PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Van de kerkenraad Noord + West Van de kerkenraad Noord + West
Op maandag 16 september hadden we de eerste vergadering van de nieuwe kerkenraad van Noord + West. We vergaderen met een grote kerkenraad (GKR), waarin alle ambtsdragers van de wijken Noord en West zitten. We verwachten ongeveer 4 of 5 keer per jaar met de GKR bijeen te komen; het eerste jaar vermoedelijk iets meer vanwege de nieuwe start.  Daarnaast vergadert de kleine kerkenraad (KKR) elke maand. Naast de preses en de scriba’s zitten hier kerkenraadsleden in die ook zitting hebben in de Diaconie, de Algemene Kerkenraad, het College van Kerkrentmeesters en de stuurgroep voor de vorming van de PGW.
We begonnen de vergadering als start van het nieuwe seizoen “op een enigszins speelse manier”, zoals het op de agenda stond. In twee keer twee groepen werd de escaperoom gedaan, die onder leiding van Wandelien Straver met een aantal jeugdleden ook tijdens de startzondag van 15 september was gedaan. Na deze speelse start t.b.v. de teambuilding werd een aantal agendapunten besproken.
De GKR benoemde Hans Slooijer, die op 22 september is bevestigd als ouderling, tot voorzitter. We wensten hem veel succes en Gods zegen bij zijn nieuwe rol.
Dat betekent dat ondergetekenden hun voorzittersrol hebben neergelegd. Anniek v.d.Ploeg is jeugdouderling geworden en Jan Zwaneveld scriba, met voorlopig het takenpakket van Johanna Schilling. Henk de Heer blijft dus ook scriba, zodat de nieuwe wijk twee scriba’s heeft, elk voorlopig nog met de oude wijken als aandachtsgebied. 
In de vergadering namen we afscheid van de ambtsdragers Klaas Chardon, Anneke Hoogerbrugge, Johanna Schilling en Jaap Verweij. Ook Pieter Vonk nam afscheid als notulist van Noord. Met korte toespraken, een fraaie bos bloemen, een boek en een kaart met alle namen van de andere ambtsdragers werden ze bedankt voor hun inzet en werk voor onze kerk. 
Vervolgens werd nog een aantal huishoudelijk zaken besproken. De werkgroep van het samengaan van Noord en West werd ontbonden met dank voor hun inzet. Het vergaderrooster werd besproken en vastgesteld. En de bezetting van de KKR met afvaardigingen naar de AK, de stuurgroep PGW, het CvK en het CvD werden zoveel mogelijk ingevuld.
In de volgende vergaderingen zal de instelling van enkele werkgroepen worden besproken, zoals dat in de beleidsvisie is aangegeven. Ook zullen dan praktische zaken, zoals de roosters voor 2020 en enkele afstemmingen van wijktaken worden besproken. Via HW zullen wij u hierover informeren.
        Anniek v.d. Ploeg - Jan Zwaneveld
terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

HOOP EN VERTROUWEN

De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal.

Psalm 19:2-5a

Wat een loflied voor onze Schepper! Het zicht op de hemel die Gods majesteit laat zien wordt mensen echter op veel plaatsen ontnomen. Sla de krant maar open of kijk naar je eigen leven. Tranen van wanhoop of verdriet kunnen je het zicht ontnemen op de grootsheid van de schepping en de vreugde om de wet die doorklinkt in deze psalm.

Wanhoop en verdriet is zeker niet de toon van deze psalm. Toch was het in de tijd dat deze psalm is geschreven ook niet allemaal pais en vree. De bijbelverhalen zijn hier duidelijk over. Maar de toon van deze psalm is die van hoop en vertrouwen. Iedereen kan het zelf beoordelen. Kijk naar de prachtige schepping. En als je niet kan zien, dan kan je de behaaglijke warmte voelen van de zon op je huid. De natuur vertelt van Gods majesteit. Een prachtige zonsondergang of de zon die schijnt op een pak net gevallen sneeuw en die doet glinsteren alsof er wel een miljoen diamantjes op liggen. Om stil van te worden … De psalmdichter vindt het ook geweldig en toch weet hij nóg wat mooiers. De dichter vindt

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.