PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Liturgie Herv. Gemeente Woerden West ochtenddienst 1-9-2019 in de Petruskerk Liturgie Herv. Gemeente Woerden West ochtenddienst 1-9-2019 in de Petruskerk

Welkom en afkondigingen

VOORBEREIDING

Zingen: Psalm 63:1 en 2
 
Stil gebed, Bemoediging en Groet
 
Zingen: Psalm 63:3
 
Gebed om vergeving
 
Verkondiging van Gods genade
 
Zingen: Lied: 680:1,2,3,4 en 5
 
Inleiding op de dienst
 
Zingen: Lied: 215:1,2,4 en 6
 
DIENST VAN HET WOORD
 
Gebed om de verlichting door de Heilige Geest
 
Kinderlied: Lied 8b:1,2,3 en 4
 
Kindermoment
 
Schriftlezing: Jesaja 40:25-31
 
Zingen: Lied 891:1 en 2
 
Schriftlezing: Matteus 11:25-30
 
Zingen: Lied 657:1 en 4
 
Prediking
 
Meditatief orgelspel
 
Zingen: Lied 837:1,2 en 4
 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
 
Inzameling van de gaven (één rondgang)
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader (gezamenlijk)
 
Zingen: Lied 871:1,3 en 4
 
Wegzending en Zegen, beantwoord met gezongen amen
terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie
 

MIJN GENADE IS U GENOEG

Voor veel mensen bekende woorden. Ik hoor deze woorden weleens. De toon waarop deze woorden worden uitgesproken kan echter totaal verschillend zijn. Waar de één liefdevol deze woorden spreekt, worden ze door een ander uitgespuugd. Waar de één iets van hoop of iets van berusting ontleent aan deze woorden, roepen ze bij een ander weerstand op; hoezo “mijn genade is u genoeg”?
De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de christenen in Korinthe dat Jezus tot hem heeft gesproken: “Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid” (NBV). De zin staat niet op zichzelf. Er gaat het nodige aan vooraf. Na Paulus zijn er in Korinthe nep-apostelen gekomen die invloed hebben gekregen. Paulus heeft van hen kritiek gekregen. Nu moet Paulus iets doen wat hij niet wil: hoog van zichzelf opgeven. Altijd heeft hij God en Jezus centraal gesteld en nu moet hij

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.