PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Evaluatie en voortgang Pionieren in Woerden Evaluatie en voortgang Pionieren in Woerden

In Woerden zijn er twee pioniersplekken. Naast ‘Twintigers Woerden’ is dat ’Het Baken’. Beide pioniersplekken zijn een aantal jaren geleden gestart waarbij de betrokken kerken zich ook voor een bepaalde periode financieel en inhoudelijk hebben gecommitteerd. Daarbij hebben Twintigers Woerden en Het Baken drie jaar geleden de pioniersstatus gekregen en dit betekent dat er aan het eind van dit jaar een evaluatie moet liggen en er besluiten genomen moeten worden over het vervolg. In juni is een eerste bijeenkomst geweest waarin vertegenwoordigers van beide pioniersplekken en betrokken kerken met elkaar in gesprek zijn gegaan. Daarbij zijn ervaringen gedeeld en is gesproken over de waarde en betekenis van de pioniersplekken. Op donderdag 15 september is een tweede bijeenkomst gehouden. Samen met de betrokken kerken keken we naar de plannen voor de toekomst. Beide bijeenkomsten leverden input op voor de op te stellen evaluatie en inhoud van vervolgplannen voor de  besluitvorming door plaatselijke kerken en de landelijke kerk.

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie


HET LEVEN NA PINKSTEREN
Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer.

Openbaring 21:1


Ons leven begint vol verwondering van alles om ons heen. Wat gaat het leven ons bieden, wat mogen we ervan verwachten, wat is onze plaats in het geheel? We weten het eerst nog niet.
Als we wat ouder worden, beginnen we er iets meer van te begrijpen. Dan merken we ook dat het maar zelden zo is dat we alles bereiken waar we van droomden. In mijn werk als predikant, personal coach en mediator kom ik behalve dankbare mensen ook veel mensen tegen die teleurgesteld zijn. Hoe heeft dit zo kunnen gaan? We droomden van een prachtige loopbaan, van een gezond en feestelijk leven, om zelf iets in de wereld voor anderen te betekenen, en op zijn minst een goed gezin te hebben waar het met al onze kinderen alleen maar goed gaat!
Maar niet alle dromen worden waar. En als ze wel waar worden, blíjft dat niet altijd zo. Soms kijk ik teleurgestelde mensen in hun ogen en zie ik ze denken, om met een tekst van Acda en de Munnik te spreken: “Van al mijn idealen, heb ik alleen het oud worden gehaald”.

De Geest is uitgestort
Hoe kan het toch dat je als christen niet méér van je idealen kunt verwezenlijken. Vanwaar al die teleurstellingen? Met Goede Vrijdag leren we dat Jezus geleden heeft en zelfs gestorven en begraven is. Maar

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.