PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
NIEUWE HUURDER VAN HET BAKEN NIEUWE HUURDER VAN HET BAKEN

Het is niet gebruikelijk om elke nieuwe huurder van een kerkelijk gebouw voor te stellen. Toch wil de algemene kerkenraad u op de hoogte brengen dat sinds een aantal weken Het Baken verhuurd wordt aan Word of Life Nederland. Deze evangelische Armeense gemeente houdt sinds 2011 in Nederland diensten in de Armeense taal en is ontstaan uit huiskringen. Tegenwoordig zijn zij ook in België en Duitsland actief. Het moderamen van de algemene kerkenraad heeft vooraf een gesprek gehad met de voorganger en een gemeentelid van deze Armeense gemeente. De voorganger vertelde dat zij veel hebben gebeden tot God om een goede plek te krijgen voor hun samenkomsten. Door de centrale ligging van Woerden en het feit dat de Armeense christenen door heel Nederland verspreid wonen, zijn zij heel blij en dankbaar dat Het Baken gehuurd kan worden voor hun erediensten en overige activiteiten. Hoewel de diensten in hun eigen taal plaatsvinden, is er wel altijd een Nederlandse vertaling aanwezig met behulp van een koptelefoon. Mocht u eens een dienst van hen bij willen wonen, dan bent u welkom vanaf 14.00 uur op zondagmiddag in Het Baken. Informatie over deze gemeente vindt u ook op facebook (Word of Life The Netherlands).

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

Van Betlehem tot Jeruzalem
Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen.... 
Micha 5:1

Rond de kersttijd hebben we veel gesproken en vooral gezongen over Betlehem. Het is Micha die deze stad
opnieuw in de schijnwerpers plaatst. Niet als stad van het verleden, maar als stad van de toekomst. Maar hoe
zit het dan met Jeruzalem. Dat was toch al de grote stad in de tijd van Micha? Hoe gaat God eigenlijk om
met alles wat tot stand gekomen is in zijn geschiedenis met mensen? Wordt alles wat we samen met God meegemaakt hebben en wat op de een of andere wijze door ons zondig leven niet meer puur en rein is gewoonweg uitgeveegd en begint God opnieuw? Is Jeruzalem nog de stad van David?

Het is juist nadat Micha geprofeteerd heeft over de deplorabele staat van de stad Jeruzalem, dat hij begint
te spreken over Betlehem. Jeruzalem is niet de eerste stad die verbonden wordt met de naam van koning David.
Toen David nog een veelbelovende herdersjongen was, woonde hij in 
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Wijk Centrum-Oost: De eerstvolgende doopdienst is op zondag 7 april 2019 in de Petruskerk.
Doopzitting is op dinsdag 2 april om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: n.n.b.

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.