PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Evaluatie en voortgang Pionieren in Woerden Evaluatie en voortgang Pionieren in Woerden

In Woerden zijn er twee pioniersplekken. Naast ‘Twintigers Woerden’ is dat ’Het Baken’. Beide pioniersplekken zijn een aantal jaren geleden gestart waarbij de betrokken kerken zich ook voor een bepaalde periode financieel en inhoudelijk hebben gecommitteerd. Daarbij hebben Twintigers Woerden en Het Baken drie jaar geleden de pioniersstatus gekregen en dit betekent dat er aan het eind van dit jaar een evaluatie moet liggen en er besluiten genomen moeten worden over het vervolg. In juni is een eerste bijeenkomst geweest waarin vertegenwoordigers van beide pioniersplekken en betrokken kerken met elkaar in gesprek zijn gegaan. Daarbij zijn ervaringen gedeeld en is gesproken over de waarde en betekenis van de pioniersplekken. Op donderdag 15 september is een tweede bijeenkomst gehouden. Samen met de betrokken kerken keken we naar de plannen voor de toekomst. Beide bijeenkomsten leverden input op voor de op te stellen evaluatie en inhoud van vervolgplannen voor de  besluitvorming door plaatselijke kerken en de landelijke kerk.

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

Van Betlehem tot Jeruzalem
Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen.... 
Micha 5:1

Rond de kersttijd hebben we veel gesproken en vooral gezongen over Betlehem. Het is Micha die deze stad
opnieuw in de schijnwerpers plaatst. Niet als stad van het verleden, maar als stad van de toekomst. Maar hoe
zit het dan met Jeruzalem. Dat was toch al de grote stad in de tijd van Micha? Hoe gaat God eigenlijk om
met alles wat tot stand gekomen is in zijn geschiedenis met mensen? Wordt alles wat we samen met God meegemaakt hebben en wat op de een of andere wijze door ons zondig leven niet meer puur en rein is gewoonweg uitgeveegd en begint God opnieuw? Is Jeruzalem nog de stad van David?

Het is juist nadat Micha geprofeteerd heeft over de deplorabele staat van de stad Jeruzalem, dat hij begint
te spreken over Betlehem. Jeruzalem is niet de eerste stad die verbonden wordt met de naam van koning David.
Toen David nog een veelbelovende herdersjongen was, woonde hij in 
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Wijk Centrum-Oost: De eerstvolgende doopdienst is op zondag 7 april 2019 in de Petruskerk.
Doopzitting is op dinsdag 2 april om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: n.n.b.

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.