PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Startzondag 15 september 2019 Startzondag 15 september 2019
Startzondag 
15 september 2019


Wie o wie neemt mee:
komkommers, paprika's, worst, kaas, plm. 15 cakes,  chocolade en eigen invulling.

‘Een goed Verhaal ‘ is het thema voor de Startzondag op 15 september a.s. Vijf personen van jong tot zeer oud, zullen hun bijzondere verhaal vertellen. Verhalen om verder over na te denken. Verhalen waarin u zich kunt spiegelen. Verhalen  waarover u na wil praten. Misschien wilt u in contact komen met de verteller.

Het is allemaal mogelijk na afloop van de dienst.

Terwijl u, ouders, in gesprek bent, wordt er voor de kinderen tot plm. 10 jaar een sing-inn gehouden onder begeleiding van Yvonne Bastmeijer. Voor de grotere kinderen is een escape room georganiseerd.
We hopen op mooi weer, zodat we weer net als andere jaren, buiten de koffie, thee en limonade,  met natuurlijk wat lekkers erbij,  kunnen gebruiken.
Bij slecht weer ontmoeten we elkaar in de Gemeente zaal. Voorafgaande aan de dienst is er ook koffie, thee en limonade. Vanaf 09.15 u. staat dit klaar. De dienst begint om 09.30 u.
 
Natuurlijk vragen wij ook weer uw hulp voor het hap- en snapwerk. Enkele weken ervoor delen we bonnen uit waarbij wij u vragen om dit op 15 september bij de keuken af te geven.
Wij hopen u allemaal te ontmoeten op de Startzondag.

Hartelijke groet.
      Namens de Comm. van de Startzondag. E-mail 1, e-mail 2
terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie
 

MIJN GENADE IS U GENOEG

Voor veel mensen bekende woorden. Ik hoor deze woorden weleens. De toon waarop deze woorden worden uitgesproken kan echter totaal verschillend zijn. Waar de één liefdevol deze woorden spreekt, worden ze door een ander uitgespuugd. Waar de één iets van hoop of iets van berusting ontleent aan deze woorden, roepen ze bij een ander weerstand op; hoezo “mijn genade is u genoeg”?
De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de christenen in Korinthe dat Jezus tot hem heeft gesproken: “Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid” (NBV). De zin staat niet op zichzelf. Er gaat het nodige aan vooraf. Na Paulus zijn er in Korinthe nep-apostelen gekomen die invloed hebben gekregen. Paulus heeft van hen kritiek gekregen. Nu moet Paulus iets doen wat hij niet wil: hoog van zichzelf opgeven. Altijd heeft hij God en Jezus centraal gesteld en nu moet hij

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.