PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
11E GEZAMENLIJKE COMMUNICATIEBERICHT (medio mei 2018) 11E GEZAMENLIJKE COMMUNICATIEBERICHT (medio mei 2018)

Aan de leden van de Hervormde Gemeente Woerden en de Gereformeerde Kerk Woerden en Zegveld
Voortgang bespreking visiedocument vorming PGW
Het opgestelde visiedocument “Het wenkend perspectief” wordt, zoals eerder is gemeld, besproken in de betrokken kerkenraden. Op 6 en 8 maart zijn er gemeenteavonden gehouden bij respectievelijk de Hervormde Gemeente wijk Centrum-Oost en bij de wijken Noord en West. Op 23 mei volgt er nog een gemeenteavond bij de Gereformeerde Kerk.
Graag geven we een indruk van deze besprekingen.
 

lees meer »
 
10e Gezamenlijke communicatiebericht naar de leden van onze gemeenten 10e Gezamenlijke communicatiebericht naar de leden van onze gemeenten

Het opgestelde visiedocument “Het wenkend perspectief” is door de stuurgroep op 10 januari met een positief advies aangeboden aan onze kerkenraden. Aan de kerkenraden is gevraagd of ze dit document als een goede basis zien voor de nadere uitwerking. Op verzoek van de stuurgroep zal het visiedocument ook breder binnen onze gemeenten worden besproken.
 
De volgende gemeenteavonden worden nu voorbereid:

  • 6 maart, gemeenteavond Hervormde Gemeente wijk Centrum-Oost
  • 8 maart, gemeenteavond Hervormde Gemeente wijk Noord en wijk West
  • 23 mei, gemeenteavond Gereformeerde Kerk
Zie voor nadere informatie de berichten van uw eigen (wijk)gemeente.
 
Als het visiedocument is vastgesteld, zal dit een belangrijk basisdocument zijn voor de nadere uitwerking van en de besluitvorming tot een mogelijk samengaan.
Het visiedocument is voor alle belangstellenden beschikbaar op www.pknwoerden.nl. Naast de documenten over de vorming Protestantse Gemeente Woerden vindt u hier ook de eerdere communicatieberichten.
 
Namens de stuurgroep vorming PGW, Jaap Verweij (06-50419211)

 
Toelichting Vorming Protestantse Gemeente Woerden Toelichting Vorming Protestantse Gemeente Woerden
 
 
 


Bij de Hervormde Gemeente Woerden en de Gereformeerde Kerk Woerden en Zegveld leeft het verlangen om samen te gaan tot een Protestantse Gemeente Woerden1).
 
Onderzoeksopdracht
Door de kerkenraden is aan een gezamenlijke stuurgroep de opdracht gegeven om de vorming van een Protestantse Gemeente Woerden te onderzoeken.
Er wordt gewerkt aan het opstellen van een gezamenlijke visie “Het wenkend perspectief”.
Daarna volgt een organisatorische uitwerking  “Hoe ziet de nieuwe gemeente er op hoofdlijnen uit”.

lees meer »
 
Beschikbare documenten Beschikbare documenten

Op deze pagina vindt u de volgende documenten:

Als er nieuwe documenten beschikbaar zijn, worden deze hier toegevoegd.

 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

Omhoog met die poorten, open met die deuren! (Ps. 24:7 en9)

De laatste weken waren er weer overal ‘koninklijke deuren’ te zien, denk bijvoorbeeld aan de deuren van het Prinsenhof in Groningen en aan de vergulde deuren van het paleis in Moskou. Deuren die tot het allerlaatst dichtgehouden worden om de spanning rond de entree van de koning en de koningin of de president te verhogen. 
In Psalm 24 gaat het ook over poortdeuren die open gaan voor de Koning der ere, de HEERE van de legermachten. Het is hoogstwaarschijnlijk een psalm die geschreven is voor de intocht van de ark in Jeruzalem. Als u de tijd neemt om Psalm 24 samen te lezen met 1 Kronieken 15, dan ontstaat er een voorstelling van een indrukwekkende ceremonie. De poortwachters van de burcht Sion houden de poorten gesloten en vragen

 
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost:
Zondag 27 mei om 9.30 uur in de Petruskerk. Doopzitting: dinsdag 22 mei om 20.00 uur in Het Baken. Aanmelden via

 

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' kunt u hier online inzien of downloaden.

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.