PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
OPRICHTING STICHTING SCHULDHULPMAATJE WOERDEN OPRICHTING STICHTING SCHULDHULPMAATJE WOERDEN

Het armoedevraagstuk is complex en ingewikkeld. Schuldhulpverlening vraagt immers om speciale kennis en kunde. Het is dan ook noodzakelijk om bij een organisatie aan te sluiten die deze expertise kan bieden. Schuldenvrij worden heeft prioriteit! Dit is de basis om op orde te komen. De landelijke organisatie SchuldHulpMaatje biedt ons dat. Via dominee Joost Schelling waren we al bekend met deze organisatie. Vanaf de zomer van 2019 is er contact gelegd en hebben we het initiatief genomen om de Stichting SchuldHulpMaatje in Woerden te gaan oprichten.
De landelijke organisatie stelt eisen aan de oprichting. De belangrijkste voorwaarden zijn dat minimaal drie vertegenwoordigers uit minimaal drie lokale kerken de intentieverklaring tekenen om de oprichting te ondersteunen. In de eerste week van 2020 zijn de handtekeningen geplaatst. De initiatiefnemers zijn Wim Boterman van de Gereformeerde Kerk, Arie Roos van de Christelijke Gereformeerde Kerk en Leo Bom en André van Heusden van de Hervormde Gemeente. André is naast initiatiefnemer ook de kwartiermaker.
We hopen dat in april 2020 de oprichting een feit is. We starten dan met drie ondersteunende kerken, maar het doel is meer kerkgenootschappen in Woerden aan deze stichting te verbinden. De Rooms-Katholieke Kerk heeft al aangegeven het initiatief te gaan ondersteunen.
Het doel van de Stichting is primair gericht op schuldhulpverlening. Maar veelal is er meer aan de hand. De praktische ondersteuning blijft een taak van de diaconie. We zullen u regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Er zijn ook vrijwilligers nodig. We denken aan coördinatoren en schuldhulpmaatjes. Maar vooral willen we u vragen om te bidden voor dit mooie initiatief.
André van Heusden en Leo Bom
 

terug
 
 
 

Inloggen

Meditatie

HEILIGE CONCENTRATIE
… opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is …

Filippenzen 1:10a

Bij Paulus voeren gevoelens van dankbaarheid en blijdschap de boventoon als hij denkt aan de gemeente van Filippi. Was dat omdat er in die gemeente zoveel goeds te vinden was? Ongetwijfeld. Toch denk ik dat het ook te maken heeft met het perspectief van waaruit de apostel naar de gemeente kijkt. Hij ziet de gemeente als Christus’ gemeente. Een gemeente waar God door Zijn Heilige Geest gewerkt heeft en waar Hij nog werkt. Daarom wordt bij de apostel iedere gedachte aan de gemeente omgezet in dank aan Hem.
Toch blijft er ook voldoende gebedsstof over. Paulus bidt voor de gemeente om een groei in ‘fijngevoeligheid’ (vers 9). Een groei in het vermogen om de wil van God te ontdekken in concrete situaties. Dat hadden de christenen in Filippi hard nodig. Ze leefden in de eerste eeuw van onze jaartelling in een heidense omgeving en konden nog niet terugvallen op tal van christelijke tradities en gewoonten. Wij hebben twintig eeuwen christendom achter ons liggen. Wij mogen luisteren naar

meer
 
OVERBELASTING KERKOMROEP

In veel gemeenten zullen veel meer luisteraars via Kerkomroep aangesloten zijn dan normaal. Dit kan leiden tot overbelasting van de website van Kerkomroep. Het zou goed kunnen zijn dat u geen verbinding kunt maken met de live uitzending. Als volgen op de computer niet lukt, kunt u smartphone of tablet proberen, of andersom. Niet alle browsers werken even goed samen met kerkomroep.nl; het proberen van een andere browser kan misschien helpen. U kunt prima de uitzending op een later moment terugluisteren. Als er gespreid geluisterd wordt, zal dat de snelheid ten goede komen. Achteraf kunt u de kerkdienst ook downloaden en afspelen wanneer dat u uitkomt.

 
Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden


Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.