PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Kerst 2018 Kerst 2018

Thema: "Lichtdragers van God" (Luc.1:5-2:20)
 
Via de lichtdragers Zacharias (ezelsoor), 
Maria (helleborus), Elisabet (anker) en Johannes (st.janskruid) uit het adventsproject zien we Gods licht steeds meer gaan stralen. Gods licht wordt altijd bedreigd en lijkt zwak. Juist daarom geeft God lichtdragers aan elkaar om het Licht te delen; daar wordt het sterker van. Met de geboorte van Jezus -Licht der Wereld- (kersttafereell uit Peru) zijn de profetieën vervuld. De herders geloven de boodschap van de engel; gaan kijken en worden lichtdragers door te delen. Wij mogen hen navolgen en zelf lichtdragers worden achter de Lichtdrager uit Betlehem.

waar de mensen dwalen in het donker

draai je om en zie het nieuwe licht
zie het licht dat God ons gaf in Jezus
zie de Mens die ieder mens verlicht

refr:

  want het licht is sterker dan het donker
  en het daglicht overwint de nacht
  zoek je weg niet langer in het duister
  keer je om en zie Gods nieuwe dag
 
steek een kaars aan tegen al het duister
als een teken in een bange tijd
dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie


Vrij en blij

Wat hebben we bijzondere zondagen achter de rug: Paasfeest en Bevrijdingsdag. De tirannie verdreven, de dood overwonnen. “Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan.” We hebben het beslissende moment van de wereldgeschiedenis opnieuw gevierd: Jezus heeft alles volbracht en is door de dood heen gegaan. En we hebben de bevrijding van de bezettende Duitse macht herdacht en gevierd dat er generaties leven die geen oorlog hebben meegemaakt. Als dat geen vrij en blij leven is? 
Of valt dat toch tegen? Leven in een parlementaire democratie en lid zijn van een christelijke gemeente betekent niet automatisch een ontspannen leven. In Lukas 13 ziet Jezus in de synagoge een kromgebogen vrouw ‘die zich in het geheel niet kon oprichten’ (vers 11). En Hij ziet achter de vergroeide wervels en de verkrampte spieren de macht van satan die haar ‘gebonden houdt’ (vers 16). Hoeveel kan er ook in ons leven niet zijn, ook na Pasen en Bevrijdingsdag, wat ons krom buigt of bezet? Aan zorg en ziekte. Aan fysieke pijn of aan innerlijke pijn, angst of woede. Aan zonden van anderen waar we onder lijden of aan concrete zonden waar we zelf ‘aan vast zitten’ en maar geen afstand van willen doen. En zelfs als we
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Doopdienst op zondag 23 juni in de Maranathakerk.
Doopzitting op maandag 17 juni om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: Doopdienst op zondag 26 mei in de Maranathakerk. Aanmelden bij ds. Berkheij, of 795233. Het doopgesprek zal zijn op maandag 20 mei. De locatie daarvoor is nog niet bekend. 

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.