd aan groot nieuws. Vandaag werd bekend dat vanmorgen in alle vroegte een dode uit het graf is opgestaan! Een gestorvene leeft weer! We hebben verbinding met onze verslaggever in Jeruzalem.’ Enthousiast vertelt hij het verrassende nieuws vanuit Jeruzalem. Het gaat over een zekere Jezus van Nazareth…, ook wel Jezus Christus genoemd. Hij was dood, maar leeft ! 

Het had zo kunnen gaan. Maar het ging niet zo. Geen extra nieuwsuitzending. Dat bestond toen trouwens nog niet. Werkelijk totaal anders ging het. Vrouwen gingen naar het graf. Zij wilden de dode Jezus een laatste eer brengen. Maar 
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Doopdienst op zondag 23 juni in de Maranathakerk.
Doopzitting op maandag 17 juni om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: n.n.b.

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.