PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Ideeën bewoners Molenvliet voor ‘kerk voor de wijk zijn’ Ideeën bewoners Molenvliet voor ‘kerk voor de wijk zijn’Ideeën bewoners Molenvliet voor ‘kerk voor de wijk zijn’

Hoe kan de kerk vanuit ‘missionaire presentie’ van betekenis zijn voor de wijk? Deze vraag speelt vanuit de missie: ‘We willen een open en gastvrije gemeente zijn, getuigen van de liefde van God, het verlossende werk van Jezus en omzien naar de ander in de stad.’ De ‘droom’ voor de Maranathakerk is een open, laagdrempelige en gastvrije gemeente zijn, waar ruimte is voor diverse activiteiten voor mensen in de wijk. Zo draagt de kerk een maatschappelijk steentje bij en hoopt en verwacht daarmee die levende getuige te zijn.

 
Om een beeld te krijgen hoe de Maranathakerk van betekenis kan zijn voor Molenvliet voerde stagiair Paul v.d. Loo een onderzoek uit onder (bege)leiding van Ds. Schouten. Vragen waarop hij antwoord zocht: waar hebben mensen in Molenvliet behoefte aan en waar kan de kerk bij aansluiten? In totaal zijn 32 bewoners in Molenvliet ondervraagd. De uitkomsten geven een indicatief beeld van de wensen, behoeften en gedachten van de bewoners in Molenvliet.
 
Op de vraag: ‘In hoeverre zou de kerk bij de volgende activiteiten een rol kunnen spelen voor de wijk?’ werden 17 (potentiële) ideeën aan de ondervraagden voorgelegd. Op 3 punten vindt meer dan 90% een rol voor de kerk weggelegd t.b.v. het welzijn in Molenvliet:
1) Het plaatsen van een AED (aan de buitenkant).
2) Een ontmoetingsplek zijn voor ouderen.
3) Gelegenheid bieden voor een gesprek met de dominee.
 
Verder beaamde tussen 75% en 90% dat de volgende activiteiten passen bij het overbruggen van de ‘kloof’ tussen de wijk en de kerk:
  • • Kindermiddagen organiseren.
  • • Gebedsruimte waar mensen terecht kunnen.
  • • Ontmoetingen voor rouwverwerking.
  • • Gelegenheid bieden voor nieuwkomers in de wijk om kennis te maken.
  • • Maaltijden organiseren.
 
De komende tijd wordt bekeken of en in hoeverre de kerk in kan spelen op deze ‘wensen’ qua organisatie of communicatie (enkele van de genoemde ideeën vinden al plaats).
 
Over de manier waarop bewoners van Molenvliet geïnformeerd willen worden over de activiteiten die de kerk organiseert in / voor de wijk springt één medium er bovenuit: de Woerdense Courant (80%!).
 
Voor vragen, opmerkingen, ideeën of als je mee wilt helpen: bel of mail me gerust!
 
Peter Versloot namens de groep ‘Woerden Zoekt’ (06-24476099 / e-mail )
terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie


DE GEEST
Romeinen 8:16:Die Geest getuigt met onze Geest, dat wij kinderen Gods zijn
Gezang 675:Geest van hierboven, leer ons geloven

Met veel enthousiasme mogen we komend weekend Pinksteren vieren. De Heilige Geest is uitgestort op alle vlees. We mogen er wat van verwachten. De Heilige Geest is op deze wereld!
Maar is het niet zo dat we heel veel zelf moeten doen? Het leven is soms feestvieren, maar soms ook tobben. Waar halen we de energie en het doorzettingsvermogen vandaan? Ja, dat is ook waar. Gelukkig, zou professor Van Ruler zeggen, de Heilige Geest is er, maar ik ben er ook nog! Sterker nog, het één gaat niet zonder het ander. Paulus zegt: “De Geest getuigt met onze geest”, zo staat er in het boek Handelingen. Hoe sterk en merkbaar de Heilige Geest in deze wereld te ervaren is, is dus ook afhankelijk van hoeveel ruimte wij geven aan Gods Geest. Maar dan gebeurt er ook wat, ons leven verandert. We zullen ervaren wat het betekent wat de Geest ons laat getuigen: dat wij Gods kinderen zijn.
J.A. Berkheij
 
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Doopdienst op zondag 23 juni in de Maranathakerk.
Doopzitting op maandag 17 juni om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: Doopdienst op zondag 26 mei in de Maranathakerk. Aanmelden bij ds. Berkheij, of 795233. Het doopgesprek zal zijn op maandag 20 mei. De locatie daarvoor is nog niet bekend. 

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.