PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
GEBED VOOR RIANNE EN JULIUS GEBED VOOR RIANNE EN JULIUS

Beste gemeenteleden,
Graag willen wij als thuisfrontteam van Rianne en Julius een vraag bij jullie neerleggen. 
Zoals jullie wellicht weten zijn Rianne en Julius afgelopen januari, na een aantal maanden verlof in Nederland, weer naar Kenia teruggekeerd. Ze hebben hun werk weer kunnen oppakken. Ze mogen de boodschap van Gods liefde met woord en daad doorgeven en we horen dat God hun werk zegent. Mooi en bemoedigend!
Ze hebben daar ook te maken met geestelijke weerstand. Rianne en Julius geven aan dat zij het duidelijk merken als er voor hen gebeden wordt. Om die reden wil het thuisfrontteam een gebedsketen opzetten. Wie is er bereid om één dag in de maand in het gebed bijzondere aandacht aan het zendingswerk in Kenia te geven? Rianne en Julius zullen zelf ook zorgen voor dank- en gebedspunten die we bij onze hemelse Vader mogen neerleggen. Zo krijgen we heel concrete punten voor dank en voorbede.
We zien uit naar aanmeldingen op het emailadres U/jij krijgt dan z.s.m. bericht op welke dag van de maand onder andere Kenia en het werk van Rianne en Julius daar, centraal mag staan in uw/jouw gebed.
Dank en graag tot mails!
Gea Verweij

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

Van Betlehem tot Jeruzalem
Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen.... 
Micha 5:1

Rond de kersttijd hebben we veel gesproken en vooral gezongen over Betlehem. Het is Micha die deze stad
opnieuw in de schijnwerpers plaatst. Niet als stad van het verleden, maar als stad van de toekomst. Maar hoe
zit het dan met Jeruzalem. Dat was toch al de grote stad in de tijd van Micha? Hoe gaat God eigenlijk om
met alles wat tot stand gekomen is in zijn geschiedenis met mensen? Wordt alles wat we samen met God meegemaakt hebben en wat op de een of andere wijze door ons zondig leven niet meer puur en rein is gewoonweg uitgeveegd en begint God opnieuw? Is Jeruzalem nog de stad van David?

Het is juist nadat Micha geprofeteerd heeft over de deplorabele staat van de stad Jeruzalem, dat hij begint
te spreken over Betlehem. Jeruzalem is niet de eerste stad die verbonden wordt met de naam van koning David.
Toen David nog een veelbelovende herdersjongen was, woonde hij in 
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Wijk Centrum-Oost: De eerstvolgende doopdienst is op zondag 7 april 2019 in de Petruskerk.
Doopzitting is op dinsdag 2 april om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: n.n.b.

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.