PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
OPBRENGST COLLECTES 1e halfjaar OPBRENGST COLLECTES 1e halfjaar
    2016     2017   2018
Doel aan- op- aan- op- aan- op-
  tal brengst tal brengst tal brengst
Maquette   2.903   2.878   2.664
Zendingsbussen 4.633   4.554   4.151
Alg. Kerkenwerk 1 779 1 987 0=KB  
Diaconie 21 20.886 22 23.832 21 20.103
Evangelisatie 3 3.345 2 2.361 3 2.971
Extra t.b.v. pastoraat 6 5.879 6 5.466 6 5.456
Jeugdwerk 3 3.220 2 2.780 3 3.498
Kerkbeheer 28 26.637 25 21.797 29 23.801
Onderh.            
kerkgebouwen     2 2.128 0=KB  
Paascollecte 1 1.600 1 1.365 0  
Pinkstercollecte 1 1.478 1 1.258 0  
Wijkwerk 2 1.780 2 1.936 2 1.850
Zending 3 3.134 3 4.037 4 4.285
  69 76.273 67 75.378 68 68.779
terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie


HET LEVEN NA PINKSTEREN
Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer.

Openbaring 21:1


Ons leven begint vol verwondering van alles om ons heen. Wat gaat het leven ons bieden, wat mogen we ervan verwachten, wat is onze plaats in het geheel? We weten het eerst nog niet.
Als we wat ouder worden, beginnen we er iets meer van te begrijpen. Dan merken we ook dat het maar zelden zo is dat we alles bereiken waar we van droomden. In mijn werk als predikant, personal coach en mediator kom ik behalve dankbare mensen ook veel mensen tegen die teleurgesteld zijn. Hoe heeft dit zo kunnen gaan? We droomden van een prachtige loopbaan, van een gezond en feestelijk leven, om zelf iets in de wereld voor anderen te betekenen, en op zijn minst een goed gezin te hebben waar het met al onze kinderen alleen maar goed gaat!
Maar niet alle dromen worden waar. En als ze wel waar worden, blíjft dat niet altijd zo. Soms kijk ik teleurgestelde mensen in hun ogen en zie ik ze denken, om met een tekst van Acda en de Munnik te spreken: “Van al mijn idealen, heb ik alleen het oud worden gehaald”.

De Geest is uitgestort
Hoe kan het toch dat je als christen niet méér van je idealen kunt verwezenlijken. Vanwaar al die teleurstellingen? Met Goede Vrijdag leren we dat Jezus geleden heeft en zelfs gestorven en begraven is. Maar

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.