PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Kerst 2018 Kerst 2018


Thema: "Lichtdragers van God" (Luc.1:5-2:20)
 
Via de lichtdragers Zacharias (ezelsoor), 
Maria (helleborus), Elisabet (anker) en Johannes (st.janskruid) uit het adventsproject zien we Gods licht steeds meer gaan stralen. Gods licht wordt altijd bedreigd en lijkt zwak. Juist daarom geeft God lichtdragers aan elkaar om het Licht te delen; daar wordt het sterker van. Met de geboorte van Jezus -Licht der Wereld- (kersttafereell uit Peru) zijn de profetieën vervuld. De herders geloven de boodschap van de engel; gaan kijken en worden lichtdragers door te delen. Wij mogen hen navolgen en zelf lichtdragers worden achter de Lichtdrager uit Betlehem.

waar de mensen dwalen in het donker

draai je om en zie het nieuwe licht
zie het licht dat God ons gaf in Jezus
zie de Mens die ieder mens verlicht

refr:

  want het licht is sterker dan het donker
  en het daglicht overwint de nacht
  zoek je weg niet langer in het duister
  keer je om en zie Gods nieuwe dag
 
steek een kaars aan tegen al het duister
als een teken in een bange tijd
dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

Van Betlehem tot Jeruzalem
Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen.... 
Micha 5:1

Rond de kersttijd hebben we veel gesproken en vooral gezongen over Betlehem. Het is Micha die deze stad
opnieuw in de schijnwerpers plaatst. Niet als stad van het verleden, maar als stad van de toekomst. Maar hoe
zit het dan met Jeruzalem. Dat was toch al de grote stad in de tijd van Micha? Hoe gaat God eigenlijk om
met alles wat tot stand gekomen is in zijn geschiedenis met mensen? Wordt alles wat we samen met God meegemaakt hebben en wat op de een of andere wijze door ons zondig leven niet meer puur en rein is gewoonweg uitgeveegd en begint God opnieuw? Is Jeruzalem nog de stad van David?

Het is juist nadat Micha geprofeteerd heeft over de deplorabele staat van de stad Jeruzalem, dat hij begint
te spreken over Betlehem. Jeruzalem is niet de eerste stad die verbonden wordt met de naam van koning David.
Toen David nog een veelbelovende herdersjongen was, woonde hij in 
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Wijk Centrum-Oost: De eerstvolgende doopdienst is op zondag 7 april 2019 in de Petruskerk.
Doopzitting is op dinsdag 2 april om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: n.n.b.

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.