PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Orde van dienst voor de ochtenddienst op zondag 13 januari 2019 om 9:30 uur Maranathakerk te Woerden Orde van dienst voor de ochtenddienst op zondag 13 januari 2019 om 9:30 uur Maranathakerk te Woerden

Orde van dienst voor de ochtenddienst op zondag 13 januari 2019 om 9.30 uur in de Maranathakerk te Woerden.

Voorgangers : ds Gerrit Schouten en Rik Gorter
Organist        : Kees Bruggeman

Welkom en mededelingen

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

We zingen: “Samen in de naam van Jezus…” ELB 218

Stil gebed
Bemoediging en groet
Gemeente zingt: “Amen”
(gemeente gaat zitten)

Gebed om ontferming
Woord van genade
We zingen: “Mijn volk, ik ga geheimen openleggen…” NLB psalm 78:1,2
Leefregel gelezen door Rik Gorter uit Exodus 20


DIENST VAN HET WOORD

Gebed om Gods Geest bij het openen van de Bijbel 

We zingen: Lied van de 10 woorden 
op de wijs van ‘Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht’ ELB 454

Ken je Gods gebod, woorden een tot tien?
God laat zo Zijn wil voor heel ons leven zien!
Al die woorden zijn er, ook voor jou en mij.
Leven zoals God wil, dat maakt je vrij!

Een, dat is de Heer, niemand is als God.
In zijn Vaderhand ligt heel ons levenslot.
Twee: maak dan geen beelden, Hij is altijd meer.
Dien geen and’re goden, dan God de Heer. 
 
Drie, dat is de naam van de hoge God.
Hij vraagt ook aan jou, dat jij niet met Hem spot.
Vier, dat is de rustdag, dag van onze Heer.
Elke dag een feestdag, vandaag ook weer. 

Kindermoment 

Vijfde woord van God: blijf je ouders trouw.
Denk aan wat ze deden in hun zorg voor jou.
Zes: je moet niet haten, dat brengt veel verdriet.
Schelden, slaan en schoppen, dat helpt je niet. 
 
Zeven is Gods woord, ja probeer het maar:
dwars door dik en dun toch trouw zijn aan elkaar.
Acht: je mag niet stelen, wat van and’ren is.
Als je toch iets meepikt, dan gaat het mis. 
 
Negen: spreek geen kwaad en maak niemand zwart.
zeg alleen de waarheid, houd een zuiver hart.
Tien: wees niet jaloers op wat een ander heeft.
Je wordt zielsgelukkig als jij zo leeft!
(kinderen gaan naar de kindernevendienst)

Rik Gorter leest uit de Bijbel Matteüs 15:1-10 (NBV)

Verkondiging

Muzikaal moment 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID

We zingen: “Voor ieder van ons een plaats aan de tafel” NLB lied 388:1,2,3
(kinderen komen terug uit de kindernevendienst)

De gaven worden ingezameld 

Dankgebed – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader

We zingen: “Juich voor de Koning…” NLB 526:1,4
(kinderen worden opgehaald bij de oppas)

Zending en zegen 
Gemeente zingt: “Amen, amen, amen”. 

Orgelspel

U bent van harte uitgenodigd om na afloop van de dienst koffie of thee te drinken. Voor de kinderen is er limonade.


 

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

Gods zegen in 2019
Hoeveel nieuwjaarswensen heeft u dit jaar gehad? Het is eigenlijk best een bijzondere gewoonte om elkaar een gelukkig of gezegend nieuw jaar vol heil toe te wensen. Het lukt lang niet altijd om bij al die wensen even echt stil te staan bij hoe de ander eigenlijk het nieuwe jaar inkijkt. Maar het kan wel een moment zijn om elkaar even in de ogen te kijken: thuis, in de familie, binnen vriendschappen, op het werk en ook in de christelijke gemeente. Om met een handdruk de onderlinge verbondenheid te laten voelen.

Het bijzondere is dat God ons eigenlijk elke kerkdienst een gezegende week wenst. En het woord ‘wenst’ is dan veel te zwak uitgedrukt. In de zegen zegt God toe dat Hij ons wil behoeden, genadig wil zijn en vrede wil geven: “De HEERE zegene u en Hij behoede u. De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.”(Num. 6:24-26). Bij deze zegen wordt
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: De eerstvolgende doopdienst is op zondag 17 februari 2019 in de Maranathakerk.
Doopzitting is op maandag 11 februari om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: Zondag 17 februari 2019 om 9.30 uur in de  Petruskerk. Ouders die hun kindje willen laten dopen kunnen contact opnemen met ds. Schouten. In overleg bepalen we een datum voor het doopgesprek.

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.