PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Kerkbalans 2020 Kerkbalans 2020

De Actie Kerkbalans 2020, die in januari weer gehouden gaat worden, werpt z’n schaduw al vooruit. Dat betekent dat we al weer bezig zijn met de organisatie. Zoals u weet werken we met bezorgers. Zij brengen onder leiding van een wijkcoördinator in de eerste week van de actie circa 15-20 enveloppen weg en halen die een week later weer op. We proberen daarbij een lijst met adressen samen te stellen zo dicht mogelijk bij het adres van de bezorgers.
De voormalige wijken West en Noord hebben dringend behoefte aan elk ongeveer 10 nieuwe bezorgers. Sommigen doen dit al tientallen jaren, maar jaarlijks haken er toch enkelen af. Het gaat in januari om twee keer een uurtje werk dat grotendeels zelf in te delen is. Heeft u die periode even tijd voor ondersteuning van onze Actie Kerkbalans dan kunt u mailen of bellen naar onderstaande wijkcoördinatoren of de coördinator van de actie. Mogen wij op uw steun rekenen?

Voor oud-West: Walter den Boer,  tel.06-43950168
Voor oud-Noord: Wim Oudijk,  tel. 06-28464749
Coördinatie: Jan Zwaneveld,  tel 0348-401765

      Jan Zwaneveld

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

DE ROUWSLUIER AFGENOMEN
En Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen …

Jesaja 25:7-8a

Steeds weer schildert Jesaja het komende Koninkrijk in schitterende kleuren. Zo ook in Jesaja 25. Een visioen van een feestmaal dat zal worden aangericht op de berg Sion voor alle volken. In Gods Naam mag Jesaja verkondigen dat de smaad van Zijn volk Israël weggenomen zal zijn van de hele aarde en dat de mensen bevrijd zullen worden uit hun rouwsituatie. Want God zal de dood verslinden. En dat voor altijd en eeuwig. Je kunt van zo’n belofte erg blij worden. Maar onze reactie zou ook een andere kunnen zijn. Want: hoeveel eeuwen is het al niet geleden dat dit gezegd werd? En wat is er veranderd? Wat heb ik eraan als er thuis niemand meer op mij wacht …
Verdriet, eenzaamheid, angst en pijn zijn nog geen voltooid verleden tijd, ook niet voor de gelovigen. De feestgangers komen met betraande ogen aan op de berg Sion. De HEERE wacht hen daar op als de grote Gastheer. Als Hij dan de sluier wegneemt, wordt het betraande gezicht zichtbaar. Maar met een oneindig teer gebaar, zoals een 

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.