PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
SPEELGOEDBANK WOERDEN SPEELGOEDBANK WOERDEN

Voor kinderen uit gezinnen met een klein budget (op of onder de armoedegrens) is het krijgen van zomaar wat speelgoed of een verjaardagscadeautje niet vanzelfsprekend. In Woerden leven circa 2000 gezinnen, met ongeveer 800 kinderen, op of onder de armoedegrens. Een gezin met twee kinderen leeft in armoede wanneer zij minder dan € 1500 netto per maand te besteden hebben aan minimaal noodzakelijk geachte goederen en voorzieningen (Bron: Armoede en Sociale uitsluiting 2018/CBS). Voor de ontwikkeling van kinderen is speelgoed belangrijk. Wij zamelen gebruikt speelgoed in dat er aantrekkelijk uitziet, dat heel, schoon en compleet is, en geven dat aan hen door. Wij kopen zo nodig nieuw speelgoed in bij tekorten. Ieder kind heeft immers recht om te spelen, ongeacht de financiële situatie van de ouders.

Speelgoed halen
Kinderen tot 12 jaar komen in aanmerking voor speelgoed. Wilt u – met uw kind(eren) – speelgoed bij ons komen halen? Dan heeft u een verwijsbrief nodig. Deze kunt u halen bij een verwijzer (onder andere WMO-team, huisarts of diaconie). Het meebrengen van een verwijsbrief met een legitimatie van u en uw kinderen is noodzakelijk om speelgoed te kunnen komen halen. Met een verwijzing kunt u – met uw kind(eren) – vier keer per jaar (op de uitgiftedata) speelgoed bij ons halen. Tijdens de uitgifte mag ieder kind zelf twee stuks speelgoed in onze winkel komen uitzoeken. Rond zijn of haar verjaardag mag uw kind een extra stuk speelgoed meenemen. De eerste keer dat u bij ons komt krijgt u een strippenkaart. Met een strippenkaart kan er elk kwartaal speelgoed worden uitgezocht door uw kind(eren), op de uitgiftedata. De uitgifte van speelgoed is meestal op de tweede zaterdag van de maand, met uitzondering van de maand augustus. De uitgiftedata staan op onze website www.speelgoedbankwoerden.nl en op uw strippenkaart. Het adres is Park Oudeland 70 (Oudelandseweg), Woerden. De speelgoedbank is open van 9.00 uur tot 11.00 uur. Kunt u een keer niet? Dan kunt u een van de maanden daarop alsnog met uw kinderen speelgoed komen halen. Bij de Speelgoedbank staan de kinderen centraal, daarom vinden wij het belangrijk dat de kinderen zelf het speelgoed bij ons komen uitzoeken.

Donaties
Mocht u willen bijdragen aan de Speelgoedbank, dan zijn er twee mogelijkheden. Twee keer per jaar kunt u bij de Speelgoedbank goed bruikbaar speelgoed doneren; de data staan op onze website. U kunt ook de aanschaf van nieuw speelgoed sponsoren met een financiële bijdrage op NL42 RABO 0326 1792 59 t.n.v. Speelgoedbank Woerden. Wanneer u gedurende vijf jaar doneert, is deze donatie aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, mits schriftelijk vastgelegd; neemt u daarvoor contact met ons op (

terug
 
 
 

Inloggen

Meditatie

BREEKBAAR PASEN
We leven toe naar Pasen, door de diepte van het lijden van Jezus heen. Deze weg door de diepte heen krijgt dit jaar een bijzondere lading door de coronacrisis. We hebben te maken met grote bezorgdheid, onzekerheid en angst om het coronavirus. We denken aan de zieken en aan de families die getroffen zijn door overlijden in hun kring. Hoe intens verdrietig en aangrijpend zijn deze situaties. Het is ons gebed dat zij in deze diepte de nabijheid van God mogen ervaren.
Maar de diepte gaat verder. We worden op onszelf en een kleine kring naasten teruggeworpen. Nog breder is de impact enorm: op werk, school, ons zorgstelstel, de dagelijkse boodschap. Op tal van manieren wordt er geschud aan de grondvesten van ons bestaan. We worden erbij stilgezet hoe kwetsbaar we zijn.

Afhankelijk
Jezus heeft zijn kwetsbaarheid intens doorleefd, tot in de dood. Zo wilde hij één zijn met de mensen en de wereld. Kwetsbaar als hij was heeft hij in Getsemané uitgesproken dat hij zijn leven legde in de handen van God. Dat was ook zijn laatste schreeuw aan het kruis. Hij gaf zich over in het

meer
 
OVERBELASTING KERKOMROEP

In veel gemeenten zullen veel meer luisteraars via Kerkomroep aangesloten zijn dan normaal. Dit kan leiden tot overbelasting van de website van Kerkomroep. Het zou goed kunnen zijn dat u geen verbinding kunt maken met de live uitzending. Als volgen op de computer niet lukt, kunt u smartphone of tablet proberen, of andersom. Niet alle browsers werken even goed samen met kerkomroep.nl; het proberen van een andere browser kan misschien helpen. U kunt prima de uitzending op een later moment terugluisteren. Als er gespreid geluisterd wordt, zal dat de snelheid ten goede komen. Achteraf kunt u de kerkdienst ook downloaden en afspelen wanneer dat u uitkomt.

 
Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden


Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.