PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
GEFELICITEERD! GEFELICITEERD!
De dag voor Koningsdag betekent traditiegetrouw lintjesdag. Mensen die bijzondere verdiensten hebben verricht voor de samenleving krijgen op deze dag een koninklijke onderscheiding. Vanuit onze gemeente kregen twee mensen een lintje opgespeld en die mogen zich nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen: Geri Spijker en Dick de Vries. Van minister Hugo de Jonge las ik onlangs de uitspraak dat de kerk vaak hofleverancier is van vrijwilligers. Mooi om te zien dat ook gemeenteleden in Woerden zich binnen en buiten de kerk inzetten voor onze samenleving. Namens de Algemene Kerkenraad willen wij Geri en Dick van harte feliciteren met deze onderscheiding!

Wouter Verboon, scriba

Ons gemeentelid de heer Dick Staal ontving op 26 april jl. een koninklijke onderscheiding en is nu lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd Dick met deze prachtige waardering voor het vele en mooie vrijwilligerswerk. 
     Rik Gorter

 
 
UUR VAN LOFPRIJZING UUR VAN LOFPRIJZING
Zondag 26 mei om 18.30 is er in de Kruiskerk, weer Uur van Lofprijzing. Het thema is: “ Heer, wijs mij Uw weg”. Voorganger is ds. Prosman uit Nieuwkoop. We gaan weer lekker veel zingen onder begeleiding van Gospelgroep Witness uit Benschop. Uiteraard is er na de dienst koffie, thee en limonade.
 
Coretta Muilwijk-Karens
 
 
OPBRENGST COLLECTE VOOR NOODHULP NA ORKAAN IDAI. OPBRENGST COLLECTE VOOR NOODHULP NA ORKAAN IDAI.
De opbrengst van de diaconale collecte op zondag 18 april ten behoeve van noodhulp en opbouw na de orkaan Idai in Mozambique, Zimbabwe en Malawi, heeft het prachtige bedrag van € 1.826,28 opgebracht. Deze opbrengst wordt verdeeld over de organisaties Kerk in Actie en de GZB.
Hartelijk dank voor uw bijdrage in deze collecte.  
 
 
SAMENKOMST 2E PINKSTERDAG SAMENKOMST 2E PINKSTERDAG
Op 2ePinksterdag bent u om 10.00 uur welkom in de Maranathakerk. De Centrale Zendingscommissie heeft deze samenkomst georganiseerd. We zullen met elkaar genieten van het gemengd christelijk Israëlisch zangkoor ‘Shir Balev’ dat een Israëlisch repertoire ten gehore zal brengen en waar we ook met elkaar kunnen meezingen. Klik hier om verder te lezen
 
RESTAURATIE BATZ-ORGEL BIJ NA GEREED RESTAURATIE BATZ-ORGEL BIJ NA GEREEDSinds afgelopen september heeft het grote orgel in de Petruskerk gezwegen vanwege een grootschalige restauratie. Orgelbouwer Van Vulpen heeft het pijpwerk hersteld en de blaasbalgen opnieuw van het benodigde leer voorzien. Daarnaast zijn scheuren in de windlades gerepareerd en vele andere werkzaamheden verricht. Inmiddels is de opbouw van het orgel weer begonnen (zie ook de foto’s op www.batzorgel-petruskerk.nl). De komende weken klik hier om verder te lezen
 
Bezoek jeugddorp De Glind Bezoek jeugddorp De Glind
Diverse keren hebben wij in onze diensten een collecte gehouden voor het werk dat er in De Glind plaatsvindt. In De Glind wonen 120 uithuisgeplaatste kinderen en jongeren in gezinnen om een zelfstandig leven op te bouwen. Het Jeugddorp is te bezoeken. De Rudolphstichting nodigt u uit op hun ontmoetingsdagen woensdag 26 juni en zaterdag 5 oktober 2019.
Aanmelden kan op www.rudolphstichting.nl/ontmoetingsdag
 
 
Jam voor de Roemeniëmarkt Jam voor de Roemeniëmarkt

Op zaterdag 7  september a.s. zal tussen 09.00 en 15.00 uur de jaarlijkse Roemeniëmarkt worden gehouden in en rond onze verkoophal, Leidsestraatweg 132 in Woerden.

Ook dit jaar zijn er weer allerhande kramen, waaronder een kraam met eigen gemaakte jam etc. Voor deze kraam zijn wij op zoek naar mensen die bereid zijn om voor ons jam, peertjes etc. te maken.

