PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
SPEELGOEDBANK WOERDEN SPEELGOEDBANK WOERDEN

Voor kinderen uit gezinnen met een klein budget (op of onder de armoedegrens) is het krijgen van zomaar wat speelgoed of een verjaardagscadeautje niet vanzelfsprekend. In Woerden leven circa 2000 gezinnen, met ongeveer 800 kinderen, op of onder de armoedegrens. Een gezin met twee kinderen leeft in armoede wanneer zij minder dan € 1500 netto per maand te besteden hebben aan minimaal noodzakelijk geachte goederen en voorzieningen (Bron: Armoede en Sociale uitsluiting 2018/CBS). Voor de ontwikkeling van kinderen is speelgoed belangrijk. Wij zamelen gebruikt speelgoed in dat er aantrekkelijk uitziet, dat heel, schoon en compleet is, en geven dat aan hen door. Wij kopen zo nodig nieuw speelgoed in bij tekorten. Ieder kind heeft immers recht om te spelen, ongeacht de financiële situatie van de ouders.

Speelgoed halen
Kinderen tot 12 jaar komen in aanmerking voor speelgoed. Wilt u – met uw kind(eren) – speelgoed bij ons komen halen? Dan heeft u een verwijsbrief nodig. Deze kunt u halen bij een verwijzer (onder andere WMO-team, huisarts of diaconie). Het meebrengen van een verwijsbrief met een legitimatie van u en uw kinderen is noodzakelijk om speelgoed te kunnen komen halen. Met een verwijzing kunt u – met uw kind(eren) – vier keer per jaar (op de uitgiftedata) speelgoed bij ons halen. Tijdens de uitgifte mag ieder kind zelf twee stuks speelgoed in onze winkel komen uitzoeken. Rond zijn of haar verjaardag mag uw kind een extra stuk speelgoed meenemen. De eerste keer dat u bij ons komt krijgt u een strippenkaart. Met een strippenkaart kan er elk kwartaal speelgoed worden uitgezocht door uw kind(eren), op de uitgiftedata. De uitgifte van speelgoed is meestal op de tweede zaterdag van de maand, met uitzondering van de maand augustus. De uitgiftedata staan op onze website www.speelgoedbankwoerden.nl en op uw strippenkaart. Het adres is Park Oudeland 70 (Oudelandseweg), Woerden. De speelgoedbank is open van 9.00 uur tot 11.00 uur. Kunt u een keer niet? Dan kunt u een van de maanden daarop alsnog met uw kinderen speelgoed komen halen. Bij de Speelgoedbank staan de kinderen centraal, daarom vinden wij het belangrijk dat de kinderen zelf het speelgoed bij ons komen uitzoeken.

Donaties
Mocht u willen bijdragen aan de Speelgoedbank, dan zijn er twee mogelijkheden. Twee keer per jaar kunt u bij de Speelgoedbank goed bruikbaar speelgoed doneren; de data staan op onze website. U kunt ook de aanschaf van nieuw speelgoed sponsoren met een financiële bijdrage op NL42 RABO 0326 1792 59 t.n.v. Speelgoedbank Woerden. Wanneer u gedurende vijf jaar doneert, is deze donatie aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, mits schriftelijk vastgelegd; neemt u daarvoor contact met ons op (

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

HOOP EN VERTROUWEN

De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal.

Psalm 19:2-5a

Wat een loflied voor onze Schepper! Het zicht op de hemel die Gods majesteit laat zien wordt mensen echter op veel plaatsen ontnomen. Sla de krant maar open of kijk naar je eigen leven. Tranen van wanhoop of verdriet kunnen je het zicht ontnemen op de grootsheid van de schepping en de vreugde om de wet die doorklinkt in deze psalm.

Wanhoop en verdriet is zeker niet de toon van deze psalm. Toch was het in de tijd dat deze psalm is geschreven ook niet allemaal pais en vree. De bijbelverhalen zijn hier duidelijk over. Maar de toon van deze psalm is die van hoop en vertrouwen. Iedereen kan het zelf beoordelen. Kijk naar de prachtige schepping. En als je niet kan zien, dan kan je de behaaglijke warmte voelen van de zon op je huid. De natuur vertelt van Gods majesteit. Een prachtige zonsondergang of de zon die schijnt op een pak net gevallen sneeuw en die doet glinsteren alsof er wel een miljoen diamantjes op liggen. Om stil van te worden … De psalmdichter vindt het ook geweldig en toch weet hij nóg wat mooiers. De dichter vindt

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.