PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
NIEUWE HUURDER VAN HET BAKEN NIEUWE HUURDER VAN HET BAKEN
Het is niet gebruikelijk om elke nieuwe huurder van een kerkelijk gebouw voor te stellen. Toch wil de algemene kerkenraad u op de hoogte brengen dat sinds een aantal weken Het Baken verhuurd wordt aan Word of Life Nederland. Deze evangelische Armeense gemeente houdt sinds 2011 in Nederland diensten in de Armeense taal en is ontstaan uit huiskringen. Tegenwoordig zijn zij ook in België en Duitsland actief. Het moderamen van de algemene kerkenraad heeft vooraf een gesprek gehad met de voorganger en een gemeentelid van deze Armeense gemeente. De voorganger vertelde dat zij veel hebben gebeden tot God om een goede plek te krijgen voor hun samenkomsten. Door de centrale ligging van Woerden en het feit dat de Armeense christenen door heel Nederland verspreid wonen, zijn zij heel blij en dankbaar dat Het Baken gehuurd kan worden voor hun erediensten en overige activiteiten. Hoewel de diensten in hun eigen taal plaatsvinden, is er wel altijd een Nederlandse vertaling aanwezig met behulp van een koptelefoon. Mocht u eens een dienst van hen bij willen wonen, dan bent u welkom vanaf 14.00 uur op zondagmiddag in Het Baken. Informatie over deze gemeente vindt u ook op facebook (Word of Life The Netherlands).
terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie
 

MIJN GENADE IS U GENOEG

Voor veel mensen bekende woorden. Ik hoor deze woorden weleens. De toon waarop deze woorden worden uitgesproken kan echter totaal verschillend zijn. Waar de één liefdevol deze woorden spreekt, worden ze door een ander uitgespuugd. Waar de één iets van hoop of iets van berusting ontleent aan deze woorden, roepen ze bij een ander weerstand op; hoezo “mijn genade is u genoeg”?
De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de christenen in Korinthe dat Jezus tot hem heeft gesproken: “Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid” (NBV). De zin staat niet op zichzelf. Er gaat het nodige aan vooraf. Na Paulus zijn er in Korinthe nep-apostelen gekomen die invloed hebben gekregen. Paulus heeft van hen kritiek gekregen. Nu moet Paulus iets doen wat hij niet wil: hoog van zichzelf opgeven. Altijd heeft hij God en Jezus centraal gesteld en nu moet hij

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.