PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
ONZE PROTESTANTSE GEMEENTE KOMT ERAAN! ONZE PROTESTANTSE GEMEENTE KOMT ERAAN! 

Helaas zijn we vergeten van de laatste overleggen over de vorming van één protestantse gemeente (15 oktober en 4 november) een paar foto’s te maken. Dit zou te zien zijn: de stuurgroep staat aan statafels en kijkt naar een wand waarop in kleurige woordwolken het waarom, wat en hoe te zien is. Je kan aan de lichaamstaal zien dat we allemaal in de stemming zijn dit jaar vaart te maken met wat we samen kunnen doen. Niet zozeer allerlei procedures, dat moet ook, maar vooral zaken als diaconie, missionair, jeugdwerk. Hoe maak je elkaar sterker.


 

Op 4 november tijdens het eten (‘traditie’ door Jaap en Ellen Verweij ingesteld) hebben we vrolijk afscheid genomen van Jaap Verweij, René van Harten en Menno Hordijk, met mooie boekjes uit elkaars geloofsrichtingen. Dus René ‘moet’ een lutherse theoloog lezen, Jaap een heel erg gereformeerde en Menno het boekje van Alain Verheij. Ga er maar aan staan. Overigens, staand vergaderen levert natuurlijk ook aanzienlijke tijdwinst op.
Gelukkig zijn naast de stuurgroep veel andere mensen uit onze kerken er druk mee bezig. Mooi voorbeeld is het initiatief van onze dominees, kerkelijk werkers en pioniers om gezamenlijk ons geloof tot uitdrukking te brengen. De stuurgroep intensiveert het contact met het ministerie om niet te vergeten onze ‘geloofsbril’ op te zetten. Onder leiding van het ministerie kunnen we ook onze wederzijdse kennismaking voortzetten, bijvoorbeeld zoals we indertijd op de mooie kerkenradendag in de Maranathakerk (30 maart) hebben gedaan.
In een nieuw communicatiegroepje (Arjan Polderman, Susanne Versloot, Karin Bol, Bas Verberne en ondergetekenden) kwam de volgende metafoor op tafel: De Protestantse Gemeente is een mooi doel, maar met vallen en opstaan samen de weg aflopen daar naartoe is de échte uitdaging. Vergelijk het met het beeld van een pelgrimstocht; daar begin je na enige voorbereidingen aan, maar wat je zult tegenkomen weet je niet precies.
Onderweg ontmoet je mensen met ieder hun eigen verhaal/traditie. Misschien loop je wel blaren op. Heb je samen een poosje opgelopen, pas dan kun je samen de waarde van de eindbestemming (h)erkennen. Zoals ook in het verhaal van de Emmaüsgangers
. Het communicatiegroepje gaat binnenkort achterhalen wat we eigenlijk van elkaar weten. De op stapel staande doelgroepenanalyse (zo heet dat) is meteen ook een oefening in samen iets doen. Gelukkig zijn er mensen die hiermee ervaring hebben en kunnen helpen, bijvoorbeeld bureau de Zalige Zalm.In de financiële hoek zijn de eerste geluiden dat we in de grote getallen de Protestantse Gemeente goed aankunnen en krijgen we goed zicht op de kansen en risico’s. Oneerbiedig gezegd zit the devil in the details. Die details praten we nu goed met elkaar door. We zijn met elkaar op zoek naar een model dat ons allen past. We denken in januari/februari een vrij goed beeld te kunnen hebben om de aanloop naar het principebesluit richting alle kerkenraden te doen. De werkgroepen hebben dan allemaal hun werk gedaan (werkgroep wijken is inmiddels ook klaar) en de stuurgroep heeft al dat werk vervolgens samengevoegd tot één geheel zodat het geen sprong in het ongewisse wordt.

Namens de stuurgroep: Sabine van der Maarl en Ruud van der Herberg

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie


Laten we nu naar Bethlehem gaan …

Lukas 2:15

Over die herders in de kerstnacht is veel te doen geweest. Waren het vrome Joden die bij wijze van spreken met de Bijbel op hun knieën op de Messias zaten te wachten? Of waren het ruwe kerels, die ongunstig bekend stonden? Mensen die je in de gaten moest houden en desnoods ook wat op afstand? In de beschrijving van Lukas staat het niet. En dat is eigenlijk ook wel mooi, dat we niet precies weten wat voor mensen het zijn geweest. Want voor God is het allemaal om het even. Het waren mensen, zoals wij. Die volop in het leven stonden. Die hun brood verdienden door het houden van schapen en die in die bewuste nacht, nachtdienst hadden. Harde noodzaak. Er moest gewerkt worden, wilden ze ooit hun schaapjes op het droge krijgen.

Maar midden in die nacht, in hun dagelijkse bezigheden, worden ze onderbroken en komt die engel met die goddelijke boodschap, die evangelieverkondiging, en daarmee worden ze even weggeroepen uit waar ze mee bezig zijn. Gods werkelijkheid komt de werkelijkheid van hun leven binnen. En hun reactie is

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.