PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
EREDIENSTVAARDIG EREDIENSTVAARDIG

23 februari, zondag Quinquagesima, groen
Petruskerk 9.30 uur. Voorganger is ds. J.A. Berkheij. Het orgel wordt bespeeld door drs. Ad van Pelt.
Ds. Berkheij schrijft bij deze dienst het volgende. Voor zondag 23 februari, de zevende zondag na Epifanie, staan op het oecumenisch leesrooster de teksten van Exodus 22:20 tot 26 en Mattheüs 5:33-48. Normaal gesproken zullen we die deze zondag ook lezen in de kerk. Terwijl ik dit neerschrijf, denk ik aan het gesprek dat ik eerder deze maand had. Een van de vragen bij de voorbereiding van een kerkdienst is waar je begint: bij een Bijbeltekst, zodat je daarna gaat zoeken naar wat de tekst in de tijd waarin hij opgeschreven is bedoelde te zeggen, en van daaruit de betekenis voor vandaag? Of begin je juist bij de vragen van vandaag en wat er in onze tijd gebeurt, en zoek je daarna naar antwoorden en richtlijnen in de Bijbel? Normaal gesproken begin ikzelf bij het eerste, de Bijbeltekst. Zo hoop ik te voorkomen dat je begint bij een concrete vraag en dat de Bijbeltekst slechts een illustratie wordt bij wat je als predikant zelf meent wat het juiste antwoord is op de vragen van deze tijd. Daarbij moet ik erkennen dat aan het beginnen bij de Bijbeltekst van het rooster ook een risico zit: dat kerkgangers die vooral zitten te wachten op de praktische toepassing voor hun eigen leven, tegen die tijd allang zijn afgehaakt en niet meer horen wat daar over gezegd wordt. Of dat je helemaal niet meer bij de praktijk uitkomt. Dat laatste risico loop ik als predikant misschien nog wat meer als anderen, omdat ik het trekken van de laatste consequenties van wat in de Bijbel staat meestal overlaat aan de kerkgangers zelf. Slechts zelden zult u van mij al te uitgesproken opvattingen horen over wat je als Christen zeker zult moeten denken of doen. Wat mij betreft ben ik wel benieuwd wat u als kerkganger daar van vindt!
Dat heel concreet worden in de verkondiging zeker ook risico’s met zich meebrengt lezen we ook in Lucas 4, Jezus in Nazareth. Misschien moeten we die tekst er zondag ook maar eens bijlezen, vooral nu het ook gaat om Exodus 22:20 tot 26 en Mattheüs 5:33-48?
Een gezegende dienst gewenst.                                                                                                                                        
Autodienst: fam. Van de Bogaard (418682)

Kruiskerk 18.30 uur. Uur van Lofprijzing. De dienst wordt geleid door ds. G.H. Fredrikze uit Harderwijk.
Autodienst: fam. Verhoef (691573)

1 maart, 1e zondag in de Veertigdagentijd, paars
Maranathakerk 9.30 uur. Voorganger in deze dienst is ds. J.A. Berkheij. Organist is dhr. Kees Bruggeman.
Zondag 1 maart hebben we Aswoensdag net achter de rug, de veertigdagen tijd of de lijdensweken zijn begonnen. Het oecumenisch leesrooster vermeldt naast Mattheüs 4:1-11 Romeinen 5:12-21 en Genesis 2 vanaf vers 15. In Romeinen 5 wordt Christus tegenover Adam, de mens door wie de zonde in de wereld gekomen is, gezet. In Genesis 2 wordt het verhaal van de zondeval gezet. Nog niet zo lang geleden schreef stadgenoot en gemeentelid prof. dr. G. van den Brink zijn boek ‘En de aarde bracht voort’ (zie ook https://visie.eo.nl/artikel/2017/06/adam-en-eva-waren-niet-de-enige-mensen-op-aarde). Wie wil weten hoe je orthodox kunt vasthouden aan een historische zondeval en tegelijk het aannemelijk kan vinden dat er zoiets als een evolutie heeft plaatsgevonden zoals Charles Darwin ook beschreef, kan prima bij hem terecht. Wij zullen het deze zondag vooral hebben over ons eigen erkennen dat er ondanks alle positieve verhalen die er in onze wereld verteld worden toch ook zoiets als zonde bestaat. We zullen het er ook over hebben hoe we zelf met dat besef dat zonde bestaat, ook in onszelf, kunnen omgaan.
Autodienst: fam. De Jonge (06-30142885)

