PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
UITVAARTEN UITVAARTEN

Uitvaartplechtigheden in kerken, in crematoria en op begraafplaatsen mogen bijgewoond worden door maximaal 30 personen. De keuze is aan de familie om die personen uit te nodigen waarmee zij het afscheid willen delen. Deze regel geldt ook voor condoleances en rouwbezoeken, mits de ruimte groot genoeg is om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Uiteraard kunnen deze bezoeken ook gefaseerd plaatsvinden.
Er vinden regelmatig wijzigingen plaats omtrent deze maatregelen. Het is verstandig om altijd navraag te doen bij een deskundige in de uitvaartverzorging. In deze verwarrende tijd is het belangrijk om duidelijkheid te bieden over zaken rondom een afscheid. Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen.
Rineke van Heeringen-Gorter (diaken/uitvaartbegeleider) 06-57607881

 
IZB RICHT NOODFONDS OP IZB RICHT NOODFONDS OP

De IZB hoort van zijn werkers in het land schrijnende verhalen, vooral vanuit de missionaire plekken in achterstandswijken. Daarom heeft de IZB een noodfonds opgericht om de meest kwetsbaren nabij te zijn met missionair-diaconale hulp. De IZB stelt bijdragen van kerken en individuele gevers zeer op prijs. Dat kan via izb.nl/hulpdichtbij of op NL26 RABO 0302 206 191 t.n.v. IZB o.v.v. ‘Fonds Hulp Dichtbij’.

 
Informatie landelijke kerk Informatie landelijke kerk

De landelijke kerk geeft informatie op protestantsekerk.nl/thema/coronavirus.

 
VOORBEDEN VOORBEDEN

Graag stellen wij de gemeenteleden in de gelegenheid om voorbeden in te dienen. Deze kunnen worden ingestuurd aan ds. Hans Berkheij, Rik Gorter, ds. Wim Koerselman, ds. Jacco Overeem en Kees van der Paauw. Hun contactgegevens vindt u in de colofons van de wijkberichten van Hervormd Woerden.

 
PASTORALE ZORG PASTORALE ZORG

De kerkenraden hebben moeten besluiten dat geen spontane pastorale of andere bezoeken meer worden afgelegd. De onderlinge pastorale contacten zullen dan ook in eerste instantie per telefoon of digitaal plaatsvinden. Indien het echt nodig is om op bezoek te gaan, zullen de bekende voorschriften in acht genomen worden. Wanneer daar behoefte of aanleiding voor is, kunt u bij voorkeur contact opnemen met uw eigen pastor, (sectie)ouderling, buurtbaken of pastoraal werker/bezoeker.

 
PRAKTISCHE HULP PRAKTISCHE HULP

Soms is er behoefte aan praktische hulp. U kunt denken aan: boodschappen doen, even telefonisch contact, regelen van vervoer of als er financiële nood is.
In wijk Centrum-Oost kunt U daarvoor contact opnemen met Jette Kuus, Claudia van Vliet, Ruth Verdoold, Jannie van Eijk en Ada van Eijk. Zij helpen u graag. U kunt hen bellen op 06 43848951 of bereiken per email via tothandenvoet@hervormdwoerden.nl. Wilt u zelf vrijwilliger worden, dan kunt u zich ook bij hen melden.
In wijk Noord+West kunt U contact opnemen met de buurtbakens Anneke Smit (06 50452154) en Johanna Schilling (411341) via buurtbakens@hervormdwoerden.nl. Bij hen kunt u zich ook melden om zelf vrijwilliger te worden. Tevens zijn de diakenen Ben Lekkerkerker (oud-West; 06 34034486; lekkerkerker.b@planet.nl) en Jan de Leeuw (oud-Noord; 416020; diakonaatjan@gmail.com) beschikbaar om contact mee op te nemen.
Lokale initiatieven vindt u op woerdenvoorelkaar.nl/corona-initiatieven-in-de-gemeente. Op de website woerdenvoorelkaar.nl/hulp-vanuit-de-kerken is een pagina aangemaakt waar hulp is te vinden die kerken aanbieden. Een landelijk platform waar hulp kan worden aangeboden en gevraagd, is nietalleen.nl (tijdens kantooruren ook via telefoonnummer 0800-1322).

 
LUISTERLIJN HET OOR LUISTERLIJN HET OORSinds begin april hebben de voorgangers een speciale luisterlijn geopend voor inwoners uit Woerden die voor levensbeschouwelijke vragen een luisterend oor zoeken. Van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 18.00 uur zijn zij via telefoonnummer 0348-215030 bereikbaar. Ook is de telefoonlijn aangesloten bij het lokale platform woerdenvoorelkaar.nl en het landelijke hulpnetwerk nietalleen.nl.

 
INTERKERKELIJK DOVENPASTORAAT INTERKERKELIJK DOVENPASTORAAT

Het interkerkelijk dovenpastoraat heeft een eigen website: doofenkerk.nl. Op deze website staan voor elke komende zondag kerkdiensten vermeld waar een uitzending met een tolk is.

