PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
EREDIENSTVAARDIG EREDIENSTVAARDIG

19 mei, 5ezondag in de paastijd, wit
Petruskerk 9.30 uur. Voorganger in de ochtenddienst is ds. W. Koerselman. De vierde zondag na Pasen heet vanouds ‘zondag Cantate’, of te wel ‘zondag Zingt!’. Deze naam is ontleend aan de psalm van de zondag, psalm 98. Psalm 98 is een aanstekelijk lied. Het ziet zelfs rivieren in de handen klappen, de bergen jubelen het uit! Zouden wij dan niet volgen, en ons mee laten nemen door dit blijde lied?! Maar wat is de reden om een nieuw lied te gaan zingen? Lees de psalm thuis al eens. Want op 19 mei, zondag Cantate, hopen we ons door deze psalm te laten inspireren. 
Het orgel wordt bespeeld door Annelies van Zoelen, in deze dienst zal een zegen worden gevraagd voor het beroepingswerk.
Autodienst Noord: fam. De Jong(691908); West: dhr. J. Gorter (417521)

Maranathakerk 18.30 uur. In deze PKN-dienst gaat voor ds. L.J. van Lingen uit Beusichem. De organist vanavond is mevr. Annelies van Zoelen-Kuus.
Een goede dienst gewenst.
Autodienst Noord: fam. De Jong(691908); West: dhr. G. van Rootselaar (420634)

26 mei, 6ezondag in de paastijd, wit
Maranathakerk 9.30 uur. Ds. J.A. Berkheij zal deze dienst leiden. Het kan zijn dat één of meer kindjes de Heilige Doop zullen ontvangen; het is nog niet zeker als dit kerkblad gemaakt wordt.
In de aanloop naar Pinksteren lezen we een aantal weken uit het evangelie van Johannes. Vanmorgen uit Joh. 14:15-31, Een andere Trooster dan Jezus.(Het is mogelijk dat i.v.m. de eventuele doop afgeweken wordt van het rooster.)
Organist is dhr. Kees Bruggeman.
Wij vertrouwen op een gezegende dienst.
Autodienst Noord: fam. De Jong(691908); West: dhr. F.H. Veerman (415813)

Kruiskerk 18.30 uur.s ’Avonds is er een PKN - dienst: een uur van Lofprijzing. Voorganger ds. H.J. Prosman uit Nieuwkoop.
Autodienst Noord: fam. De Jong(691908); West: fam. Verhoef (691573)

Donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag, wit
Opstandingskerk 9.30 uur.In deze gezamenlijke dienst is ds. J.A. Berkheij onze voorganger. (Het is bij het schrijven van dit stukje nog niet bekend of het rooster gevolgd zal worden. Is dit het geval, dan is de lezing uit Joh. 15:1-8,Een vruchtbaar leven door Jezus.)
Een goed uur gewenst met elkaar.
Autodienst Noord: fam. De Jong(691908); West: dhr. G. Vos (422237)

2 juni, Wezenzondag, wit
Petruskerk 9.30 uur.In de ochtenddienst gaat voor Ds. Gooijer uit Berkel en Rodenrijs. Het orgel wordt bespeeld door Ad van Pelt. In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.
Autodienst Noord: Erwin Meijer(06-44320031); West: dhr. W. Verwer (412656)

Petruskerk 18.30 uur. Voorganger is ds. J.A. Berkheij. Op deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, mogen we samen het Heilig Avondmaal vieren. De Heer is niet meer bij ons, maar de Geest zal gezonden worden om ons nabij te zijn en zo mogen we ook de Maaltijd vieren: als teken van verbondenheid met God en met elkaar. 
Mevr. Annelies van Zoelen-Kuus zal het orgel bespelen.
Allen hartelijk welkom!
Autodienst Noord: Erwin Meijer(06-44320031); West: dhr. J.A. van Amstel (508188)

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie


Vrij en blij

Wat hebben we bijzondere zondagen achter de rug: Paasfeest en Bevrijdingsdag. De tirannie verdreven, de dood overwonnen. “Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan.” We hebben het beslissende moment van de wereldgeschiedenis opnieuw gevierd: Jezus heeft alles volbracht en is door de dood heen gegaan. En we hebben de bevrijding van de bezettende Duitse macht herdacht en gevierd dat er generaties leven die geen oorlog hebben meegemaakt. Als dat geen vrij en blij leven is? 
Of valt dat toch tegen? Leven in een parlementaire democratie en lid zijn van een christelijke gemeente betekent niet automatisch een ontspannen leven. In Lukas 13 ziet Jezus in de synagoge een kromgebogen vrouw ‘die zich in het geheel niet kon oprichten’ (vers 11). En Hij ziet achter de vergroeide wervels en de verkrampte spieren de macht van satan die haar ‘gebonden houdt’ (vers 16). Hoeveel kan er ook in ons leven niet zijn, ook na Pasen en Bevrijdingsdag, wat ons krom buigt of bezet? Aan zorg en ziekte. Aan fysieke pijn of aan innerlijke pijn, angst of woede. Aan zonden van anderen waar we onder lijden of aan concrete zonden waar we zelf ‘aan vast zitten’ en maar geen afstand van willen doen. En zelfs als we
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Doopdienst op zondag 23 juni in de Maranathakerk.
Doopzitting op maandag 17 juni om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: Doopdienst op zondag 26 mei in de Maranathakerk. Aanmelden bij ds. Berkheij, of 795233. Het doopgesprek zal zijn op maandag 20 mei. De locatie daarvoor is nog niet bekend. 

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.