PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Liturgie ochtenddienst 1e paasdag 9:30u Maranathakerk te Woerden Liturgie ochtenddienst 1e paasdag 9:30u Maranathakerk te Woerden

Pasen 2019

Vóór de dienst gemeentezang:  

Gezang 221: 1, 3 (LvdK)  Wees gegroet, gij eersteling der dagen
lied 637 O vlam van Pasen steek ons aan 
lied 641: 1, 2, 3  Jezus leeft en ik met Hem 

Intochtslied Burning Candles in beurtzang met de gemeente: Lied 131 ELB
Tijdens heel dit lied blijft gemeente zitten, daarna gaan we staan.
Burning Candles:

Nu is het Pasen Jezus leeft!
Komt allen sluit u aan –
die onze dood verslagen heeft:
de Heer is opgestaan!

Gemeente:
O blijf niet achter, aarzel niet.
ga mee, de wereld door:
Hij gaat door heel zijn rijksgebied
ons zegevierend voor.

Burning Candles:
Nu zal geen grens meer scheiding zijn, 
geen ras, geen kleur, geen taal, 
o landen, volken, groot en klein
Hij roept u allemaal!

Gemeente:
Geen macht in hemel en op aard
maakt Pasen ongedaan, 
en wie zich achter Christus schaart
zal vrede binnengaan.

Gemeente:
Want welke vijand ons bedreigt, 
zijn wapen deert ons niet –
als eens de laatste vijand zwijgt 
klinkt nog dit vrolijk lied.

Gemeente en Burning Candles:
O hoor, de klokken luiden blij;
komt allen, sluit u aan,
dan zeggen, zingen, juichen wij:
de Heer is opgestaan!

Paasgroet en votum
Voorganger: De Heer is opgestaan!
Allen:De Heer is waarlijk opgestaan!

Voorganger:Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de opgestane Heer!

Allen:Onze hulp is in de Naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft,
Voorganger:die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk dat zijn hand begon
Allen:(gezongen) Amen

De psalm van Pasen:Psalm 139: 1, 6 ‘Heer, die mij ziet…’

Gebed om ontferming 

Glorialied: Lied 624 ‘Christus, onze Heer, verrees…’

Gebed om de opening van het woord 

Brieflezing1 Petrus 1: 3-12
3Geprezen zij de God en Vader van onze ​Heer​ ​Jezus​ ​Christus: in zijn grote ​barmhartigheid​ heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van ​Jezus​ ​Christus​ uit de dood, waardoor wij leven in hoop. 4-5Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. 6Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. 7Zo kan de echtheid blijken van uw geloof – zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst – en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer ​Jezus​ ​Christus​ zich zal openbaren. 8U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, 9omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding. 10Wat die redding inhoudt, trachtten de profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de ​genade​ die u ten deel zou vallen. 11Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke omstandigheden ​Christus’ Geest, die in hen werkzaam was, doelde toen deze hun zei dat ​Christus​ zou lijden en daarna in Gods luister zou delen. 12Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf bestemd was maar voor u, en nu is deze boodschap u verkondigd door hen die u het ​evangelie​ hebben gebracht, gedreven door de ​heilige​ Geest​ die vanuit de hemel werd gezonden. 

Lied 632 ‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt…’

Evangelielezing Lucas 24: 1-12
1Maar op de eerste dag van de ​week​ gingen ze bij het ochtendgloren naar het ​graf​ met de ​geurige olie​ die ze bereid hadden. 2Bij het ​graf​ aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor het ​graf​ was weggerold, 3en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de ​Heer​ Jezus niet. 4Hierdoor raakten ze helemaal van streek. Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. 5Ze werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. De mannen zeiden tegen hen: ‘Waarom zoekt u de levende onder de doden? 6Hij is niet hier, hij is uit de dood ​opgewekt. Herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was: 7de ​Mensenzoon​ moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.’ 8Toen herinnerden ze zich zijn woorden.
9Ze keerden terug van het ​graf​ en gingen aan de elf en aan alle anderen vertellen wat er was gebeurd. 10De vrouwen die het ​graf​ bezochten, waren ​Maria​ uit Magdala, ​Johanna, ​Maria​ de moeder van Jakobus, en nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden. Ze vertelden de ​apostelen​ wat er was gebeurd, 11maar die vonden het maar kletspraat en geloofden hen niet. 12Petrus​ echter stond op en rende naar het ​graf. Hij bukte zich om te kijken, maar zag alleen de ​linnen​ doeken liggen. Daarop ging hij terug, vol verwondering over wat er gebeurd was.

Lied ‘De Heer is waarlijk opgestaan’ AWN I, 27  in beurtzang

Burning Candles:
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!
1.Jezus deed de dood teniet.
Zing daarom het hoogste lied.
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

Burning Candles:
2. Vrouwen uit Jeruzalem, 
kwamen vroeg en zochten Hem.
Vrouwen en Burning Candles:
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

Burning Candles:
3. En hoe groot was hun verdriet,
want zij vonden Jezus niet.
Vrouwen en Burning Candles:
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

Burning Candles:
4. Maar een engel sprak hen aan:
‘Die gij zoekt is opgestaan.’
Mannen en Burning Candles:
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

Burning Candles:
5. ‘Denkt toch aan zijn eigen woord,
Dat gij vroeger hebt gehoord.’
Mannen en Burning Candles:
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

