PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Het Oor Het Oor

Vanaf januari starten vijf kerkelijke voorgangers een inloopspreekuur in De Plint. Elke woensdagmiddag van 14.30-15.30 uur is er gelegenheid binnen te lopen in het buurtcentrum aan de Jozef Israëlslaan. Een van de Woerdense voorgangers is beschikbaar om te luisteren naar je (levens)vragen en met je mee te denken.
De vijf voorgangers uit Woerden zijn kerkelijk actief in het Schilderskwartier. Zij zitten klaar met koffie of thee en een luisterend oor. Iedereen is welkom. Elke vraag mag gesteld worden.
Gesprekken kunnen over het geloof gaan, maar ook over eenzaamheid of de moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Zo nodig verwijzen de voorgangers door naar de beschikbare hulp binnen Woerden.
Het Oor wil een plek zijn waar je kunt binnenlopen om te vertellen waar je mee zit, wat er op je hart ligt, waar je blij mee bent of waar je je zorgen over maakt. De voorgangers hebben allemaal beroepsgeheim, dus zullen alleen informatie uit het gesprek delen, nadat ze dat met jou hebben besproken. Deelnemende pastores zijn naast ondergetekende Paulien Vervoorn (Parousiagemeente), André Jansen (Chr. Ger./Ger. Vrijg.), Joost Schelling (PKN Gereformeerd) en Janneke Stam (RK-parochie). Onderling weten wij ook van elkaar waar onze specifieke kwaliteiten liggen, zodat wij zo nodig ook een beroep op elkaar kunnen doen.
Het Oor is inmiddels gestart op woensdag 2 januari 2019 en wordt wekelijks gehouden van 14.30 -15.30 uur. Loop bij De Plint naar binnen en volg de bordjes van Het Oor. Of vraag ernaar bij de balie. U kunt mensen die niet bij een kerk betrokken zijn of willen zijn maar wel eens een gesprek willen hebben met iemand die gewend is te luisteren naar levensvragen naar ons doorverwijzen.
Het Oor is ook verwant aan de stichting ‘Tijd voor een gesprek’ waar ds Margriet van der Kooi-Dijkstra een belangrijke rol speelt. Deze stichting kunt u ook op andere tijdstippen bereiken via telefoonnummer 06-15907201.

         J.A. Berkheij

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

Van Betlehem tot Jeruzalem
Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen.... 
Micha 5:1

Rond de kersttijd hebben we veel gesproken en vooral gezongen over Betlehem. Het is Micha die deze stad
opnieuw in de schijnwerpers plaatst. Niet als stad van het verleden, maar als stad van de toekomst. Maar hoe
zit het dan met Jeruzalem. Dat was toch al de grote stad in de tijd van Micha? Hoe gaat God eigenlijk om
met alles wat tot stand gekomen is in zijn geschiedenis met mensen? Wordt alles wat we samen met God meegemaakt hebben en wat op de een of andere wijze door ons zondig leven niet meer puur en rein is gewoonweg uitgeveegd en begint God opnieuw? Is Jeruzalem nog de stad van David?

Het is juist nadat Micha geprofeteerd heeft over de deplorabele staat van de stad Jeruzalem, dat hij begint
te spreken over Betlehem. Jeruzalem is niet de eerste stad die verbonden wordt met de naam van koning David.
Toen David nog een veelbelovende herdersjongen was, woonde hij in 
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Wijk Centrum-Oost: De eerstvolgende doopdienst is op zondag 7 april 2019 in de Petruskerk.
Doopzitting is op dinsdag 2 april om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: n.n.b.

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.