PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
PRESENTATIE PLANNEN HERINRICHTING MARANATHAKERK PRESENTATIE PLANNEN HERINRICHTING MARANATHAKERK

Het college van kerkrentmeesters denkt al enige tijd na over een facelift van de Maranathakerk. De inrichting is wat gedateerd en het idee is om de Maranathakerk weer een uitnodigende uitstraling te geven.
Het college wil daarbij de algemene kerkenraad, de wijkkerkenraden en u, als gemeente en gebruikers van het gebouw, betrekken. Inmiddels zijn de AK en de wijkkerkenraden op de hoogte gesteld. Zij kunnen zich vinden in het voorstel om de uitstraling van de Maranathakerk te verbeteren en hebben ons een aantal suggesties meegegeven. 
Wij horen ook graag uw mening en uw ideeën over de aanpassingen die we voor ogen hebben, zodat we daar zoveel mogelijk rekening mee kunnen houden. 
Om onze plannen te zien en te horen, bent u van harte welkom op maandagavond 14 januari 2019 om 20.00 uur in de Maranathakerk op de jaarlijkse gemeenteavond over de financiën. Wij zullen op deze avond de plannen met betrekking tot de Maranathakerk presenteren aan de hand van een korte video impressie. Hierbij zal ook worden toegelicht hoe de verbouwing zal worden gefinancierd en wat dit voor de financiële positie van onze gemeente betekent. Wij zullen uw vragen, op- en/of aanmerkingen inventariseren en zo mogelijk implementeren in onze voorstellen. 
Op deze avond, voorafgaand aan de actie Kerkbalans, informeren wij u tevens over de begroting van 2019 en meer in het algemeen over de financiële situatie van onze gemeente. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te komen, maar wilt u wel graag uw ideeën en suggesties over de Maranathakerk aan ons meegeven, dan kunt u dit doen door uw voorstellen in de ideeënbus te deponeren. De bus staat in de hal van de Maranathakerk.

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

Gods zegen in 2019
Hoeveel nieuwjaarswensen heeft u dit jaar gehad? Het is eigenlijk best een bijzondere gewoonte om elkaar een gelukkig of gezegend nieuw jaar vol heil toe te wensen. Het lukt lang niet altijd om bij al die wensen even echt stil te staan bij hoe de ander eigenlijk het nieuwe jaar inkijkt. Maar het kan wel een moment zijn om elkaar even in de ogen te kijken: thuis, in de familie, binnen vriendschappen, op het werk en ook in de christelijke gemeente. Om met een handdruk de onderlinge verbondenheid te laten voelen.

Het bijzondere is dat God ons eigenlijk elke kerkdienst een gezegende week wenst. En het woord ‘wenst’ is dan veel te zwak uitgedrukt. In de zegen zegt God toe dat Hij ons wil behoeden, genadig wil zijn en vrede wil geven: “De HEERE zegene u en Hij behoede u. De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.”(Num. 6:24-26). Bij deze zegen wordt
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: De eerstvolgende doopdienst is op zondag 17 februari 2019 in de Maranathakerk.
Doopzitting is op maandag 11 februari om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: Zondag 17 februari 2019 om 9.30 uur in de  Petruskerk. Ouders die hun kindje willen laten dopen kunnen contact opnemen met ds. Schouten. In overleg bepalen we een datum voor het doopgesprek.

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.