PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
EREDIENSTVAARDIG EREDIENSTVAARDIG

8 september, 12e zondag na Trinitatis, groen
Maranathakerk 9.30 uur. Vanmorgen is ds. J.A. Berkheij onze voorganger. We lezen uit Filippenzen 3:12-16 en psalm 137; geen eenvoudige teksten die diverse vragen oproepen. We hopen hier een antwoord op te krijgen. De kinderen horen in hun eigen dienst weer een gedeelte uit Kolossenzen, hfdst. 3:18-4:6. Hier gaat het over christen zijn in een niet-christelijke wereld. Het orgel wordt bespeeld door Nico van der Kooij.
Een goede dienst gewenst.

Autodienst Noord: fam. Dekker (691631); West: dhr. J Gorter (417521)

Om 11.00 uur is er aansluitend een kerk-op-schootdienst met ds. Berkheij en Lydia Joppe. We verwachten weer veel kindjes (tot ongeveer 4 jaar) met hun ouders of andere begeleiders.
Ook hier een gezegend samenzijn gewenst!
Petruskerk 18.30 uur. Voorganger in deze avonddienst is Rik Gorter. Het orgel wordt bespeeld door Annelies van Zoelen.
Autodienst Noord: fam. Dekker (691631); West: dhr. C.E. Burger (425444)
15 september, 13e zondag naTrinitatis, groen
Maranathakerk 9.30 uur. Startzondag! Een bijzondere viering waarin pastoraal werker Rik Gorter zal voorgaan. De dienst is samen met Rik voorbereid door een aantal enthousiaste mensen. Het is de startzondag als begin voor al het werk, samenzijn en het Gemeente-zijn voor het komende seizoen. Het is een voorrecht dat Rik Gorter ook hier de voorganger mag zijn.
Het thema dit jaar is Een goed Verhaal. Vijf gemeenteleden vertellen in de dienst een persoonlijk verhaal. De verhalen verbinden we aan een lied of aan een tekst uit de Bijbel. Na de dienst is er gelegenheid om door te praten over de verhalen en eigen verhalen te delen. Het belooft een mooie dienst te worden; u kunt hierover en over alle andere activiteiten alles lezen ondermeer in de vorige Hervormd Woerden (nr. 11). In de kindernevendienst zal het gaan over de geboorte van Samuël (1 Samuël 1:1-2:10).
Nico van der Kooij is onze organist en het combo onder leiding van Yvonne Bastmeijer verleent medewerking aan de dienst. Om 09.15 uur staat de koffie/thee klaar.
Hartelijk welkom en een goede, gezegende dienst gewenst.
Autodienst Noord: fam. Dekker (691631); West: dhr. H. Kuiper (414197)
Petruskerk 18.30 uur. Van de avonddienst in de Petruskerk geen gegevens.
Autodienst Noord: fam. Dekker (691631); West: fam. Verhoef (691573)
 
22 september, 14e zondag na Trinitatis, groen
Petruskerk 9.15 uur. Deze ochtend, waarin ds. J.A. Berkheij de dienst zal leiden, nemen we afscheid van een aantal ambtsdragers en zullen ook gemeenteleden (her)bevestigd worden. We zijn dankbaar dat het werk in Gods wijngaard mag doorgaan!
We willen de dienst een kwartier eerder beginnen met een aantal door de “oude” en “nieuwe” ambtsdragers uitgezochte liederen: wilt u proberen zoveel mogelijk op tijd in de kerk te zijn?
De lezing is uit 1 Samuël 2:11-36, waar verteld wordt over het wangedrag van Eli’s zonen: “Zij trokken zich niets van de Heer aan en maakten misbruik van de rechten die aan het priesterambt verbonden zijn.”
Ad van Pelt zal ons begeleiden op het orgel.
Een goede, inspirerende dienst gewenst.
Autodienst Noord: fam. Dekker (691631); West: dhr. J.de Langen (421734)
Opstandingkerk 18.30 uur. Voorganger is de ons bekende Woerdense predikant Ds. F.C. van Dijke. 
Autodienst Noord: fam. Dekker (691631); West: dhr. G. van Rootselaar (420634)
terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie
 

MIJN GENADE IS U GENOEG

Voor veel mensen bekende woorden. Ik hoor deze woorden weleens. De toon waarop deze woorden worden uitgesproken kan echter totaal verschillend zijn. Waar de één liefdevol deze woorden spreekt, worden ze door een ander uitgespuugd. Waar de één iets van hoop of iets van berusting ontleent aan deze woorden, roepen ze bij een ander weerstand op; hoezo “mijn genade is u genoeg”?
De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de christenen in Korinthe dat Jezus tot hem heeft gesproken: “Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid” (NBV). De zin staat niet op zichzelf. Er gaat het nodige aan vooraf. Na Paulus zijn er in Korinthe nep-apostelen gekomen die invloed hebben gekregen. Paulus heeft van hen kritiek gekregen. Nu moet Paulus iets doen wat hij niet wil: hoog van zichzelf opgeven. Altijd heeft hij God en Jezus centraal gesteld en nu moet hij

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.