PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Nieuws uit de Kloppende Harten Nieuws uit de Kloppende Harten

Wijkavond voor Kloppend Hart 1 en 2
In Kloppend hart 1 en  2 hebben wij vorig jaar goede ervaringen opgedaan met het organiseren van een wijkavond  i.p.v. groothuisbezoeken. Dit jaar is opnieuw voor deze opzet gekozen. Een wijkavond geeft meer ruimte voor onderlinge contacten in de kerk en creëert saamhorigheid. Als Kerk “dat zijn wij met elkaar” leven wij in de wereld van alle dag. Het thema dat wij dit jaar willen behandelen past daar goed bij.
Het thema is nl.: “Ik en de Kerk”. Ds. Schouten zal een inleiding houden waarna we met elkaar over dit onderwerp verder van gedachten zullen wisselen. Natuurlijk is er ook gelegenheid voor ontmoeting en even gezellig met elkaar te praten. Binnenkort kunt u een uitnodiging in de bus verwachten.
Datum: 10 december. Plaats: Maranathakerk. Tijd: 19.30 uur inloop met koffie en of thee. Start programma : 20.00 uur
Als u op deze avond gebruik wil maken van de autodienst of u  heeft andere vragen en/of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met Maarten Snoek , tel. nr. 688572 of per mail: 

Inmiddels zijn weer tal van activiteiten gestart in onze wijkgemeente, ook in de Kloppende Harten 3 en 4. Mocht u geïnteresseerd zijn in het aanbod, kijk dan nog eens in onze wijkgids of informeer bij de Werkgroep Geloof & Cultuur.
Voor Kloppend Hart 3 zal een themamiddag over ‘Ik en de kerk’ worden gehouden in De Langewiek op maandag 26 november, aanvang 14.00 uur. De bewoners aan de Molenvlietbrink ontvangen hiervoor een uitnodiging. Een specifieke middag over dit thema staat gepland bij Stichting Philadelphia aan het Valeriaanveld op maandag 19 november.
In Kloppend Hart 4 willen we na de ochtenddienst van zondag 18 november weer met elkaar koffiedrinken. Een ontmoeting in kleine kring bij iemand in de wijk. Gastheer is Gert Boelhouwer, Bottelroosweide 1 (420692). Graag even aanmelden als u denkt te komen. Allen van harte welkom!

Inmiddels is het bezoekwerk in onze wijk ook weer begonnen. Wellicht ontvangt u binnenkort een telefoontje van uw wijkouderling of pastoraal medewerker voor een afspraak. We stellen het op prijs dat u een uurtje zou kunnen vrijmaken. ‘Gemeente-zijn’ is immers ‘verbonden zijn’! Mocht u al eerder bezoek wensen, neem dan gerust contact op met één van ons. Kloppend Hart 3: José van Geutselaar (430652), Kloppend Hart 4: Pieter de Korte (413964).
 

terug
 
 
 

Inloggen

Meditatie

BREEKBAAR PASEN
We leven toe naar Pasen, door de diepte van het lijden van Jezus heen. Deze weg door de diepte heen krijgt dit jaar een bijzondere lading door de coronacrisis. We hebben te maken met grote bezorgdheid, onzekerheid en angst om het coronavirus. We denken aan de zieken en aan de families die getroffen zijn door overlijden in hun kring. Hoe intens verdrietig en aangrijpend zijn deze situaties. Het is ons gebed dat zij in deze diepte de nabijheid van God mogen ervaren.
Maar de diepte gaat verder. We worden op onszelf en een kleine kring naasten teruggeworpen. Nog breder is de impact enorm: op werk, school, ons zorgstelstel, de dagelijkse boodschap. Op tal van manieren wordt er geschud aan de grondvesten van ons bestaan. We worden erbij stilgezet hoe kwetsbaar we zijn.

Afhankelijk
Jezus heeft zijn kwetsbaarheid intens doorleefd, tot in de dood. Zo wilde hij één zijn met de mensen en de wereld. Kwetsbaar als hij was heeft hij in Getsemané uitgesproken dat hij zijn leven legde in de handen van God. Dat was ook zijn laatste schreeuw aan het kruis. Hij gaf zich over in het

meer
 
OVERBELASTING KERKOMROEP

In veel gemeenten zullen veel meer luisteraars via Kerkomroep aangesloten zijn dan normaal. Dit kan leiden tot overbelasting van de website van Kerkomroep. Het zou goed kunnen zijn dat u geen verbinding kunt maken met de live uitzending. Als volgen op de computer niet lukt, kunt u smartphone of tablet proberen, of andersom. Niet alle browsers werken even goed samen met kerkomroep.nl; het proberen van een andere browser kan misschien helpen. U kunt prima de uitzending op een later moment terugluisteren. Als er gespreid geluisterd wordt, zal dat de snelheid ten goede komen. Achteraf kunt u de kerkdienst ook downloaden en afspelen wanneer dat u uitkomt.

 
Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden


Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.