PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Nieuws uit de Kloppende Harten Nieuws uit de Kloppende Harten

Wijkavond voor Kloppend Hart 1 en 2
In Kloppend hart 1 en  2 hebben wij vorig jaar goede ervaringen opgedaan met het organiseren van een wijkavond  i.p.v. groothuisbezoeken. Dit jaar is opnieuw voor deze opzet gekozen. Een wijkavond geeft meer ruimte voor onderlinge contacten in de kerk en creëert saamhorigheid. Als Kerk “dat zijn wij met elkaar” leven wij in de wereld van alle dag. Het thema dat wij dit jaar willen behandelen past daar goed bij.
Het thema is nl.: “Ik en de Kerk”. Ds. Schouten zal een inleiding houden waarna we met elkaar over dit onderwerp verder van gedachten zullen wisselen. Natuurlijk is er ook gelegenheid voor ontmoeting en even gezellig met elkaar te praten. Binnenkort kunt u een uitnodiging in de bus verwachten.
Datum: 10 december. Plaats: Maranathakerk. Tijd: 19.30 uur inloop met koffie en of thee. Start programma : 20.00 uur
Als u op deze avond gebruik wil maken van de autodienst of u  heeft andere vragen en/of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met Maarten Snoek , tel. nr. 688572 of per mail: 

Inmiddels zijn weer tal van activiteiten gestart in onze wijkgemeente, ook in de Kloppende Harten 3 en 4. Mocht u geïnteresseerd zijn in het aanbod, kijk dan nog eens in onze wijkgids of informeer bij de Werkgroep Geloof & Cultuur.
Voor Kloppend Hart 3 zal een themamiddag over ‘Ik en de kerk’ worden gehouden in De Langewiek op maandag 26 november, aanvang 14.00 uur. De bewoners aan de Molenvlietbrink ontvangen hiervoor een uitnodiging. Een specifieke middag over dit thema staat gepland bij Stichting Philadelphia aan het Valeriaanveld op maandag 19 november.
In Kloppend Hart 4 willen we na de ochtenddienst van zondag 18 november weer met elkaar koffiedrinken. Een ontmoeting in kleine kring bij iemand in de wijk. Gastheer is Gert Boelhouwer, Bottelroosweide 1 (420692). Graag even aanmelden als u denkt te komen. Allen van harte welkom!

Inmiddels is het bezoekwerk in onze wijk ook weer begonnen. Wellicht ontvangt u binnenkort een telefoontje van uw wijkouderling of pastoraal medewerker voor een afspraak. We stellen het op prijs dat u een uurtje zou kunnen vrijmaken. ‘Gemeente-zijn’ is immers ‘verbonden zijn’! Mocht u al eerder bezoek wensen, neem dan gerust contact op met één van ons. Kloppend Hart 3: José van Geutselaar (430652), Kloppend Hart 4: Pieter de Korte (413964).
 

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

HOOP EN VERTROUWEN

De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal.

Psalm 19:2-5a

Wat een loflied voor onze Schepper! Het zicht op de hemel die Gods majesteit laat zien wordt mensen echter op veel plaatsen ontnomen. Sla de krant maar open of kijk naar je eigen leven. Tranen van wanhoop of verdriet kunnen je het zicht ontnemen op de grootsheid van de schepping en de vreugde om de wet die doorklinkt in deze psalm.

Wanhoop en verdriet is zeker niet de toon van deze psalm. Toch was het in de tijd dat deze psalm is geschreven ook niet allemaal pais en vree. De bijbelverhalen zijn hier duidelijk over. Maar de toon van deze psalm is die van hoop en vertrouwen. Iedereen kan het zelf beoordelen. Kijk naar de prachtige schepping. En als je niet kan zien, dan kan je de behaaglijke warmte voelen van de zon op je huid. De natuur vertelt van Gods majesteit. Een prachtige zonsondergang of de zon die schijnt op een pak net gevallen sneeuw en die doet glinsteren alsof er wel een miljoen diamantjes op liggen. Om stil van te worden … De psalmdichter vindt het ook geweldig en toch weet hij nóg wat mooiers. De dichter vindt

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.