PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
LEGAAT OF ERFSTELLING LEGAAT OF ERFSTELLING

Vorig jaar heeft de Hervormde Gemeente Woerden € 51.700 ontvangen uit een drietal legaten, waarvoor we zeer dankbaar zijn. Dit geld gaan we waarschijnlijk aanwenden om de post voorziening pastoraat aan te vullen, zodat we de komende jaren de pastorale zorg in stand kunnen houden. Hieronder informeer ik u over de mogelijkheden die er zijn om de Hervormde Gemeente Woerden op te nemen in uw testament. U kunt de kerk via een legaat of erfstelling in uw testament opnemen. Bij een legaat laat u een vast bedrag of een bepaald goed, bijvoorbeeld een schilderij of juweel, aan de kerk na. Bij een erfstelling benoemt u de kerk tot (mede)erfgenaam. Daarbij geeft u aan welk percentage elk van de erfgenamen, waaronder de kerk, ontvangt. De kerk kan erfgenaam zijn naast kinderen of andere familieleden, of enig erfgenaam wanneer u bijvoorbeeld geen kinderen heeft.

Zo neemt u de kerk op in uw testament
Voor een testament gaat u naar een notaris van uw keuze. In een oriënterend gesprek bespreekt u uw wensen en vragen. De notaris formuleert uw wensen in een concept-testament. Is het testament akkoord, dan ondertekent u het beiden, waarna het rechtsgeldig is. U kunt een testament op elk moment weer wijzigen. Ook wanneer u een bestaand testament heeft en de kerk alsnog wil opnemen, kan de notaris dit aanpassen. Aan het opstellen van een testament zijn kosten verbonden, informeer daar vooraf naar. Verder is het raadzaam in uw testament ook een executeur te benoemen, iemand die het testament uitvoert. Tot slot is het belangrijk in uw testament de juiste tenaamstelling op te nemen van de kerk, Hervormde Gemeente Woerden, waaraan u wilt nalaten.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Hein de Vries (penningmeester)

terug
 
 
 

Inloggen

Meditatie

BREEKBAAR PASEN
We leven toe naar Pasen, door de diepte van het lijden van Jezus heen. Deze weg door de diepte heen krijgt dit jaar een bijzondere lading door de coronacrisis. We hebben te maken met grote bezorgdheid, onzekerheid en angst om het coronavirus. We denken aan de zieken en aan de families die getroffen zijn door overlijden in hun kring. Hoe intens verdrietig en aangrijpend zijn deze situaties. Het is ons gebed dat zij in deze diepte de nabijheid van God mogen ervaren.
Maar de diepte gaat verder. We worden op onszelf en een kleine kring naasten teruggeworpen. Nog breder is de impact enorm: op werk, school, ons zorgstelstel, de dagelijkse boodschap. Op tal van manieren wordt er geschud aan de grondvesten van ons bestaan. We worden erbij stilgezet hoe kwetsbaar we zijn.

Afhankelijk
Jezus heeft zijn kwetsbaarheid intens doorleefd, tot in de dood. Zo wilde hij één zijn met de mensen en de wereld. Kwetsbaar als hij was heeft hij in Getsemané uitgesproken dat hij zijn leven legde in de handen van God. Dat was ook zijn laatste schreeuw aan het kruis. Hij gaf zich over in het

meer
 
OVERBELASTING KERKOMROEP

In veel gemeenten zullen veel meer luisteraars via Kerkomroep aangesloten zijn dan normaal. Dit kan leiden tot overbelasting van de website van Kerkomroep. Het zou goed kunnen zijn dat u geen verbinding kunt maken met de live uitzending. Als volgen op de computer niet lukt, kunt u smartphone of tablet proberen, of andersom. Niet alle browsers werken even goed samen met kerkomroep.nl; het proberen van een andere browser kan misschien helpen. U kunt prima de uitzending op een later moment terugluisteren. Als er gespreid geluisterd wordt, zal dat de snelheid ten goede komen. Achteraf kunt u de kerkdienst ook downloaden en afspelen wanneer dat u uitkomt.

 
Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden


Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.