PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Evaluatie en voortgang Pionieren in Woerden Evaluatie en voortgang Pionieren in Woerden

In Woerden zijn er twee pioniersplekken. Naast ‘Twintigers Woerden’ is dat ’Het Baken’. Beide pioniersplekken zijn een aantal jaren geleden gestart waarbij de betrokken kerken zich ook voor een bepaalde periode financieel en inhoudelijk hebben gecommitteerd. Daarbij hebben Twintigers Woerden en Het Baken drie jaar geleden de pioniersstatus gekregen en dit betekent dat er aan het eind van dit jaar een evaluatie moet liggen en er besluiten genomen moeten worden over het vervolg. In juni is een eerste bijeenkomst geweest waarin vertegenwoordigers van beide pioniersplekken en betrokken kerken met elkaar in gesprek zijn gegaan. Daarbij zijn ervaringen gedeeld en is gesproken over de waarde en betekenis van de pioniersplekken. Op donderdag 15 september is een tweede bijeenkomst gehouden. Samen met de betrokken kerken keken we naar de plannen voor de toekomst. Beide bijeenkomsten leverden input op voor de op te stellen evaluatie en inhoud van vervolgplannen voor de  besluitvorming door plaatselijke kerken en de landelijke kerk.

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie
 

MIJN GENADE IS U GENOEG

Voor veel mensen bekende woorden. Ik hoor deze woorden weleens. De toon waarop deze woorden worden uitgesproken kan echter totaal verschillend zijn. Waar de één liefdevol deze woorden spreekt, worden ze door een ander uitgespuugd. Waar de één iets van hoop of iets van berusting ontleent aan deze woorden, roepen ze bij een ander weerstand op; hoezo “mijn genade is u genoeg”?
De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de christenen in Korinthe dat Jezus tot hem heeft gesproken: “Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid” (NBV). De zin staat niet op zichzelf. Er gaat het nodige aan vooraf. Na Paulus zijn er in Korinthe nep-apostelen gekomen die invloed hebben gekregen. Paulus heeft van hen kritiek gekregen. Nu moet Paulus iets doen wat hij niet wil: hoog van zichzelf opgeven. Altijd heeft hij God en Jezus centraal gesteld en nu moet hij

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.