PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
PROTESTANTSE GEMEENTE WOERDEN IN AANTOCHT PROTESTANTSE GEMEENTE WOERDEN IN AANTOCHT

Eenheid en verscheidenheidDonderdagavond 4 juli sloten we als stuurgroep vorming Protestantse Gemeente Woerden (PGW) het seizoen 2018-19 af. We kunnen terugkijken op een positief jaar. Opbloeiende samenwerking, met name op diaconaal gebied. De samenwerking die er al was tussen kerkrentmeesters en over de pioniersplekken is geïntensiveerd. Ook de inspirerende gezamenlijke kerkenraadsmiddag op 30 maart roept goede herinneringen op.

Op de laatste vergadering stelde de stuurgroep de tekst van het beoogde principebesluit vast. Eenmaal onderbouwd door de resultaten van alle werkgroepen kan het principebesluit worden voorgelegd aan de (wijk)gemeenten. De meeste werkgroepen zijn al klaar met hun werk (diaconie, missionair, pioniersplekken). In de werkgroep wijkgrenzen wordt gewerkt aan de laatste details. De werkgroep financieringsmodel heeft nu duidelijk in kaart gebracht wat we nog moeten onderzoeken op financieel gebied en wat voor de overdrachtsperiode nodig is om paraat te hebben. De verwachting is dat dit in het derde kwartaal van 2019 kan worden opgeleverd. Ook in de werkgroep inrichting kerkorganisatie/Plaatselijke Regeling Algemene Kerkenraad wordt nog gewerkt aan de laatste details. Na de zomervakantie gaan we nog een keer met z’n allen kijken naar alle resultaten van de werkgroepen om ervoor te zorgen dat de samenhang klopt. Vervolgens kan dan het principebesluit naar de wijkgemeenten voor een traject van bespreking.
Het mooie van het werk van de werkgroepen is dat dit jaar zich veel meer mensen met de PGW zijn gaan bezighouden, dan alleen de stuurgroepleden. Een goede ontwikkeling. Ook in de stuurgroep zelf zullen komend jaar nieuwe mensen aantreden. Ook hier verbreding. Het voorzitterschap/secretariaat rouleert elk jaar. Komende periode gaan Ruud van der Herberg en Sabine van der Maarl, met een nieuw samengestelde agendacommissie (op basis van de beoogde wijkgemeenten) dit oppakken. Daarbij gaan ze ook onderling het voorzitterschap zo af en toe wisselen. Vanzelfsprekend met veel dank aan Harry de Vink en Jaap Verweij voor de afgelopen periode. Ook andere wijzigingen komen eraan. Zo gaat Henk Guiljam in de stuurgroep René van Harten opvolgen.
De stuurgroep is zich er goed van bewust dat veel gemeenteleden nog niet zo’n duidelijk beeld hebben van wat de PGW nu eigenlijk precies gaat betekenen. Op wijkgemeenteniveau verandert er niet zoveel. Op AK-niveau verandert er wel een en ander. De nieuwe Algemene Kerkenraad zal zich focussen op wat ons verenigt. We hebben met elkaar mooie kansen op diaconaal en missionair gebied om met elkaar naar buiten te treden. Ook ontstaat er een mooie gelegenheid om elkaar sneller te vinden en te begrijpen, zodat de samenwerking verder kan groeien. Komend seizoen gaan we aan dat “PGW”-beeld veel aandacht besteden in onze communicatie en de feitelijke samenwerking.
Namens de stuurgroep vorming PGW, Ruud van der Herberg

 
terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie
 

MIJN GENADE IS U GENOEG

Voor veel mensen bekende woorden. Ik hoor deze woorden weleens. De toon waarop deze woorden worden uitgesproken kan echter totaal verschillend zijn. Waar de één liefdevol deze woorden spreekt, worden ze door een ander uitgespuugd. Waar de één iets van hoop of iets van berusting ontleent aan deze woorden, roepen ze bij een ander weerstand op; hoezo “mijn genade is u genoeg”?
De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de christenen in Korinthe dat Jezus tot hem heeft gesproken: “Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid” (NBV). De zin staat niet op zichzelf. Er gaat het nodige aan vooraf. Na Paulus zijn er in Korinthe nep-apostelen gekomen die invloed hebben gekregen. Paulus heeft van hen kritiek gekregen. Nu moet Paulus iets doen wat hij niet wil: hoog van zichzelf opgeven. Altijd heeft hij God en Jezus centraal gesteld en nu moet hij

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.