PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Uit de pastorie Uit de pastorie

Ik kijk terug op een mooie scholendienst voorbereid met de kinderen van de pr Constantijnschool. Er was veel inbreng van de kinderen zelf. Altijd weer leuk om als predikant op school te zijn. 
Ondertussen begint de tijd in Woerden voor ons snel te korten. Er komen steeds meer laatste dingen die ik doe. De komende weken zullen in het teken staan van afscheid nemen en afronden. Mijn werkkamer is ondertussen veranderd in een magazijn vol met lege verhuisdozen. Die moeten de komende weken volgepakt worden met boeken en huisraad. Maar ook in Echteld moet het nodige geregeld worden zoals de intrededienst, het preekrooster, de pastorie en de invulling van het Paas triduüm dat ik nog samen met de oud-predikant Wya de Kam doe. Zo leven we steeds meer in twee werelden. We kijken terug op wat geweest is en we kijken vooruit naar wat komt. Dan is het mooi om te zingen met de woorden van psalm 27: “Wijs mij de wegen die ik zal betreden, maak nu de paden effen voor mijn voet”. 
Hartelijke groeten vanuit de pastorie aan het Haagwindeveld, 
         Ds. Gerrit Schouten

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

Van Betlehem tot Jeruzalem
Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen.... 
Micha 5:1

Rond de kersttijd hebben we veel gesproken en vooral gezongen over Betlehem. Het is Micha die deze stad
opnieuw in de schijnwerpers plaatst. Niet als stad van het verleden, maar als stad van de toekomst. Maar hoe
zit het dan met Jeruzalem. Dat was toch al de grote stad in de tijd van Micha? Hoe gaat God eigenlijk om
met alles wat tot stand gekomen is in zijn geschiedenis met mensen? Wordt alles wat we samen met God meegemaakt hebben en wat op de een of andere wijze door ons zondig leven niet meer puur en rein is gewoonweg uitgeveegd en begint God opnieuw? Is Jeruzalem nog de stad van David?

Het is juist nadat Micha geprofeteerd heeft over de deplorabele staat van de stad Jeruzalem, dat hij begint
te spreken over Betlehem. Jeruzalem is niet de eerste stad die verbonden wordt met de naam van koning David.
Toen David nog een veelbelovende herdersjongen was, woonde hij in 
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Wijk Centrum-Oost: De eerstvolgende doopdienst is op zondag 7 april 2019 in de Petruskerk.
Doopzitting is op dinsdag 2 april om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: n.n.b.

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.