PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
SAMEN VIEREN in de huiskamer – vier je mee? SAMEN VIEREN in de huiskamer – vier je mee?

“Vaker doen!” zeiden we enthousiast, nadat we in januari bij gemeenteleden thuis een kerkdienst hadden meebeleefd. Zondag 10 november is het weer zover. We willen opnieuw naar gemeenteleden gaan, die niet meer in staat zijn om een kerkdienst in de kerk bij te wonen.

In januari waren er 4 gastadressen. Het ‘samen vieren’ werd toen zo enthousiast ontvangen dat we nu sterk rekening houden met circa 10 gastadressen. Per adres hopen we 4 à 5 gemeenteleden (team) op pad te kunnen sturen.

Wat houdt het in?
Eigenlijk niets anders dan de kerkdienst meevieren, zoals je dat gewend bent. Alleen dan in een huiskamer. Voor de dienst begint zal er door 1 van de teamleden een groepsfoto worden gemaakt. Deze foto wordt doorgestuurd naar het beamerteam en tijdens de collecte worden de beelden vertoond. Net als in de kerk wordt ook thuis de kaars aangestoken, als teken dat God in ons midden is. Zo zijn we op een bijzondere manier met elkaar verbonden.

Toolkit ‘Samen vieren’ & Oogstdienst-verrassing
Elk team krijgt een toolkit ‘Samen vieren’ mee. Deze toolkit bevat een kaars, liturgieën, 2 collectebusjes, pepermuntjes èn natuurlijk iets lekkers voor bij de koffie na de dienst. Het is die zondag een Oogstdienstviering en daarom geven we ook een Oogstdienst-verrassingspakketje mee, wat de gastheer/-vrouw mag (laten) geven aan iemand die hij/zij daarvoor in gedachten heeft.
Iets voor u / jou? Geef je dan voor 1 november op bij Susanne Versloot via (of 06-25299944). Om gemêleerde teams te kunnen vormen, hopen wij op aanmeldingen van jong tot oud. Heb je nog vragen, stel ze gerust.
Hartelijke groet van Rik Gorter, Anneke Smit, Rineke van Heeringen en Susanne Versloot
terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

DE HERE IS MIJN HERDER

Geen bekendere psalm dan Psalm 23. Het lievelingslied van velen. In ons mooie Liedboek staan zelfs acht berijmingen van deze psalm. Blijkbaar raakt het beeld van een herder ons. Het roept iets op van geborgenheid. Eén die voor je zorgt. Heerlijke woorden: “Mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren …”

En toch is dit geen ‘mooi weer’-psalm. Niet ten onrechte klinkt deze psalm vaak in situaties waarin die woorden ‘mij ontbreekt niets’ volkomen misplaatst zijn. Aan een ziekbed waar álles lijkt te ontbreken. Aan een graf waar je een onmisbare moet loslaten. Hoe kun je het zeggen: mij ontbreekt niets?!

Maar de psalm gaat verder: “Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis …”
Dat dal waar alles ontbreekt, kent de psalmdichter blijkbaar ook. En juist daar belijdt hij dwars tegen alles in: “Ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij.” In dat dal is God niet afwezig. De psalm heeft het dan niet meer over Hij. Nee, God wordt aangesproken: Gij! U bent bij mij. De psalmdichter spreekt niet meer óver God, maar tot God.
Daar komt het op aan in het geloof, dat we niet alleen óver God spreken, maar tot Hem. En

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.