PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Uit de pastorie Uit de pastorie

Allereerst nog allemaal een goed en gezegend 2013 toegewenst, ook namens Tineke! Veel dank voor alle kaarten en goede wensen die bij ons door de brievenbus gleden. Ik kijk met veel plezier terug op de diensten van de voorbije weken, de kerstmaaltijd en de nieuwjaarsreceptie van afgelopen zondag. Momenten waarop de verbondenheid met God en met elkaar voelbaar is. Zoals u weet heb ik een beroep ontvangen vanuit de Protestantse gemeente Echteld. Er is in deze week van schrijven nog een laatste gesprek en dan willen we vóór zondag 13 januari ons besluit ook nemen en bekend maken. Het zijn voor ons weken waarin we ons realiseren hoeveel contacten er opgebouwd zijn in de afgelopen 10 jaar. Contacten die je niet zomaar van het ene op het andere moment loslaat. Een collega schreef: “Wij weten uit ervaring hoeveel heimwee je in een nieuwe gemeente kunt hebben naar de plaats die je verliet”. Dat is herkenbaar maar daarin weten we ons ook gedragen door God. 
Hartelijke groeten vanuit de pastorie aan het Haagwindeveld. 
Ds Gerrit Schouten

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

Gods zegen in 2019
Hoeveel nieuwjaarswensen heeft u dit jaar gehad? Het is eigenlijk best een bijzondere gewoonte om elkaar een gelukkig of gezegend nieuw jaar vol heil toe te wensen. Het lukt lang niet altijd om bij al die wensen even echt stil te staan bij hoe de ander eigenlijk het nieuwe jaar inkijkt. Maar het kan wel een moment zijn om elkaar even in de ogen te kijken: thuis, in de familie, binnen vriendschappen, op het werk en ook in de christelijke gemeente. Om met een handdruk de onderlinge verbondenheid te laten voelen.

Het bijzondere is dat God ons eigenlijk elke kerkdienst een gezegende week wenst. En het woord ‘wenst’ is dan veel te zwak uitgedrukt. In de zegen zegt God toe dat Hij ons wil behoeden, genadig wil zijn en vrede wil geven: “De HEERE zegene u en Hij behoede u. De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.”(Num. 6:24-26). Bij deze zegen wordt
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: De eerstvolgende doopdienst is op zondag 17 februari 2019 in de Maranathakerk.
Doopzitting is op maandag 11 februari om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: Zondag 17 februari 2019 om 9.30 uur in de  Petruskerk. Ouders die hun kindje willen laten dopen kunnen contact opnemen met ds. Schouten. In overleg bepalen we een datum voor het doopgesprek.

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.