Ook op deze manier levert u een bijdrage aan het welslagen van de markt waarvan de opbrengst weer geheel ten goede zal komen aan onze projecten in Roemenië, Moldavië en Oekraïne.
Meer informatie bij Gert Lekkerkerker, 06 – 23 43 50 49. E-mail
 
Startzondag 15 september 2019 Startzondag 15 september 2019
"Een goed verhaal"is het thema van de startzondag d.d. 15 september a.s.  Voor dit thema zijn wij op zoek naar gemeenteleden (jong of oud, klein of groot (u of jij dus eigenlijk die dit leest) die HUN verhaal willen vertellen of voorlezen.
  • Het verhaal dat misschien ooit veel indruk heeft gemaakt. 
  • Het verhaal waar het geloof jou heeft gesteund. 
  • Het verhaal omdat je een ander toen zo miste.
  • Het verhaal uit de Bijbel waaraan je vaak moet denken.
  • Het verhaal…vult u het zelf eens in.
lees meer »
 
VACATURES SOKW VACATURES SOKW
De huidige voorzitter van de SOKW (Stichting Omroep Kerken Woerden) wordt binnen een paar jaar 80 en wil graag zijn functie overdragen aan een opvolger. Wilt u misschien over enige tijd een aantal keer per jaar worden aangesproken als bovenaan deze oproep? Lees dan nog even verder. De voorzitter van de SOKW vertegenwoordigt de Stichting naar buiten; treedt op als woordvoerder. Klik hier om verder te lezen
 
 
Altijd al een orgelpijp willen kopen? Altijd al een orgelpijp willen kopen?
Altijd al een orgelpijp willen kopen? Dat kan: via de website www.batzorgel-petruskerk.nl kunt u aangeven of u een orgelpijp wilt sponsoren. Daarmee helpt u mee met de renovatie van ons orgel. Het bankrekeningnummer is NL 05 FVLB 06 99946204.
 
Website van de Hervormde Gemeente Woerden. Website van de Hervormde Gemeente Woerden.

Deze website geeft informatie over de kerkelijke activiteiten in onze gemeente, zoals kerkdiensten, gepreksgroepen, diaconale projecten etc.

Via het menu aan de linkerzijde kunt u de door u gewenste informatie vinden. Als u met uw muisaanwijzer op een onderwerp gaat staan opent zich een submenu met meerdere pagina's. Ook kunt u de zoekfunctie rechts bovenaan gebruiken om informatie te vinden.

Instructies voor het aanleveren van materiaal voor de site kunt u hier vinden. 

 
Welkom in Woerden Welkom in Woerden

Een introductie in het PKN landschap in onze prachtige stad
Als u in Woerden komt wonen en u komt uit een plaats met een protestantse gemeente, dan moet u een keuze maken bij welke PKN kerk u zich wilt aansluiten. Om u bij die keuze te helpen, hebben wij een documentatieset samengesteld, die daarvoor een gids wil zijn.

lees meer »
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie


Vrij en blij

Wat hebben we bijzondere zondagen achter de rug: Paasfeest en Bevrijdingsdag. De tirannie verdreven, de dood overwonnen. “Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan.” We hebben het beslissende moment van de wereldgeschiedenis opnieuw gevierd: Jezus heeft alles volbracht en is door de dood heen gegaan. En we hebben de bevrijding van de bezettende Duitse macht herdacht en gevierd dat er generaties leven die geen oorlog hebben meegemaakt. Als dat geen vrij en blij leven is? 
Of valt dat toch tegen? Leven in een parlementaire democratie en lid zijn van een christelijke gemeente betekent niet automatisch een ontspannen leven. In Lukas 13 ziet Jezus in de synagoge een kromgebogen vrouw ‘die zich in het geheel niet kon oprichten’ (vers 11). En Hij ziet achter de vergroeide wervels en de verkrampte spieren de macht van satan die haar ‘gebonden houdt’ (vers 16). Hoeveel kan er ook in ons leven niet zijn, ook na Pasen en Bevrijdingsdag, wat ons krom buigt of bezet? Aan zorg en ziekte. Aan fysieke pijn of aan innerlijke pijn, angst of woede. Aan zonden van anderen waar we onder lijden of aan concrete zonden waar we zelf ‘aan vast zitten’ en maar geen afstand van willen doen. En zelfs als we
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Doopdienst op zondag 23 juni in de Maranathakerk.
Doopzitting op maandag 17 juni om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: Doopdienst op zondag 26 mei in de Maranathakerk. Aanmelden bij ds. Berkheij, of 795233. Het doopgesprek zal zijn op maandag 20 mei. De locatie daarvoor is nog niet bekend. 

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.