Burning Candles:
6. ‘Hij, de grote mensenzoon,
gaat door ’t graf heen naar zijn troon.’
Allen met Burning Candles:
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

Allen met Burning Candles:
7. ‘Zoekt Hem bij de doden niet,  
maar zingt mee het hoogste lied.’
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

Tekstlezing:uit slot Lucas 24: 12 over Petrus ‘vol verwondering’

Burning Candles:  ‘Ik ben het Licht van de wereld’ 
Jezus zegt: blijf niet alleen
vergeet je bange dromen
laat het licht zijn om je heen
de zon is opgekomen
Ik ben het Licht, Ik ben het Licht van de wereld
wie Mij volgt ziet het leven

In het donker lopen wij 
verloren rond te dwalen
Jezus zegt: ga mee met Mij, 
je ogen zullen stralen
Ik ben het Licht, Ik ben het Licht van de wereld
wie Mij volgt ziet het leven

Blinkend als de morgenster
die helder staat te schijnen
zo is Jezus, onze Heer
het donker zal verdwijnen
Ik ben het Licht, Ik ben het Licht van de wereld
wie Mij volgt ziet het leven

(Hier foto rugzak, zie bijlage)
De kinderen in de kerk, ook de kinderen van het koor, gaan met de KND-leiding die met de rugzak voorin de kerk staat in optocht naar de KND.

Prediking

Lied630 ‘Sta op! Een morgen ongedacht…’

Dienst der gebeden  

De kinderen komen terug uit de KND
Aandacht voor het Paasproject 

Het projectlied 
Zing en wees blij: Jezus leeft!
Het graf is leeg, de dood voorbij.
Hij redde jou, redde mij,
de God die zo gekozen heeft.
refrein:
Wil jij op weg, met Jezus mee,
met God de Vader, die jou kent?
Hij kiest, Hij redt en Hij vraagt het nu gewoon:
‘kies jij voor Mij en voor mijn Zoon?’ 

Inzameling der gaven
   Tijdens de inzameling zingt Burning Candles twee liederen:
1. ‘Jezus leeft!’ 
 Zing nu een lied
want Jezus leeft.
Hij die de dood
overwonnen heeft.
Zing nu een lied,
gebruik je stem.
Zing nu een lied voor Hem:
Refrein:
Halleluja, halleluja, halleluja, amen.

Ja, nu de Heer
is opgestaan.
Breekt ook voor ons
een nieuw leven aan.
Zing nu  een lied,
gebruik je stem.
Zing nu een lied voor Hem.
(Refrein)

Looft God
en ga de wereld in.
Wat het einde leek,
werd een nieuw begin.
Zing nu een lied,
gebruik je stem.
Zing nu een lied voor Hem.
(Refrein)


2. Lied van het feest: ‘Klap in je handen van blijdschap’
Klap in je handen van blijdschap,
dit is de dag, die God ons geeft.
Dit is de dag van je leven.           
Dit is het feest dat Jezus leeft!
Jezus is opgestaan en Hij leeft, halleluja!
Jezus is opgestaan en Hij leeft, halleluja!
 
Klop op de deur bij de mensen:
Dit is de dag die God ons geeft.
Kom uit je donkere huizen,
kom naar het feest, dat Jezus leeft!
Jezus is opgestaan en Hij leeft, halleluja!
Jezus is opgestaan en Hij leeft, halleluja!
 
Zing op de straten en pleinen:
Dit is de dag die God ons geeft.
Zing van het licht en het leven,
zing van het feest dat Jezus leeft!
Jezus is opgestaan en Hij leeft, halleluja!
Jezus is opgestaan en Hij leeft, halleluja!


Slotlied ELB 132  ‘U zij de glorie’ 
 

Zegen
   

 

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

WEERLOOS…?

Je zit gewoon TV te kijken. Maar ineens stopt de uitzending. Op het beeldscherm verschijnt de mededeling: ‘Alle programma’s worden onderbroken voor een extra uitzending van het Journaal.’ Je schakelt naar RTL, maar ook daar geen uitzending… Je zapt verder, de BBC en CNN, alles ligt plat. In afwachting blijkbaar van het grote nieuws. Je wordt nieuwsgierig. Maar je houdt ook je hart vast, wat is er aan de hand? Zou er een ramp gebeurd zijn? Een aanslag als in Utrecht en dan nòg veel erger, of weer een vliegtuig gecrasht? Met onze koning zal toch niets gebeurd zijn? Nee, daar wordt CNN niet voor stil gelegd. Of is er iets met Trump of Poetin…?
 
Maar daar verschijnt de nieuwslezer: ‘Deze extra uitzending van het Journaal is gewijd aan groot nieuws. Vandaag werd bekend dat vanmorgen in alle vroegte een dode uit het graf is opgestaan! Een gestorvene leeft weer! We hebben verbinding met onze verslaggever in Jeruzalem.’ Enthousiast vertelt hij het verrassende nieuws vanuit Jeruzalem. Het gaat over een zekere Jezus van Nazareth…, ook wel Jezus Christus genoemd. Hij was dood, maar leeft ! 

Het had zo kunnen gaan. Maar het ging niet zo. Geen extra nieuwsuitzending. Dat bestond toen trouwens nog niet. Werkelijk totaal anders ging het. Vrouwen gingen naar het graf. Zij wilden de dode Jezus een laatste eer brengen. Maar 
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Doopdienst op zondag 23 juni in de Maranathakerk.
Doopzitting op maandag 17 juni om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: n.n.b.

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.