Petruskerk 18.30 uur. Vanavond is ds. J.A. Compagner voorganger in deze diens.
Het orgel wordt bespeeld door dhr. Nico van der Kooij.Welkom en een gezegend uur gewenst.
Autodienst: dhr. W. Verwer (412656)

8 maart, 2e zondag in de Veertigdagentijd, paars                                                                                                                                                                                   
Maranathakerk 9.30 uur. De dienst vanmorgen zal worden geleid door ds. J.A. Berkheij. Het orgel zal worden bespeeld door mevr. Annelies van Zoelen-Kuus.
Ds. Berkheij schrijft het volgende bij deze dienst. Het leesrooster vermeldt de teksten van Exodus 24:12-18 en Mattheüs 17:1-9. Onvermijdelijk zal het hier ook gaan over wie Jezus is, en wat hem verbindt met Mozes en Elia. Weet u nog dat de eerste vijf boeken van de Bijbel, de Wet, en de profetische boeken, inclusief wat wel de historische boeken genoemd worden, de Profeten, ook vaak naar de belangrijkste mensen in deze boeken vaak ook kortweg Mozes en Elia genoemd worden?
Als ik het goed lees is ook de reactie van de leerlingen van Jezus op wat gebeurt in het Mattheüs Evangelie: hoe tonen wij respect voor Wet en Profeten en voor het Evangelie van Jezus? Hoe kun je vasthouden aan je diepste en mooiste ervaringen met God in ons eigen leven?

Tot slot: als u zelf een of meer vragen hebt bij de teksten die deze weken aan de orde komen, mag u mij die altijd doorgeven, persoonlijk, per telefoon of (liever) per mail. Wie weet is het wijs om die vragen in de verkondiging mee te nemen, en anders krijgt u zeker een persoonlijke reactie. Hoe u mij kunt bereiken staat in de colofon en onder het ‘Uit de pastorie’.
Een goede dienst gewenst!
Autodienst: fam..Van de Bogaard (418682)

Petruskerk 18.30 uur. In deze avonddienst gaat ds. G.H. Fredrikze uit Harderwijk voor. Organist is drs. Kees Bruggeman.
Autodienst: dhr. G. Vos (422237)

Woensdag, 11 maart, biddag voor gewas en arbeid, paars
Opstandingskerk, 19.30 uur. Voorganger in deze dienst zal ds. J.A. Berkheij zijn.
Autodienst: dhr. J.A. van Amstel (508188)

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

DE DERDE DAG
“… en op de derde dag bereik ik de voltooiing”

Lucas 13:32c

Het zijn de Farizeeërs die Jezus waarschuwen. Hij kan maar beter weggaan, want Herodes wil hem doden. Het lijkt wel of Jezus daar niet bang voor is. “Let op, ik drijf demonen uit en vandaag en morgen genees ik mensen, en op de derde dag bereik ik de voltooiing”, zegt Hij tegen hen.
Zou iemand het begrepen hebben? De woorden van Jezus zijn krachtig genoeg om te weten dat hij iets bijzonders zegt. Omstanders hebben ze onthouden, zodat ze later konden worden opgenomen in het Evangelie van Lucas.
Het zal vast niet allemaal duidelijk geweest zijn. Niet daar, en niet direct op dat moment. Maar het moet wel duidelijk geweest zijn dat de aanstaande dood voor Jezus niet het allerbelangrijkste was. Hij keek veel verder dan dat. Maar Jezus had vooral ook zijn aandacht voor het hier en nu: er moesten demonen worden uitgedreven, mensen genezen. Dat was het

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden


Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.