PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
OPEN PETRUSKERK: DOEN JULLIE DIT AL LANG? OPEN PETRUSKERK: DOEN JULLIE DIT AL LANG?

Deze vraag werd kortgeleden aan een van de gidsen van de Open Petruskerk gesteld. Met een bepaalde onregelmatigheid schrijven we een stukje in Hervormd Woerdenom de lezers op de hoogte te stellen van het wel en wee van de commissie Open Petruskerk. We willen nu uitleggen hoe en wanneer de commissie is ontstaan en wanneer we open zijn.
Omdat er op de zondagen, na een kerkdienst, vaak toeristen de Petruskerk binnenliepen hebben de kerkrentmeesters in het begin van het jaar 2000 aan de heren Gert de Klerk en Ton Straver gevraagd om de kerk doordeweeks voor geïnteresseerde bezoekers open te stellen. Beide heren hebben toen de commissie Open Petruskerk gevormd en zijn mensen gaan vragen om als ‘gids’ de bezoekers het een en ander over de historie van onze mooie en eeuwenoude Petruskerk te vertellen. Ze zijn toen gestart op de woensdagochtenden in de maanden juli en augustus. Dat dit een schot in de roos was bleek wel omdat in deze eerste twee maanden 300 personen de kerk bezochten. Een reden om verder te gaan. De gidsen kregen een gedegen opleiding van de beide genoemde heren en het bezoekersaantal steeg gestaag.
In 2011 overleed de heer Gert de Klerk en in zijn plaats werd als voorzitter van de commissie Open Petruskerk Henk de Valk gevraagd en benoemd. 
Vrij snel is begonnen met het uitbreiden van het aantal openstellingen. Nu zijn we in de maanden september t/m mei iedere 2e en 4e zaterdag open. In de maanden mei t/m augustus alle zaterdagen en ook de woensdagochtenden. Op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur en op de woensdagochtenden van 10.00 tot 12.00 uur. Tijdens de woensdagochtenden zijn er vanaf de 3e week in juni t/m eind augustus aansluitend Marktconcerten die door Ad van Pelt worden georganiseerd. Tijdens de Open Petruskerk-dagen wordt er altijd gemusiceerd door verschillende organisten of pianisten. Nu het Bätzorgel wordt gerestaureerd wordt er gespeeld op het koororgel, de piano of op andere aanwezige instrumenten.
Het aantal gidsen is inmiddels gestegen naar 25 en zij staan met plezier de bezoekers te woord en vertellen hen over de geschiedenis van de Petruskerk. Ook luisteren zij naar de herinneringen die de bezoekers met de kerk hebben. Het aantal bezoekers is inmiddels gestegen naar 8000 per jaar.
Wij merken dat sommigen die regelmatig de diensten in de Petruskerk volgen, de geschiedenis van de kerk niet kennen en ook merken wij dat veel kerkgangers niet weten dat wij zo vaak open zijn en daarom vragen wij hen om de data te noteren en eens langs te komen. Naast Woerdenaren mogen wij ook gasten uit binnen- en buitenland ontvangen. Velen zijn onder de indruk van de geschiedenis en het goede onderhoud van de Petruskerk.
Je kan tijdens de openingstijden altijd zo maar de Petruskerk binnenlopen en op aanvraag verzorgen wij voor groepen een complete rondleiding van plusminus een uur. Leuk om dat eens mee te maken met uw vriendengroep of familieleden?
Wil je jezelf aanmelden voor een groepsrondleiding doe dit dan via e-mail Wees van harte welkom.
Henk de Valk
 

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

Van Betlehem tot Jeruzalem
Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen.... 
Micha 5:1

Rond de kersttijd hebben we veel gesproken en vooral gezongen over Betlehem. Het is Micha die deze stad
opnieuw in de schijnwerpers plaatst. Niet als stad van het verleden, maar als stad van de toekomst. Maar hoe
zit het dan met Jeruzalem. Dat was toch al de grote stad in de tijd van Micha? Hoe gaat God eigenlijk om
met alles wat tot stand gekomen is in zijn geschiedenis met mensen? Wordt alles wat we samen met God meegemaakt hebben en wat op de een of andere wijze door ons zondig leven niet meer puur en rein is gewoonweg uitgeveegd en begint God opnieuw? Is Jeruzalem nog de stad van David?

Het is juist nadat Micha geprofeteerd heeft over de deplorabele staat van de stad Jeruzalem, dat hij begint
te spreken over Betlehem. Jeruzalem is niet de eerste stad die verbonden wordt met de naam van koning David.
Toen David nog een veelbelovende herdersjongen was, woonde hij in 
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Wijk Centrum-Oost: De eerstvolgende doopdienst is op zondag 7 april 2019 in de Petruskerk.
Doopzitting is op dinsdag 2 april om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: n.n.b.

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.