PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
OPRICHTING STICHTING SCHULDHULPMAATJE WOERDEN OPRICHTING STICHTING SCHULDHULPMAATJE WOERDEN

Het armoedevraagstuk is complex en ingewikkeld. Schuldhulpverlening vraagt immers om speciale kennis en kunde. Het is dan ook noodzakelijk om bij een organisatie aan te sluiten die deze expertise kan bieden. Schuldenvrij worden heeft prioriteit! Dit is de basis om op orde te komen. De landelijke organisatie SchuldHulpMaatje biedt ons dat. Via dominee Joost Schelling waren we al bekend met deze organisatie. Vanaf de zomer van 2019 is er contact gelegd en hebben we het initiatief genomen om de Stichting SchuldHulpMaatje in Woerden te gaan oprichten.
De landelijke organisatie stelt eisen aan de oprichting. De belangrijkste voorwaarden zijn dat minimaal drie vertegenwoordigers uit minimaal drie lokale kerken de intentieverklaring tekenen om de oprichting te ondersteunen. In de eerste week van 2020 zijn de handtekeningen geplaatst. De initiatiefnemers zijn Wim Boterman van de Gereformeerde Kerk, Arie Roos van de Christelijke Gereformeerde Kerk en Leo Bom en André van Heusden van de Hervormde Gemeente. André is naast initiatiefnemer ook de kwartiermaker.
We hopen dat in april 2020 de oprichting een feit is. We starten dan met drie ondersteunende kerken, maar het doel is meer kerkgenootschappen in Woerden aan deze stichting te verbinden. De Rooms-Katholieke Kerk heeft al aangegeven het initiatief te gaan ondersteunen.
Het doel van de Stichting is primair gericht op schuldhulpverlening. Maar veelal is er meer aan de hand. De praktische ondersteuning blijft een taak van de diaconie. We zullen u regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Er zijn ook vrijwilligers nodig. We denken aan coördinatoren en schuldhulpmaatjes. Maar vooral willen we u vragen om te bidden voor dit mooie initiatief.
André van Heusden en Leo Bom
 

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

VOORBEREIDING OP DE BEGRAFENIS
“Zij heeft dit bewaard met het oog op de dag van Mijn begrafenis.”

Johannes 12:7

Minder dan een week voor Zijn kruisiging, gaat Jezus naar Bethanië. Daar wonen vrienden van Hem. Het gezin van Martha, Maria en Lazarus. Daar kwam Hij graag. Daar woont liefde. Vergeet niet: de Zoon van God was ook mens. Met alle menselijke emoties zoals jij en ik. Juist nu zoekt Hij de warmte van vertrouwde mensen om Zich heen.
Tijdens de maaltijd gaat Maria naar Jezus toe en zalft Hem met zuivere narduszalf van zeer grote waarde. Een uiting van haar liefde en toewijding voor Hem. ‘Als je veel van iemand houdt, geef je ’t mooiste wat je hebt …’ De geur van dat flesje vult het hele huis, maar dat was eigenlijk de geur van dodenzorg. Dat parfum werd toentertijd gebruikt om de graflucht te overvleugelen. Denk maar aan de vrouwen die op de Paasmorgen naar het graf van Jezus gaan met heerlijk ruikende specerijen. Ook hier bij Maria wordt zalven balsemen.
Deze uiting van haar liefde, van wat er leefde in haar hart, wordt zo door Jezus herkend en aanvaard: “Zij heeft dit bewaard met het oog op de dag van Mijn begrafenis.” Wel te vroeg natuurlijk, want Jezus

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden


Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.