PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Jaarrekening Diaconie 2017 Jaarrekening Diaconie 2017
Recent is door het College van Diakenen en door de Algemene Kerkenraad de jaarrekening van de Diaconie over het jaar 2017 vastgesteld. In 2017 is er door u als gemeente middels collecten en giften € 53.724,00 gegeven. Aan diaconaal werk is er in 2017 
€ 47.565,00 verstrekt. Het betreft incidentele hulp aan gemeenteleden en diaconale projecten in de plaats Woerden. Daarnaast aan projecten in Nederland en buiten Nederland voor het Werelddiaconaat. Er waren ook kosten voor beheer, administratie en verplichte afdrachten aan de Landelijke Kerk. Uiteindelijk teerden wij in 2017 € 1.058,00 in op onze reserves. De ontvangen giften middels de collectes en speciale acties waren 20,4 % hoger dan in 2016.
Deze stijging vindt voornamelijk zijn oorzaak in een nalatenschap van € 5.000,00 en een aantal grote giften van gemeenteleden. 
Dankbaarheid is er, voor het vele werk dat met uw giften kon worden gedaan.  
In Woerden besteedden wij gelden aan instellingen zoals: Stichting Present, de Voedselbank, de Meerpaal en 't Centrum.
Gezamenlijk met de Diaconale Commissie van de Raad van Kerken Woerden werd er geld beschikbaar gesteld voor de Actie Schoen Doen en een Kerstgave aan personen en gezinnen, waarvan de adressen werden aangeleverd via maatschappelijke organisaties, die in Woerden en de kernen werkzaam zijn. Voor de ouderen kenden wij activiteiten in de vorm van senioren reizen en de vieringen met kerst. Tevens ondersteunden wij de contactmiddagen die door verschillende wijken werden georganiseerd.
Jongeren die met World Servants op reis gingen en hun tijd beschikbaar stelden voor opbouwwerkzaamheden mochten ook in 2017 vanuit de Diaconie op een bijdrage rekenen. De werkgroep, die zich in Woerden bezig houdt met gezinnen, waarin een kind met een beperking opgroeit, werd ondersteund bij zijn activiteiten.
Zeventien organisaties in Nederland werden met een gift van € 300,00 ondersteund.
Veel konden wij doen in 2017. Dat wij zouden interen op onze reserves was voorzien. Geld door u gegeven moet “diaconaal” zijn bestemming krijgen.Mocht u het werk van uw Diaconie willen ondersteunen, dan verwijzen wij naar het banknummer dat hierboven wordt vermeld.
Uw gift is zeer welkom, om in de toekomst het werk van en door de Diaconie te blijven doen .
Het toekennen van een legaat vindt steeds meer ingang. Ook op deze wijze kunt u het werk van onze Diaconie ondersteunen. Ook hiervoor geldt, zeer welkom!
terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie


Vrij en blij

Wat hebben we bijzondere zondagen achter de rug: Paasfeest en Bevrijdingsdag. De tirannie verdreven, de dood overwonnen. “Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan.” We hebben het beslissende moment van de wereldgeschiedenis opnieuw gevierd: Jezus heeft alles volbracht en is door de dood heen gegaan. En we hebben de bevrijding van de bezettende Duitse macht herdacht en gevierd dat er generaties leven die geen oorlog hebben meegemaakt. Als dat geen vrij en blij leven is? 
Of valt dat toch tegen? Leven in een parlementaire democratie en lid zijn van een christelijke gemeente betekent niet automatisch een ontspannen leven. In Lukas 13 ziet Jezus in de synagoge een kromgebogen vrouw ‘die zich in het geheel niet kon oprichten’ (vers 11). En Hij ziet achter de vergroeide wervels en de verkrampte spieren de macht van satan die haar ‘gebonden houdt’ (vers 16). Hoeveel kan er ook in ons leven niet zijn, ook na Pasen en Bevrijdingsdag, wat ons krom buigt of bezet? Aan zorg en ziekte. Aan fysieke pijn of aan innerlijke pijn, angst of woede. Aan zonden van anderen waar we onder lijden of aan concrete zonden waar we zelf ‘aan vast zitten’ en maar geen afstand van willen doen. En zelfs als we
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Doopdienst op zondag 23 juni in de Maranathakerk.
Doopzitting op maandag 17 juni om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: Doopdienst op zondag 26 mei in de Maranathakerk. Aanmelden bij ds. Berkheij, of 795233. Het doopgesprek zal zijn op maandag 20 mei. De locatie daarvoor is nog niet bekend. 

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.