 
OMZIEN NAAR ELKAAR EN DE NAASTE OMZIEN NAAR ELKAAR EN DE NAASTE

In deze moeilijke tijd, waarin we geen bezoeken mogen afleggen bij bejaarde en kwetsbare mensen, willen we graag deze personen toch aandacht geven. Daarom is er een actie gestart om kaarten bij hen te bezorgen, waarin we aangeven dat zij niet vergeten worden. Een teken van troost en bemoediging kan voor deze mensen veel betekenen. Geschreven kaarten kunt u brengen bij Aris van der Kooij, Meidoornstraat 46, 423446. Kindertekeningen worden ook zeer op prijs gesteld!
Niet alle mensen die hulp nodig hebben, zullen bellen naar een onbekend nummer of een aanvraag indienen via een website. Daarom zijn er ook kaarten waarop u kunt aangeven dat u voor hulp benaderd mag worden. U kunt deze in uw eigen (directe) omgeving verspreiden. U kunt zich voor de kaarten richten tot uw sectieouderling, of contact opnemen met Allert van Zelst (allert@avzelst.nl).

 
SENIORENUITJES 2020 AFGELAST SENIORENUITJES 2020 AFGELAST

Het coronavirus geeft enorm veel onzekerheid en sociale beperkingen. Als diaconie van de Hervormde Gemeente Woerden (wijken Noord+West en Centrum-Oost) moeten we u helaas meedelen dat er dit jaar geen seniorenuitjes zullen zijn. Volgend jaar hopen we weer bij u langs te mogen komen met onze uitnodigingen.

 
NBG-WEGGEEFACTIE MET BEMOEDIGING UIT DE BIJBEL NBG-WEGGEEFACTIE MET BEMOEDIGING UIT DE BIJBEL

Nu het coronavirus Nederland bezighoudt, kinderen veel meer thuis zitten en verpleeghuisbezoek niet mag, komt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) met een weggeefactie. Er is keuze uit drie bijbeluitgaven, die mensen kunnen aanvragen voor zichzelf, de kinderen of voor kwetsbare of eenzame bekenden. Twee van de boeken zijn voor kinderen. Het derde boekje is een editie van de Psalmen.

  • De Samenleesbijbel Junior: 14 stappen. Deze uitgave is bedoeld voor kinderen van 4-7 jaar en bevat Psalm 23, het verhaal over Jesaja die droomt van vrede, de Bergrede van Jezus, het Paasverhaal en tien andere verhalen. Naast de bijbelverhalen staan opdrachten, vragen en proefjes.
  • Het Lucas-evangelie uit de Samenleesbijbel. Dit boekje is bedoeld voor kinderen van 8-12 jaar. Het bevat verhalen over Jezus, waaronder het paasverhaal. Er staan creatieve opdrachten bij, waarmee kinderen de betekenis van de verhalen kunnen
lees meer »
 
EO BIEDT KORTE DIENSTEN EO BIEDT KORTE DIENSTEN

Op zondagochtenden om 9:20 uur zendt de EO korte kerkdiensten uit.

 
 
 

Inloggen

Meditatie

WANDELEN

Wandelen is helemaal in. Het mooie weer dat we de laatste weken gehad hebben nodigt uit om een rondje te doen. Het verplicht thuiswerken en de sportvereniging waar je niet terecht kan, spelen wellicht ook een rol. Even lekker bewegen, niet té inspannend, je gedachten (proberen te) verzetten, genieten van de zon en de natuur die in deze periode op zijn mooist lijkt. Wandelen helpt bij een gezonde en actieve leefstijl. Je kunt samen wandelen met een vriend of vriendin, met je hond als je die hebt of alleen.
In de Bijbel gaat het ook over wandelen. Door de hele Bijbel kom je het tegen. Wandelen met God. Zo wandelde Henoch met God (Genesis 5:22 en 24). Zoals dat in Genesis staat is het natuurlijk figuurlijk bedoeld. Wandelen met God betekent dat

meer
 
KOPIJ ROND PINKSTEREN

Vanwege Pinksteren kan kopij voor Hervormd Woerden nr. 8 worden ingeleverd tot uiterlijk dinsdagochtend 2 juni 10.00 uur, per e-mail. Voor wijkberichten blijft het inlevertijdstip zaterdag 30 mei 12.00 uur bij de wijkredacties.

 
OVERBELASTING KERKOMROEP

In veel gemeenten zullen veel meer luisteraars via Kerkomroep aangesloten zijn dan normaal. Dit kan leiden tot overbelasting van de website van Kerkomroep. Het zou goed kunnen zijn dat u geen verbinding kunt maken met de live uitzending. Als volgen op de computer niet lukt, kunt u smartphone of tablet proberen, of andersom. Niet alle browsers werken even goed samen met kerkomroep.nl; het proberen van een andere browser kan misschien helpen. U kunt prima de uitzending op een later moment terugluisteren. Als er gespreid geluisterd wordt, zal dat de snelheid ten goede komen. Achteraf kunt u de kerkdienst ook downloaden en afspelen wanneer dat u uitkomt.

 
Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden


Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.