PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Uit de pastorie Uit de pastorie

Afscheid
“Bent u hier al weer 10 jaar?” Dat is een zinnetje dat de afgelopen tijd nogal eens klonk. Inderdaad, de tijd gaat snel. Toen we in Woerden kwamen wonen in 2008 woonden onze oudste 2 kinderen op kamers maar waren de weekenden nog vaak thuis. Nu bestaat ons gezin uit 14 personen. 4 kinderen, 4 schoonkinderen en sinds vorige week ook 4 kleinkinderen. Op 21 maart werd onze kleindochter Lena geboren, een dochter van Anne en Peter. 
Maar ook in de gemeente is er in 10 jaar veel veranderd. Het Baken is er bijgekomen, we zijn steeds nauwer verbonden geraakt met wijk noord en we zitten in een proces om 1 Protestantse Gemeente Woerden te vormen. 
We zijn ook kleiner geworden. Er gaan nogal wat voormalige kerkgangers naar Het Baken, de ontkerkelijking gaat ook onze deur niet voorbij. Toch kijk ik terug op een intensieve maar mooie tijd. Je hoeft je in Woerden als predikant nooit te vervelen. Blij ben ik met de ruimte die ik kreeg als predikant om nieuwe activiteiten op te zetten. Er wordt meer en meer gegeten met elkaar en er ontstaan nieuwe ontmoetingsmomenten. 
Er is nog wel een weg te gaan om minder op de organisatie en meer op de relatie gericht te zijn. Maar de goede richting hebben we met elkaar wel gevonden denk ik. Het is nu aan anderen om daar vorm aan te geven. 
Het is goed om te gaan, maar wel met een beetje weemoed om al die lieven mensen die ons ontvallen zijn aan de dood; om al die pastorale contacten die ik best wel voort had willen zetten; om al die trouwe medewerkers in en buiten de kerkenraad met wie het fijn samenwerken was; om al die collega’s binnen en buiten de Protestantse Kerk die kwamen en gingen en zijn. We laten elkaar los maar op weg naar Pasen blijven we ook verbonden met elkaar. “Pasen, een venster naar de hemel” heeft iemand het feest der feesten eens genoemd. Vanuit dat wenkend perspectief van de opgestane Heer is ieder afscheid betrekkelijk. We hopen velen van jullie op 6 en/of 7april nog te ontmoeten. “Sjaloom, sjaloom, IK BEN is Zijn Naam,
Hij zal er zijn en met ons gaan”.              
Hartelijke groeten vanuit de pastorie aan het Haagwindeveld, 
       Gerrit en Tineke Schouten. 
 

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie


Vrij en blij

Wat hebben we bijzondere zondagen achter de rug: Paasfeest en Bevrijdingsdag. De tirannie verdreven, de dood overwonnen. “Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan.” We hebben het beslissende moment van de wereldgeschiedenis opnieuw gevierd: Jezus heeft alles volbracht en is door de dood heen gegaan. En we hebben de bevrijding van de bezettende Duitse macht herdacht en gevierd dat er generaties leven die geen oorlog hebben meegemaakt. Als dat geen vrij en blij leven is? 
Of valt dat toch tegen? Leven in een parlementaire democratie en lid zijn van een christelijke gemeente betekent niet automatisch een ontspannen leven. In Lukas 13 ziet Jezus in de synagoge een kromgebogen vrouw ‘die zich in het geheel niet kon oprichten’ (vers 11). En Hij ziet achter de vergroeide wervels en de verkrampte spieren de macht van satan die haar ‘gebonden houdt’ (vers 16). Hoeveel kan er ook in ons leven niet zijn, ook na Pasen en Bevrijdingsdag, wat ons krom buigt of bezet? Aan zorg en ziekte. Aan fysieke pijn of aan innerlijke pijn, angst of woede. Aan zonden van anderen waar we onder lijden of aan concrete zonden waar we zelf ‘aan vast zitten’ en maar geen afstand van willen doen. En zelfs als we
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Doopdienst op zondag 23 juni in de Maranathakerk.
Doopzitting op maandag 17 juni om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: Doopdienst op zondag 26 mei in de Maranathakerk. Aanmelden bij ds. Berkheij, of 795233. Het doopgesprek zal zijn op maandag 20 mei. De locatie daarvoor is nog niet bekend. 

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.