PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
EREDIENSTVAARDIG EREDIENSTVAARDIG

10 november, 1e zondag van de Voleinding, groen
Maranathakerk 9.30 uur. Voorganger in deze oogstdienst is  ds. E. van der Weide uit Noordwijkerhout. Het orgel wordt bespeeld door Annelies van Zoelen. De oogstdienst is een dienst waar ook het 'samen vieren' centraal staat. Gemeenteleden die niet meer in staat zijn om naar de kerk te gaan worden bezocht door een groepje gemeenteleden uit de kerk. Verbonden met elkaar via de kerkomroep vieren we samen de dienst. 
Autodienst Noord: fam. Van Keulen (411582); West: dhr. W. Verwer (412656)

Petruskerk 18.30 uur. In deze cantatedienst zal ds. J.A. Berkheij onze voorganger zijn. Muzikale medewerking wordt verleend door een ensemble o.l.v. Ruth Houtman en het Projectkoor met Wiebe Tilstra. Het zal een dienst zijn in de traditie van de vesperliturgie, met een aantal psalmen en een Magnificat van de componist Moritz Brosig. Uitgebreide info vindt u elders in dit kerkblad. Drs. Ad van Pelt bespeelt het hoofdorgel, Hans van Vliet of Marnix van der Ploeg het koororgel.
Een gezegend uur gewenst.
Autodienst Noord: fam. Van Keulen (411582); West: dhr. F.H. Veerman (415813)

17 november, 2e zondag van de Voleinding, groen
Petruskerk 9.30 uur. Voorganger in de ochtenddienst is Rik Gorter. Het orgel wordt bespeeld door dhr. Kees Bruggeman.
Autodienst Noord: fam. Van Keulen (411582); West: dhr. W. Verwer (412656)

Maranathakerk 18.30 uur. Vanavond is voorganger mevr. N.J. de Jong. Zij is student aan de PthU.
Kees Bruggeman bespeelt het orgel en/of de piano.
Een goede dienst gewenst.
Autodienst Noord: fam. Van Keulen (411582); West: fam. Verhoef (691573)

24 november, laatste zondag van de Voleinding (Eeuwigheidszondag), ochtend wit, avond groen
Petruskerk 9.30 uur. Ds. J.A. Berkheij, pastoraal werker Rik Gorter en pastor Diny Wolters zullen voorgangers zijn in deze dienst. We gedenken allen die het afgelopen jaar in onze kerkelijke gemeente zijn overleden door het noemen van hun namen.
Aan de dienst werken mee Arjanne Donswijk-Bruggeman, fluit en Kees Bruggeman, orgel en piano.
Voor de kinderen is de lezing uit 1 Samuël 16: David gezalfd tot koning.                                                                          
We wensen u een gezegende en troostvolle dienst.                                                                                                                                                                                       Autodienst Noord: fam. Van Keulen (411582); West: dhr. W. van Bodegom (421708)

Kruiskerk 18.30 uur. In deze PKN-dienst zal voorgaan ds. Robbemond.
Autodienst Noord: fam. Van Keulen (411582); West: dhr. G. Vos (422237)

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

DE ROUWSLUIER AFGENOMEN
En Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen …

Jesaja 25:7-8a

Steeds weer schildert Jesaja het komende Koninkrijk in schitterende kleuren. Zo ook in Jesaja 25. Een visioen van een feestmaal dat zal worden aangericht op de berg Sion voor alle volken. In Gods Naam mag Jesaja verkondigen dat de smaad van Zijn volk Israël weggenomen zal zijn van de hele aarde en dat de mensen bevrijd zullen worden uit hun rouwsituatie. Want God zal de dood verslinden. En dat voor altijd en eeuwig. Je kunt van zo’n belofte erg blij worden. Maar onze reactie zou ook een andere kunnen zijn. Want: hoeveel eeuwen is het al niet geleden dat dit gezegd werd? En wat is er veranderd? Wat heb ik eraan als er thuis niemand meer op mij wacht …
Verdriet, eenzaamheid, angst en pijn zijn nog geen voltooid verleden tijd, ook niet voor de gelovigen. De feestgangers komen met betraande ogen aan op de berg Sion. De HEERE wacht hen daar op als de grote Gastheer. Als Hij dan de sluier wegneemt, wordt het betraande gezicht zichtbaar. Maar met een oneindig teer gebaar, zoals een 

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.