PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Evaluatie en voortgang Pionieren in Woerden Evaluatie en voortgang Pionieren in Woerden

In Woerden zijn er twee pioniersplekken. Naast ‘Twintigers Woerden’ is dat ’Het Baken’. Beide pioniersplekken zijn een aantal jaren geleden gestart waarbij de betrokken kerken zich ook voor een bepaalde periode financieel en inhoudelijk hebben gecommitteerd. Daarbij hebben Twintigers Woerden en Het Baken drie jaar geleden de pioniersstatus gekregen en dit betekent dat er aan het eind van dit jaar een evaluatie moet liggen en er besluiten genomen moeten worden over het vervolg. In juni is een eerste bijeenkomst geweest waarin vertegenwoordigers van beide pioniersplekken en betrokken kerken met elkaar in gesprek zijn gegaan. Daarbij zijn ervaringen gedeeld en is gesproken over de waarde en betekenis van de pioniersplekken. Op donderdag 15 september is een tweede bijeenkomst gehouden. Samen met de betrokken kerken keken we naar de plannen voor de toekomst. Beide bijeenkomsten leverden input op voor de op te stellen evaluatie en inhoud van vervolgplannen voor de  besluitvorming door plaatselijke kerken en de landelijke kerk.

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

DE ROUWSLUIER AFGENOMEN
En Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen …

Jesaja 25:7-8a

Steeds weer schildert Jesaja het komende Koninkrijk in schitterende kleuren. Zo ook in Jesaja 25. Een visioen van een feestmaal dat zal worden aangericht op de berg Sion voor alle volken. In Gods Naam mag Jesaja verkondigen dat de smaad van Zijn volk Israël weggenomen zal zijn van de hele aarde en dat de mensen bevrijd zullen worden uit hun rouwsituatie. Want God zal de dood verslinden. En dat voor altijd en eeuwig. Je kunt van zo’n belofte erg blij worden. Maar onze reactie zou ook een andere kunnen zijn. Want: hoeveel eeuwen is het al niet geleden dat dit gezegd werd? En wat is er veranderd? Wat heb ik eraan als er thuis niemand meer op mij wacht …
Verdriet, eenzaamheid, angst en pijn zijn nog geen voltooid verleden tijd, ook niet voor de gelovigen. De feestgangers komen met betraande ogen aan op de berg Sion. De HEERE wacht hen daar op als de grote Gastheer. Als Hij dan de sluier wegneemt, wordt het betraande gezicht zichtbaar. Maar met een oneindig teer gebaar, zoals een 

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.