PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
EREDIENSTVAARDIG EREDIENSTVAARDIG

12 januari, 1e zondag na Epifanie, wit
Maranathakerk 9.30 uur. Voorganger is ds. G. Kansen uit Amersfoort. De organist is drs. Ad van Pelt. Een gezegende dienst gewenst.
Autodienst: fam. Van Dam (434315)

Petruskerk 18.30 uur. Voorganger in de avonddienst is ds. J.A. Berkheij. Op zondagavond 12 januari lezen we uit het eerste hoofdstuk van het Johannes-Evangelie vers 1 tot en met 5. Johannes is van de vier Evangelisten de laatste die zijn verkondiging over Jezus opschrijft. Anders dan Lucas en Mattheüs schrijft hij niet over Bethlehem, over herders of over magiërs. We zouden het begin van zijn Evangelie kunnen zien als zijn manier waarop hij Kerst verkondigt. In de loop van de kerkgeschiedenis is er nog wel wat gezegd en geschreven over deze tekst. Is Jezus het Woord en is het Woord God? Maar hoe kan Jezus dan mens zijn? Het lijkt iets voor mensen die in de dogmatiek hun hobby zien. Maar er is meer. Mede dankzij het boek ‘Raak de wonden aan’ van de Tsjechische Rooms-Katholieke theoloog Tomáš Halík, besef ik meer dan ooit hoe cruciaal het is voor ieder van ons hoe de kerk in de loop van de eeuwen over Christus heeft geschreven in haar belijdenisgeschriften. Ik hoop u hier deze avond meer over te vertellen.
Het orgel wordt bespeeld door dhr. Kees Bruggeman.
Autodienst: dhr. J. Gorter (417521)

19 januari, 2e zondag na Epifanie, groen
Petruskerk 9.30 uur. Voorganger in deze gebedsdienst voor de Eenheid is ds. W. Koerselman. Hij schrijft over deze dienst: Mij is gevraagd aandacht te besteden aan de gebedsweek voor eenheid. Bij eenheid denk je aan het ontstaan van onze Protestantse Kerk in Nederland of aan onze protestantse gemeente in wording hier in Woerden. Minstens zo belangrijk als deze organisatorische eenheid is de eenheid in geloof, de eenheid in de Heer. Voor onze vorige predikant ds. Schouten was relatie zelfs veel belangrijker dan organisatie.
Maar of het nu om de organisatie of om de inhoud gaat, we weten dat eenheid niet zomaar ontstaat. We willen wel samen, maar vaak op ònze voorwaarden. En als dat niet lukt, haakt menigeen teleurgesteld af. Dan is het ontwapenend en verrassend te horen hoe christenen uit Malta dit jaar de eenheid stimuleren. Voor deze gebedsweek geven zij ons de woorden ‘buitengewoon vriendelijk’ mee uit Handelingen 28: 2. Paulus die een schipbreuk overleeft en door de inheemse bevolking ‘buitengewoon vriendelijk’ ontvangen wordt. ‘Menslievend’ staat er letterlijk. Een inspirerend Bijbelgedeelte.
Het orgel wordt bespeeld door mevr. Annelies van Zoelen-Kuus..
Autodienst: fam. Van Dam (434315)

Petruskerk 18.30 uur. Vanavond zal pastoraal werker dhr. Rik Gorter de dienst leiden. Organist is dhr. Marnix van der Ploeg.
Allen welkom en een gezegend uur gewenst.
Autodienst: dhr. H. Kuiper (414197)


26 januari, 3e zondag na Epifanie, groenPetruskerk 9.30 uur. De dienst vanmorgen zal worden geleid door ds. J. de Klerk uit Wassenaar. Het orgel zal worden bespeeld door dhr. Kees Bruggeman.
Een goede dienst gewenst!
Autodienst: fam .Van Dam (434315)

Kruiskerk 18.30 uur. Uur van Lofprijzing. In deze avonddienst gaat Prop. E. Bruggeman uit Amsterdam voor.
Autodienst: dhr. J.P. Harting (416907)

 

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

HOOP EN VERTROUWEN

De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal.

Psalm 19:2-5a

Wat een loflied voor onze Schepper! Het zicht op de hemel die Gods majesteit laat zien wordt mensen echter op veel plaatsen ontnomen. Sla de krant maar open of kijk naar je eigen leven. Tranen van wanhoop of verdriet kunnen je het zicht ontnemen op de grootsheid van de schepping en de vreugde om de wet die doorklinkt in deze psalm.

Wanhoop en verdriet is zeker niet de toon van deze psalm. Toch was het in de tijd dat deze psalm is geschreven ook niet allemaal pais en vree. De bijbelverhalen zijn hier duidelijk over. Maar de toon van deze psalm is die van hoop en vertrouwen. Iedereen kan het zelf beoordelen. Kijk naar de prachtige schepping. En als je niet kan zien, dan kan je de behaaglijke warmte voelen van de zon op je huid. De natuur vertelt van Gods majesteit. Een prachtige zonsondergang of de zon die schijnt op een pak net gevallen sneeuw en die doet glinsteren alsof er wel een miljoen diamantjes op liggen. Om stil van te worden … De psalmdichter vindt het ook geweldig en toch weet hij nóg wat mooiers. De dichter vindt

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.