PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Ideeën bewoners Molenvliet voor ‘kerk voor de wijk zijn’ Ideeën bewoners Molenvliet voor ‘kerk voor de wijk zijn’Ideeën bewoners Molenvliet voor ‘kerk voor de wijk zijn’

Hoe kan de kerk vanuit ‘missionaire presentie’ van betekenis zijn voor de wijk? Deze vraag speelt vanuit de missie: ‘We willen een open en gastvrije gemeente zijn, getuigen van de liefde van God, het verlossende werk van Jezus en omzien naar de ander in de stad.’ De ‘droom’ voor de Maranathakerk is een open, laagdrempelige en gastvrije gemeente zijn, waar ruimte is voor diverse activiteiten voor mensen in de wijk. Zo draagt de kerk een maatschappelijk steentje bij en hoopt en verwacht daarmee die levende getuige te zijn.

 
Om een beeld te krijgen hoe de Maranathakerk van betekenis kan zijn voor Molenvliet voerde stagiair Paul v.d. Loo een onderzoek uit onder (bege)leiding van Ds. Schouten. Vragen waarop hij antwoord zocht: waar hebben mensen in Molenvliet behoefte aan en waar kan de kerk bij aansluiten? In totaal zijn 32 bewoners in Molenvliet ondervraagd. De uitkomsten geven een indicatief beeld van de wensen, behoeften en gedachten van de bewoners in Molenvliet.
 
Op de vraag: ‘In hoeverre zou de kerk bij de volgende activiteiten een rol kunnen spelen voor de wijk?’ werden 17 (potentiële) ideeën aan de ondervraagden voorgelegd. Op 3 punten vindt meer dan 90% een rol voor de kerk weggelegd t.b.v. het welzijn in Molenvliet:
1) Het plaatsen van een AED (aan de buitenkant).
2) Een ontmoetingsplek zijn voor ouderen.
3) Gelegenheid bieden voor een gesprek met de dominee.
 
Verder beaamde tussen 75% en 90% dat de volgende activiteiten passen bij het overbruggen van de ‘kloof’ tussen de wijk en de kerk:
  • • Kindermiddagen organiseren.
  • • Gebedsruimte waar mensen terecht kunnen.
  • • Ontmoetingen voor rouwverwerking.
  • • Gelegenheid bieden voor nieuwkomers in de wijk om kennis te maken.
  • • Maaltijden organiseren.
 
De komende tijd wordt bekeken of en in hoeverre de kerk in kan spelen op deze ‘wensen’ qua organisatie of communicatie (enkele van de genoemde ideeën vinden al plaats).
 
Over de manier waarop bewoners van Molenvliet geïnformeerd willen worden over de activiteiten die de kerk organiseert in / voor de wijk springt één medium er bovenuit: de Woerdense Courant (80%!).
 
Voor vragen, opmerkingen, ideeën of als je mee wilt helpen: bel of mail me gerust!
 
Peter Versloot namens de groep ‘Woerden Zoekt’ (06-24476099 / e-mail )
terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie


HET LEVEN NA PINKSTEREN
Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer.

Openbaring 21:1


Ons leven begint vol verwondering van alles om ons heen. Wat gaat het leven ons bieden, wat mogen we ervan verwachten, wat is onze plaats in het geheel? We weten het eerst nog niet.
Als we wat ouder worden, beginnen we er iets meer van te begrijpen. Dan merken we ook dat het maar zelden zo is dat we alles bereiken waar we van droomden. In mijn werk als predikant, personal coach en mediator kom ik behalve dankbare mensen ook veel mensen tegen die teleurgesteld zijn. Hoe heeft dit zo kunnen gaan? We droomden van een prachtige loopbaan, van een gezond en feestelijk leven, om zelf iets in de wereld voor anderen te betekenen, en op zijn minst een goed gezin te hebben waar het met al onze kinderen alleen maar goed gaat!
Maar niet alle dromen worden waar. En als ze wel waar worden, blíjft dat niet altijd zo. Soms kijk ik teleurgestelde mensen in hun ogen en zie ik ze denken, om met een tekst van Acda en de Munnik te spreken: “Van al mijn idealen, heb ik alleen het oud worden gehaald”.

De Geest is uitgestort
Hoe kan het toch dat je als christen niet méér van je idealen kunt verwezenlijken. Vanwaar al die teleurstellingen? Met Goede Vrijdag leren we dat Jezus geleden heeft en zelfs gestorven en begraven is. Maar

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.