PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
OECUMENISCHE AVONDGEBEDEN OECUMENISCHE AVONDGEBEDEN


Ook dit jaar zullen er in Woerden weer oecumenische avondgebeden worden gehouden in de veertigdagentijd en in de goede week. Korte momenten van stil zijn, een lied, woorden-ter-bezinning, een gebed …
De veertigdagentijd begint op de Aswoensdag, 26 februari. Daarna zijn er de wekelijkse oecumenische avondgebeden op woensdagavond, steeds van 19.00 uur tot (ongeveer) 19.30 uur. En vervolgens elke avond in de eerste helft van de goede week.
Ook dit jaar worden deze avondgebeden voorbereid door de werkgroep vieringen van de Raad van Kerken. Ze worden gehouden in de Lutherse Kerk op de woensdagen 4, 11, 25 maart en 1 april, en vervolgens (in de goede week) op maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 april. U ziet dat woensdag 18 maart ontbreekt? Klopt: dan is er namelijk ’s avonds een Taizé-viering gepland, en dat is een goede reden om de reeks avondgebeden even te onderbreken.
In deze avondgebeden zullen in ieder geval teksten van de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer klinken. Bonhoeffer was een protestantse theoloog, maar tegelijk al in zijn tijd man-van-de-oecumene bij uitstek! We hebben van Bonhoeffer diverse teksten van gedichten en gebeden. Met name in zijn laatste periode, als gevangene van de nazi’s, heeft hij die geschreven. Het zijn teksten die in alle directheid bijzonder indrukwekkend zijn. Waarom juist nu Bonhoeffer? Op donderdag 9 april (Witte Donderdag, dus direct aansluitend op de reeks avondgebeden!) is het 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer in het concentratiekamp Flossenburg werd vermoord – slechts enkele weken vóór de ondergang van Nazi-Duitsland.
We hopen dat velen uit alle kerken in de komende weken de weg zullen vinden naar deze momenten van verstilling om zo in alle verscheidenheid onze verbondenheid te vieren!
Namens de werkgroep vieringen, Jan Compagner

terug
 
 
 

Inloggen

Meditatie

BREEKBAAR PASEN
We leven toe naar Pasen, door de diepte van het lijden van Jezus heen. Deze weg door de diepte heen krijgt dit jaar een bijzondere lading door de coronacrisis. We hebben te maken met grote bezorgdheid, onzekerheid en angst om het coronavirus. We denken aan de zieken en aan de families die getroffen zijn door overlijden in hun kring. Hoe intens verdrietig en aangrijpend zijn deze situaties. Het is ons gebed dat zij in deze diepte de nabijheid van God mogen ervaren.
Maar de diepte gaat verder. We worden op onszelf en een kleine kring naasten teruggeworpen. Nog breder is de impact enorm: op werk, school, ons zorgstelstel, de dagelijkse boodschap. Op tal van manieren wordt er geschud aan de grondvesten van ons bestaan. We worden erbij stilgezet hoe kwetsbaar we zijn.

Afhankelijk
Jezus heeft zijn kwetsbaarheid intens doorleefd, tot in de dood. Zo wilde hij één zijn met de mensen en de wereld. Kwetsbaar als hij was heeft hij in Getsemané uitgesproken dat hij zijn leven legde in de handen van God. Dat was ook zijn laatste schreeuw aan het kruis. Hij gaf zich over in het

meer
 
OVERBELASTING KERKOMROEP

In veel gemeenten zullen veel meer luisteraars via Kerkomroep aangesloten zijn dan normaal. Dit kan leiden tot overbelasting van de website van Kerkomroep. Het zou goed kunnen zijn dat u geen verbinding kunt maken met de live uitzending. Als volgen op de computer niet lukt, kunt u smartphone of tablet proberen, of andersom. Niet alle browsers werken even goed samen met kerkomroep.nl; het proberen van een andere browser kan misschien helpen. U kunt prima de uitzending op een later moment terugluisteren. Als er gespreid geluisterd wordt, zal dat de snelheid ten goede komen. Achteraf kunt u de kerkdienst ook downloaden en afspelen wanneer dat u uitkomt.

 
Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden


Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.