PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Sacramenten tijdens online diensten Sacramenten tijdens online diensten

Hoe vier je met elkaar het Heilig Avondmaal als je als gemeente vooral online met elkaar verbonden bent? Hoe bedien je het sacrament van de Heilige Doop in het midden van de gemeente in deze periode? Toen de ernst van de coronacrisis goed duidelijk werd aan iedereen, waren we nog maar kort voor Goede Vrijdag. Dat is in onze gemeente een dag waarin we ook de viering van het Heilig Avondmaal gewend zijn. In de hectiek van die dagen werd toen besloten om op dat moment geen beslissing te nemen en vooralsnog geen sacramenten te vieren in onlinediensten. Inmiddels zijn we al weer enige weken verder. Zowel vanuit de Protestantse Kerk Nederland als in verschillende publicaties hebben theologen en deskundigen op het gebied van liturgie naar voren gebracht hoe hier over gedacht kan worden. In onze (online) kerkenraadsvergadering van donderdagavond 7 mei hebben we met alles wat anderen daar al over aangedragen hebben nu zelf in gehoorzaamheid geloof en verlangen besluiten willen nemen. Er is het besluit genomen dat we in ieder geval de komende tijd de sacramenten, zowel Heilig Avondmaal als Doop weer gaan vieren. Hoe we dat precies gaan doen zal nog nader worden uitgewerkt, onder meer samen met de leden van onze diaconie. Als alles gaat zoals we nu denken zal op zondagmorgen 14 juni het Heilig Avondmaal gevierd worden. Dat doen we dan met iedereen die in het kerkgebouw zelf aanwezig is, maar ook  met allen die deze zondag met ons verbonden zijn, via de digitale kanalen, maar vooral ook geestelijk(!), en normaal gesproken deel uit maakt van de tafelgemeenschap.
Gemeenteleden die hun kind ten doop willen houden kunnen zich melden bij ondergetekende. Samen zullen we dan een datum kiezen voor de doopbediening. Ook anderen die hun kind willen laten dopen zullen zich dan nog bij ons aan kunnen sluiten.
We beseffen dat de bediening van de sacramenten anders gaat dan dat we in onze gemeente altijd gewend waren, en dat er zeker ook beperkingen kunnen zijn. Tegelijk weten we dat de sacramenten verwijzen naar de relatie tussen God en mensen in zijn Verbond. God heeft ons de sacramenten geschonken om daarmee te verwijzen naar wat groter is dan wij kunnen beseffen en vergeleken waarmee ons handelen en spreken nooit anders dan beperkt kan zijn.
In het komende kerkblad zal iets meer geschreven worden over de sacramenten in onze gemeente in deze tijd. We vragen nu al uw voorbede voor deze diensten.

       J.A. Berkheij

terug
 
 
 

Inloggen

Meditatie

HEILIGE CONCENTRATIE
… opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is …

Filippenzen 1:10a

Bij Paulus voeren gevoelens van dankbaarheid en blijdschap de boventoon als hij denkt aan de gemeente van Filippi. Was dat omdat er in die gemeente zoveel goeds te vinden was? Ongetwijfeld. Toch denk ik dat het ook te maken heeft met het perspectief van waaruit de apostel naar de gemeente kijkt. Hij ziet de gemeente als Christus’ gemeente. Een gemeente waar God door Zijn Heilige Geest gewerkt heeft en waar Hij nog werkt. Daarom wordt bij de apostel iedere gedachte aan de gemeente omgezet in dank aan Hem.
Toch blijft er ook voldoende gebedsstof over. Paulus bidt voor de gemeente om een groei in ‘fijngevoeligheid’ (vers 9). Een groei in het vermogen om de wil van God te ontdekken in concrete situaties. Dat hadden de christenen in Filippi hard nodig. Ze leefden in de eerste eeuw van onze jaartelling in een heidense omgeving en konden nog niet terugvallen op tal van christelijke tradities en gewoonten. Wij hebben twintig eeuwen christendom achter ons liggen. Wij mogen luisteren naar

meer
 
OVERBELASTING KERKOMROEP

In veel gemeenten zullen veel meer luisteraars via Kerkomroep aangesloten zijn dan normaal. Dit kan leiden tot overbelasting van de website van Kerkomroep. Het zou goed kunnen zijn dat u geen verbinding kunt maken met de live uitzending. Als volgen op de computer niet lukt, kunt u smartphone of tablet proberen, of andersom. Niet alle browsers werken even goed samen met kerkomroep.nl; het proberen van een andere browser kan misschien helpen. U kunt prima de uitzending op een later moment terugluisteren. Als er gespreid geluisterd wordt, zal dat de snelheid ten goede komen. Achteraf kunt u de kerkdienst ook downloaden en afspelen wanneer dat u uitkomt.

 
Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden


Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.