PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
UIT DE KERKENRAAD UIT DE KERKENRAAD
Twee onderwerpen domineerden de kerkenraadsvergadering van 17 januari: het vertrek van ds. Gerrit Schouten en het samengaan met wijk Noord. Maar eerst hoorden we hoe Lucas 2:21 vermeldt dat Jezus zijn naam krijgt en daarmee tevens zijn taak: redder.
Ds. Gerrit Schouten gaf een verslag van het traject dat leidde tot het beroep uit Echteld. Dit voelde als Gods weg voor hem, na 10 jaar in Woerden en nog zo’n 8 jaar tot het emeritaat. De kerkenraad betreurt uiteraard zijn vertrek maar gunt hem ook van harte zijn plaats in Echteld. De afscheidsdienst is voorzien voor 7 april en de intrede in Echteld voor 14 april. Er wordt een commissie gevormd voor het afscheid. Ook zullen vier mensen de nodige voorbereidingen treffen voor een snelle start van het beroepingswerk, waaronder de vorming van een brede beroepingscommissie.
Over het samengaan van de wijken West en Noord bespraken we een herzien plan van aanpak dat de algehele gang van zaken betreft, en een kadernotitie die aangeeft welk beleid de samengevoegde wijk wil voeren. Hier concentreerde het gesprek zich op de uiteenlopende pastorale identiteit wat betreft het inzegenen van niet-traditionele huwelijken, op de inrichting van het pastoraat en op de herkenbare ontmoetingsplek voor de geloofsgemeenschap. Opnieuw werd benadrukt dat de aanpak moet aansluiten bij de vorming van de Protestantse Gemeente Woerden. Op 14 februari wordt een eerste gemeenteavond gehouden om de gemeenteleden te informeren en hun vragen en opmerkingen te vernemen over de voorgenomen samenvoeging.
          Arjan Polderman
 
terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie
 

MIJN GENADE IS U GENOEG

Voor veel mensen bekende woorden. Ik hoor deze woorden weleens. De toon waarop deze woorden worden uitgesproken kan echter totaal verschillend zijn. Waar de één liefdevol deze woorden spreekt, worden ze door een ander uitgespuugd. Waar de één iets van hoop of iets van berusting ontleent aan deze woorden, roepen ze bij een ander weerstand op; hoezo “mijn genade is u genoeg”?
De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de christenen in Korinthe dat Jezus tot hem heeft gesproken: “Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid” (NBV). De zin staat niet op zichzelf. Er gaat het nodige aan vooraf. Na Paulus zijn er in Korinthe nep-apostelen gekomen die invloed hebben gekregen. Paulus heeft van hen kritiek gekregen. Nu moet Paulus iets doen wat hij niet wil: hoog van zichzelf opgeven. Altijd heeft hij God en Jezus centraal gesteld en nu moet hij

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.