PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Kerkklokken Kerkklokken

Niet ieder moment in de liturgie van de eredienst is bij iedereen even bekend. Een van de minst bekende onderdelen is het luiden van de klokken tijdens het bidden van het Onze Vader in de kerk. Velen horen het wel, maar realiseren niet altijd waar dat nu precies voor is. 
Van oudsher is het luiden van de kerkklokken een gebruik om de hele omgeving op te roepen tot het dagelijks gebed. Dat was behalve pastoraal en missionair ook heel praktisch: de enige manier om te weten hoe laat het was gedurende vele eeuwen was dankzij het uurwerk op de toren van de kerk. Niet voor niets staat de klok van de kerk altijd op een hoge toren die, in de tijd voordat nog hogere gebouwen het stadsbeeld blijvend veranderden, verreweg het hoogste punt voor de hele omgeving was. Het regelmatige luiden van de klokken (vaak om 6.00, 12.00 en 18.00 uur, al verschoof het eerste luiden soms naar een of twee uurtjes later) hielp mensen ook aan een wat structuur in de dag voor de dagelijkse werkzaamheden.
Inmiddels heeft bijna iedereen een eigen horloge of een smartphone om te weten hoe laat het is en allerlei alarmmogelijkheden voor wie hulp nodig heeft om alles op vaste tijden te doen. 
Onze gewoonte in Woerden om tijdens het ‘Onze Vader’ de klok te luiden is vanouds een Luthers gebruik, dat kennelijk ooit in onze gemeente is overgenomen. Of zou het al als gewoonte in gebruik genomen zijn toen de Petruskerk nog een Lutherse kerk was? Het is de bedoeling om met het luiden van de klokken aan alle thuisblijvers duidelijk te maken dat op dat moment dit gebed in de kerk wordt gebeden. Deze boodschap is er voor mensen die er graag bij geweest zouden willen zijn maar door ziekte of andere omstandigheden niet konden komen, maar ook voor ieder ander. Niet voor niets gebeurt het luiden van de klokken niet tijdens de gewone gebeden: een voorganger of voorbidder zou iets kunnen zeggen waar je niet achter kunt staan. Maar het ‘Onze Vader’ is het gebed dat de Heer ons geleerd heeft. Door dit gebed te bidden en de klokken gelijkertijd hoorbaar voor iedereen te laten klinken is dit een uitnodiging voor iedereen om zich aan te sluiten bij het gebed dat Christus ons geleerd heeft. Maar het is ook bedoeld als troost voor iedereen: ook al komt u zelf niet tot een gebed, op dit moment wordt er in de kerk voor u gebeden.

       J.A. Berkheij

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

Van Betlehem tot Jeruzalem
Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen.... 
Micha 5:1

Rond de kersttijd hebben we veel gesproken en vooral gezongen over Betlehem. Het is Micha die deze stad
opnieuw in de schijnwerpers plaatst. Niet als stad van het verleden, maar als stad van de toekomst. Maar hoe
zit het dan met Jeruzalem. Dat was toch al de grote stad in de tijd van Micha? Hoe gaat God eigenlijk om
met alles wat tot stand gekomen is in zijn geschiedenis met mensen? Wordt alles wat we samen met God meegemaakt hebben en wat op de een of andere wijze door ons zondig leven niet meer puur en rein is gewoonweg uitgeveegd en begint God opnieuw? Is Jeruzalem nog de stad van David?

Het is juist nadat Micha geprofeteerd heeft over de deplorabele staat van de stad Jeruzalem, dat hij begint
te spreken over Betlehem. Jeruzalem is niet de eerste stad die verbonden wordt met de naam van koning David.
Toen David nog een veelbelovende herdersjongen was, woonde hij in 
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Wijk Centrum-Oost: De eerstvolgende doopdienst is op zondag 7 april 2019 in de Petruskerk.
Doopzitting is op dinsdag 2 april om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: n.n.b.

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.