PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Van de kerkenraad Noord + West Van de kerkenraad Noord + West
Op maandag 16 september hadden we de eerste vergadering van de nieuwe kerkenraad van Noord + West. We vergaderen met een grote kerkenraad (GKR), waarin alle ambtsdragers van de wijken Noord en West zitten. We verwachten ongeveer 4 of 5 keer per jaar met de GKR bijeen te komen; het eerste jaar vermoedelijk iets meer vanwege de nieuwe start.  Daarnaast vergadert de kleine kerkenraad (KKR) elke maand. Naast de preses en de scriba’s zitten hier kerkenraadsleden in die ook zitting hebben in de Diaconie, de Algemene Kerkenraad, het College van Kerkrentmeesters en de stuurgroep voor de vorming van de PGW.
We begonnen de vergadering als start van het nieuwe seizoen “op een enigszins speelse manier”, zoals het op de agenda stond. In twee keer twee groepen werd de escaperoom gedaan, die onder leiding van Wandelien Straver met een aantal jeugdleden ook tijdens de startzondag van 15 september was gedaan. Na deze speelse start t.b.v. de teambuilding werd een aantal agendapunten besproken.
De GKR benoemde Hans Slooijer, die op 22 september is bevestigd als ouderling, tot voorzitter. We wensten hem veel succes en Gods zegen bij zijn nieuwe rol.
Dat betekent dat ondergetekenden hun voorzittersrol hebben neergelegd. Anniek v.d.Ploeg is jeugdouderling geworden en Jan Zwaneveld scriba, met voorlopig het takenpakket van Johanna Schilling. Henk de Heer blijft dus ook scriba, zodat de nieuwe wijk twee scriba’s heeft, elk voorlopig nog met de oude wijken als aandachtsgebied. 
In de vergadering namen we afscheid van de ambtsdragers Klaas Chardon, Anneke Hoogerbrugge, Johanna Schilling en Jaap Verweij. Ook Pieter Vonk nam afscheid als notulist van Noord. Met korte toespraken, een fraaie bos bloemen, een boek en een kaart met alle namen van de andere ambtsdragers werden ze bedankt voor hun inzet en werk voor onze kerk. 
Vervolgens werd nog een aantal huishoudelijk zaken besproken. De werkgroep van het samengaan van Noord en West werd ontbonden met dank voor hun inzet. Het vergaderrooster werd besproken en vastgesteld. En de bezetting van de KKR met afvaardigingen naar de AK, de stuurgroep PGW, het CvK en het CvD werden zoveel mogelijk ingevuld.
In de volgende vergaderingen zal de instelling van enkele werkgroepen worden besproken, zoals dat in de beleidsvisie is aangegeven. Ook zullen dan praktische zaken, zoals de roosters voor 2020 en enkele afstemmingen van wijktaken worden besproken. Via HW zullen wij u hierover informeren.
        Anniek v.d. Ploeg - Jan Zwaneveld
terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie


Laten we nu naar Bethlehem gaan …

Lukas 2:15

Over die herders in de kerstnacht is veel te doen geweest. Waren het vrome Joden die bij wijze van spreken met de Bijbel op hun knieën op de Messias zaten te wachten? Of waren het ruwe kerels, die ongunstig bekend stonden? Mensen die je in de gaten moest houden en desnoods ook wat op afstand? In de beschrijving van Lukas staat het niet. En dat is eigenlijk ook wel mooi, dat we niet precies weten wat voor mensen het zijn geweest. Want voor God is het allemaal om het even. Het waren mensen, zoals wij. Die volop in het leven stonden. Die hun brood verdienden door het houden van schapen en die in die bewuste nacht, nachtdienst hadden. Harde noodzaak. Er moest gewerkt worden, wilden ze ooit hun schaapjes op het droge krijgen.

Maar midden in die nacht, in hun dagelijkse bezigheden, worden ze onderbroken en komt die engel met die goddelijke boodschap, die evangelieverkondiging, en daarmee worden ze even weggeroepen uit waar ze mee bezig zijn. Gods werkelijkheid komt de werkelijkheid van hun leven binnen. En hun reactie is

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.