PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
LEIDRAAD KERKDIENSTEN HERVORMDE WIJK NOORD+WEST TIJDENS CORONACRIS LEIDRAAD KERKDIENSTEN HERVORMDE WIJK NOORD+WEST TIJDENS CORONACRIS

Uitgangspunt
De kerkdiensten van onze gemeente zijn van groot pastoraal belang. We proberen zo onze gemeente door deze crisis heen bijeen te houden en te bewaren bij haar Heer.

Inhoud en vormgeving van onze livestreamdienst
Het gaat in elke kerkdienst om de inhoud. De Bijbel wordt op zo’n manier uitgelegd dat je contact krijgt met wat er in de Bijbel gebeurt. We worden van toekijkers betrokkenen. Ook in de liederen en gebeden word je meegenomen. Zodat ook bij ons thuis de lofzang gaande blijft.
Liturgie is geen schouwspel waar je van buitenaf naar kijkt. Je wilt de dienst echt meebeleven. Dit vraagt discipline van de voorgangers, maar ook van de gemeente thuis.

De orde van dienst
De orde van dienst moet herkenbaar en vertrouwd zijn voor onze gemeente. Een livestream dienst kan niet lang duren. Binnen of uiterlijk na een uur mag de zegen uitgesproken worden. Voorafgaande aan de dienst is er verstilling: de organist speelt en de brandende paaskaars is in beeld. Na welkom en afkondiging door een ouderling, volgt het eerste lied, stil gebed, votum en groet. Het is in deze coronatijd aan de voorganger hoe de dienst te vervolgen óf met gebed om ontferming en loflied (kyrie en gloria) óf met verootmoediging en wetslezing (óf even-tueel zelfs direct te beginnen met het gebed bij de opening van de Schrift.)
Voor het zingen maken we gebruik van twee mogelijkheden. We laten op de beamer de tekst van een lied zien en tegelijk laten we datzelfde lied horen vanuit een EO- of andere opname. Een tweede mogelijkheid is om naast de aanwezige ambtsdragers in de kerk één of twee goede zangers te vragen die duidelijk hoorbaar het aangegeven lied meezingen. De liederen (bij voorkeur zo mogelijk uit het Liedboek) sluiten goed aan bij de lezingen, de preek en het kerkelijk jaar. Voor het kindermoment kan de KNDleiding ingeschakeld worden. Ook hierbij geldt de tijdsfactor. Afstemming met de KND is sowieso belangrijk.
De Schriftlezing dient op de beamer zichtbaar te zijn en door predikant of lector goed voor-gelezen te worden. Het zou mooi zijn als één van onze jongeren een lezing doet.
Na preek en lied na de preek volgen dankgebed en voorbeden. Gemeenteleden kunnen voor-beden mailen naar de voorganger. Tijdens het Onze Vader wordt de klok geluid. Daarna volgt de aankondiging van de collecte. Verwezen wordt naar de banknrs. en de QR code in het kerkblad, die direct na de zegen in beeld komen.

Koffie drinken na de dienst
Na zegen en QRcode volgt elke week een nieuwe koffievlog. Hierin komen in ongeveer 5 minuten een aantal gemeenteleden aan het woord. Dit zorgt voor een positieve uitstraling, onderling contact en verbindt de zondag met de rest van de week. Ook kan als variant gewerkt worden aan een Zoom meeting na de dienst of vóór de dienst een chatbox waarin gemeente-leden hun aanwezigheid melden. Deze mogelijkheden zijn echter niet toegankelijk voor de kerkomroep luisteraars. Daarom gebeuren zulke dingen buiten de kerkdienst.

Organisatie
In iedere dienst zijn aanwezig de voorganger, ouderling, diaken, organist, koster, beamerist. Eventueel afwisselend ook een jonge lector, zangers of KNDleiding. Allen zitten zo ver mogelijk uit elkaar in de kerk. Van het beamerteam worden grote extra inspanningen gevraagd en ook met de cameraman moet heel de dienst goed doorgepraat worden om alles goed in beeld te krijgen.
In de hoop ook in coronatijd met elkaar gemeente van Christus te kunnen zijn.

(Deze Leidraad is op 7 mei 2020 door de kerkenraad goedgekeurd.)
terug
 
 
 

Inloggen

Meditatie

WANDELEN

Wandelen is helemaal in. Het mooie weer dat we de laatste weken gehad hebben nodigt uit om een rondje te doen. Het verplicht thuiswerken en de sportvereniging waar je niet terecht kan, spelen wellicht ook een rol. Even lekker bewegen, niet té inspannend, je gedachten (proberen te) verzetten, genieten van de zon en de natuur die in deze periode op zijn mooist lijkt. Wandelen helpt bij een gezonde en actieve leefstijl. Je kunt samen wandelen met een vriend of vriendin, met je hond als je die hebt of alleen.
In de Bijbel gaat het ook over wandelen. Door de hele Bijbel kom je het tegen. Wandelen met God. Zo wandelde Henoch met God (Genesis 5:22 en 24). Zoals dat in Genesis staat is het natuurlijk figuurlijk bedoeld. Wandelen met God betekent dat

meer
 
KOPIJ ROND PINKSTEREN

Vanwege Pinksteren kan kopij voor Hervormd Woerden nr. 8 worden ingeleverd tot uiterlijk dinsdagochtend 2 juni 10.00 uur, per e-mail. Voor wijkberichten blijft het inlevertijdstip zaterdag 30 mei 12.00 uur bij de wijkredacties.

 
OVERBELASTING KERKOMROEP

In veel gemeenten zullen veel meer luisteraars via Kerkomroep aangesloten zijn dan normaal. Dit kan leiden tot overbelasting van de website van Kerkomroep. Het zou goed kunnen zijn dat u geen verbinding kunt maken met de live uitzending. Als volgen op de computer niet lukt, kunt u smartphone of tablet proberen, of andersom. Niet alle browsers werken even goed samen met kerkomroep.nl; het proberen van een andere browser kan misschien helpen. U kunt prima de uitzending op een later moment terugluisteren. Als er gespreid geluisterd wordt, zal dat de snelheid ten goede komen. Achteraf kunt u de kerkdienst ook downloaden en afspelen wanneer dat u uitkomt.

 
Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden


Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.