PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
EREDIENSTVAARDIG EREDIENSTVAARDIG

20 januari, 2e zondag na Epifanie, groen
Petruskerk 9.30 uur. Deze morgen zal ds. J.A. Berkheij de dienst leiden. We maken een begin met het boek Ester. In het eerste hoofdstuk gaat het om de kernwoorden feest en macht: het decor waarin het verhaal zich afspeelt wordt klaargezet. 
De orde van dienst voor deze zondag is opgesteld door Rik Gorter; hij wordt nu ook officieel voorgesteld als pastor van wijk Noord en zal een zegening daarover ontvangen.
Mevr. Annelies van Zoelen is onze organist.
Een gezegend samenzijn gewenst!
Autodienst Noord: fam. Van Dam (434315); West: fam. Verhoef (691573)

Naast de gewone dienst in de Petruskerk is er om 11.00 uur in de Bonaventurakerk een oecumenische dienst. In deze dienst zullen pastor Thijs van Zaal en ds Gerrit Schouten voorgaan. Het thema sluit aan bij de week van gebed om eenheid; “recht voor ogen”.

In de avonddienst om 18.30 uur in de Maranathakerk gaat ds J.C. Minnema uit Zeist voor.
Drs. Ad van Pelt bespeelt het orgel.
Autodienst: dhr. F.H. Veerman (415813)

27 januari, 3e zondag na Epifanie, groen
Maranathakerk 9.30 uur. Onze voorganger is ds. J.A. Berkheij. We vergapen ons aan de macht van koning Ahasveros, maar we zien ook zijn machteloosheid. In de kindernevendienst is het verhaal al iets verder: 
in Ester 2:1-18 wordt verteld hoe Ester de nieuwe koningin wordt.
De dienst zal niet heel erg lang kunnen duren, want om 11.00 uur begint de tweede “kerkopschootdienst”, speciaal bedoeld voor kinderen tot 4 jaar. (We hopen dat ook de laatste koffiedrinkers om 11.00 uur hebben plaatsgemaakt voor deze nieuwe groep kerkgangers!) Voorgangers zijn Lydia Joppe en ds. Hans Berkheij. Muzikale medewerking is er van Marnix van der Ploeg.
Dhr. Nico van der Kooij is vanmorgen de organist.
Autodienst Noord: fam. Van Dam (434315); West: W. Verwer (412656)
We vertrouwen op een gezegende dienst.

Kruiskerk, 18.30 uur. In deze dienst zal ds. Marieke Meiring-Snijder voorgaan. Voor verder info: zie elders.
Autodienst: G. Vos (422237)

Ochtenddienst 13 januari, Maranathakerk en …
Deze morgen willen we de kerkdienst niet alleen vieren in de Maranathakerk. Er zijn gemeenteleden die nog graag naar de kerk zouden willen komen, maar dat niet meer kunnen. Enkele van die gemeenteleden krijgen deze morgen bezoek! Groepjes van ongeveer vier gemeenteleden gaan de dienst bij mensen thuis vieren. Verbonden via het internet met de Maranathakerk beleven zij samen de dienst. Wij hopen dat dit initiatief het gevoel van samen gemeente zijn stimuleert. 
Ds. Gerrit Schouten en Rik Gorter  

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

Gods zegen in 2019
Hoeveel nieuwjaarswensen heeft u dit jaar gehad? Het is eigenlijk best een bijzondere gewoonte om elkaar een gelukkig of gezegend nieuw jaar vol heil toe te wensen. Het lukt lang niet altijd om bij al die wensen even echt stil te staan bij hoe de ander eigenlijk het nieuwe jaar inkijkt. Maar het kan wel een moment zijn om elkaar even in de ogen te kijken: thuis, in de familie, binnen vriendschappen, op het werk en ook in de christelijke gemeente. Om met een handdruk de onderlinge verbondenheid te laten voelen.

Het bijzondere is dat God ons eigenlijk elke kerkdienst een gezegende week wenst. En het woord ‘wenst’ is dan veel te zwak uitgedrukt. In de zegen zegt God toe dat Hij ons wil behoeden, genadig wil zijn en vrede wil geven: “De HEERE zegene u en Hij behoede u. De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.”(Num. 6:24-26). Bij deze zegen wordt
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: De eerstvolgende doopdienst is op zondag 17 februari 2019 in de Maranathakerk.
Doopzitting is op maandag 11 februari om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: Zondag 17 februari 2019 om 9.30 uur in de  Petruskerk. Ouders die hun kindje willen laten dopen kunnen contact opnemen met ds. Schouten. In overleg bepalen we een datum voor het doopgesprek.

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.