PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
SACRAMENTSHUISJE SACRAMENTSHUISJE

Vanaf mei 2018 hebben wij u regelmatig geïnformeerd over de herplaatsing van het sacramentshuisje in de Petruskerk. Nu kunnen wij u meedelen dat het in de afgelopen weken na bijna vierenhalve eeuw is teruggeplaatst in de Petruskerk. 

Tijdens de beeldenstorm werden uit voorzorg kerkschatten begraven onder de kerkvloer en in de tuin. Pas in 1930 werden de eerste stukken van beelden en van het sacramentshuisje teruggevonden. Lange tijd heeft het voorste deel van het sacramentshuis gestaan in het Centraal Museum in Utrecht. Later werd ook het achterste deel ontdekt. Restanten van de achterzijde zijn binnen de kooromgang zichtbaar sinds de restauratie van de Petruskerk in 1980.
Jurriens uit Utrecht, gespecialiseerd in het restaureren van monumenten, heeft de herplaatsing in de Petruskerk verzorgd in goed overleg met de restauratie-architect Paulus van Vliet en het college van kerkrentmeesters.
Aanvankelijk dacht iedereen dat het sacramentshuisje in het koor geplaatst moest worden, maar gelukkig wees onze architect Van Vliet erop, dat het historisch gezien aan de buitenkant van de kooromgang aangebracht behoort te worden.
Inmiddels is het daar geplaatst in de meest oorspronkelijke uitstraling  van na de beeldenstorm. Na voldoende droging van het metsel /reparatiewerk om het sacramentshuisje heen, zal dit metselwerk  later nog wit gemaakt worden.
Onlangs is de steiger afgebroken en kunnen de kooromgang en het koor weer schoongemaakt worden. Om te voorkomen dat het stof alsnog in het koororgel terecht komt, worden eerst de omgeving in de kooromgang en het koor zoveel mogelijk stofvrij gemaakt, voordat het koororgel uit het plastic gehaald wordt.

Niet alleen is de kerk cultuur-historisch verrijkt; het sacramentshuisje biedt ook prachtige handvatten om jongeren en ouderen te vertellen over de historie van de kerk en onze gemeente.

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

Van Betlehem tot Jeruzalem
Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen.... 
Micha 5:1

Rond de kersttijd hebben we veel gesproken en vooral gezongen over Betlehem. Het is Micha die deze stad
opnieuw in de schijnwerpers plaatst. Niet als stad van het verleden, maar als stad van de toekomst. Maar hoe
zit het dan met Jeruzalem. Dat was toch al de grote stad in de tijd van Micha? Hoe gaat God eigenlijk om
met alles wat tot stand gekomen is in zijn geschiedenis met mensen? Wordt alles wat we samen met God meegemaakt hebben en wat op de een of andere wijze door ons zondig leven niet meer puur en rein is gewoonweg uitgeveegd en begint God opnieuw? Is Jeruzalem nog de stad van David?

Het is juist nadat Micha geprofeteerd heeft over de deplorabele staat van de stad Jeruzalem, dat hij begint
te spreken over Betlehem. Jeruzalem is niet de eerste stad die verbonden wordt met de naam van koning David.
Toen David nog een veelbelovende herdersjongen was, woonde hij in 
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Wijk Centrum-Oost: De eerstvolgende doopdienst is op zondag 7 april 2019 in de Petruskerk.
Doopzitting is op dinsdag 2 april om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: n.n.b.

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.