PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
PROTESTANTSE GEMEENTE IS ER AL LANG! PROTESTANTSE GEMEENTE IS ER AL LANG!

‘De sprakeloze gelovige’ 

Al lang werken de verschillende PKN-kerken nauw samen. Denk aan de pioniersplekken Twintigers en Het Baken, diaconale samenwerking, Werkgroep Geloof en Cultuur, gezamenlijke avonddiensten, samenwerking met Kerst en in de Stille Week, wederzijdse hulp bij digitale kerkdiensten en tal van andere zaken. Ook de predikanten en kerkelijk werkers hebben de smaak te pakken. Na de gezamenlijke ‘kerstmeditatie’ is er nu ook een gezamenlijke ‘paasmeditatie’ geweest.
Dat is niet het enige. Het communicatiegroepje waarover we in november schreven (inmiddels flink uitgebreid) heeft op 4 maart een workshop over geloofscommunicatie gevolgd. Met z’n veertienen zijn we bezig geweest:

  • onze ‘communicatie-beginsituaties’ met elkaar uit te wisselen;
  • ons de ‘basics’ van geloofscommunicatie eigen te maken;
  • ons te oriënteren op mogelijke samenwerking.
In de woorden van onze workshopleider Sipke Draisma van De Zalige Zalm luidt dat als volgt: “Wat wil je tegen wie vertellen en hoe ga je dat doen?”
Vroeger waren we in een situatie dat de herder op zoek ging naar 1 schaap om de 100 te completeren. Tegenwoordig zijn er (overdrachtelijk gesproken) 99 schapen buiten de
 
 
lees meer »
 
PROTESTANTSE GEMEENTE IN REGELS GEVANGEN PROTESTANTSE GEMEENTE IN REGELS GEVANGEN
Al hebben we een heleboel andere dingen aan het hoofd, de Protestantse Gemeente Woerden blijft ook een aandachtspunt. Het Plan van Aanpak tot samengaan is in de afgelopen periode bijna compleet doorlopen. De onderdelen die al zijn opgeleverd, zijn (allemaal in concept): plaatselijke regeling van de nieuw op te richten algemene kerkenraad, wijkindeling voor nieuwingekomenen, faseringsplan om te komen tot één college van diakenen, een eerste faseringsplan om te komen tot één college van kerkrentmeesters en een intentieverklaring voor het missionaire werk.
Er is nog één werkgroep bezig met de laatste loodjes, namelijk die over het financieringsmodel. Op 19 februari kwamen stuurgroep en werkgroep financieringsmodel bijeen. In het financieringsmodel komen een aantal ingewikkelde zaken samen: wat te doen met de gebouwen; welke beslisregels hanteren we bij de personele formatie (dominees, kerkelijk werkers) van de vier geloofsgemeenschappen; hoe lang willen we dat een overgangstermijn van oud naar nieuw duurt; wat houdt de onderlinge solidariteitsregeling precies in? Vanzelfsprekend willen we ook graag deze zaken doorrekenen zodat een reëel beeld ontstaat van de nabije toekomst. Daar zijn we niet zomaar in één keer uit.
Medio april komt de agendacommissie van de stuurgroep weer bij elkaar. Wanneer dit laatste werkstuk klaar is, kan het complete voorstel voor het samengaan worden voorgelegd aan de kerkenraden. De stuurgroep heeft al een concept klaarliggen van het principebesluit en de aanbiedingsbrief. Op onze websites kunt u veel stukken nalezen of anders bij ondergetekenden navragen.
Namens de stuurgroep, Sabine van der Maarl en Ruud van der Herberg

 

 
Toelichting Vorming Protestantse Gemeente Woerden Toelichting Vorming Protestantse Gemeente Woerden 
 
 


Bij de Hervormde Gemeente Woerden en de Gereformeerde Kerk Woerden en Zegveld leeft het verlangen om samen te gaan tot een Protestantse Gemeente Woerden1).
 
Onderzoeksopdracht
Door de kerkenraden is aan een gezamenlijke stuurgroep de opdracht gegeven om de vorming van een Protestantse Gemeente Woerden te onderzoeken.
Er wordt gewerkt aan het opstellen van een gezamenlijke visie “Het wenkend perspectief”.
Daarna volgt een organisatorische uitwerking  “Hoe ziet de nieuwe gemeente er op hoofdlijnen uit”.
lees meer »
 
Beschikbare documenten Beschikbare documenten
Op deze pagina vindt u de volgende documenten: Als er nieuwe documenten beschikbaar zijn, worden deze hier toegevoegd.
 
 
 

Inloggen

Meditatie

HEILIGE CONCENTRATIE
… opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is …

Filippenzen 1:10a

Bij Paulus voeren gevoelens van dankbaarheid en blijdschap de boventoon als hij denkt aan de gemeente van Filippi. Was dat omdat er in die gemeente zoveel goeds te vinden was? Ongetwijfeld. Toch denk ik dat het ook te maken heeft met het perspectief van waaruit de apostel naar de gemeente kijkt. Hij ziet de gemeente als Christus’ gemeente. Een gemeente waar God door Zijn Heilige Geest gewerkt heeft en waar Hij nog werkt. Daarom wordt bij de apostel iedere gedachte aan de gemeente omgezet in dank aan Hem.
Toch blijft er ook voldoende gebedsstof over. Paulus bidt voor de gemeente om een groei in ‘fijngevoeligheid’ (vers 9). Een groei in het vermogen om de wil van God te ontdekken in concrete situaties. Dat hadden de christenen in Filippi hard nodig. Ze leefden in de eerste eeuw van onze jaartelling in een heidense omgeving en konden nog niet terugvallen op tal van christelijke tradities en gewoonten. Wij hebben twintig eeuwen christendom achter ons liggen. Wij mogen luisteren naar

meer
 
OVERBELASTING KERKOMROEP

In veel gemeenten zullen veel meer luisteraars via Kerkomroep aangesloten zijn dan normaal. Dit kan leiden tot overbelasting van de website van Kerkomroep. Het zou goed kunnen zijn dat u geen verbinding kunt maken met de live uitzending. Als volgen op de computer niet lukt, kunt u smartphone of tablet proberen, of andersom. Niet alle browsers werken even goed samen met kerkomroep.nl; het proberen van een andere browser kan misschien helpen. U kunt prima de uitzending op een later moment terugluisteren. Als er gespreid geluisterd wordt, zal dat de snelheid ten goede komen. Achteraf kunt u de kerkdienst ook downloaden en afspelen wanneer dat u uitkomt.

 
Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden


Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.