PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
UIT DE KERKENRAAD UIT DE KERKENRAAD
Twee onderwerpen domineerden de kerkenraadsvergadering van 17 januari: het vertrek van ds. Gerrit Schouten en het samengaan met wijk Noord. Maar eerst hoorden we hoe Lucas 2:21 vermeldt dat Jezus zijn naam krijgt en daarmee tevens zijn taak: redder.
Ds. Gerrit Schouten gaf een verslag van het traject dat leidde tot het beroep uit Echteld. Dit voelde als Gods weg voor hem, na 10 jaar in Woerden en nog zo’n 8 jaar tot het emeritaat. De kerkenraad betreurt uiteraard zijn vertrek maar gunt hem ook van harte zijn plaats in Echteld. De afscheidsdienst is voorzien voor 7 april en de intrede in Echteld voor 14 april. Er wordt een commissie gevormd voor het afscheid. Ook zullen vier mensen de nodige voorbereidingen treffen voor een snelle start van het beroepingswerk, waaronder de vorming van een brede beroepingscommissie.
Over het samengaan van de wijken West en Noord bespraken we een herzien plan van aanpak dat de algehele gang van zaken betreft, en een kadernotitie die aangeeft welk beleid de samengevoegde wijk wil voeren. Hier concentreerde het gesprek zich op de uiteenlopende pastorale identiteit wat betreft het inzegenen van niet-traditionele huwelijken, op de inrichting van het pastoraat en op de herkenbare ontmoetingsplek voor de geloofsgemeenschap. Opnieuw werd benadrukt dat de aanpak moet aansluiten bij de vorming van de Protestantse Gemeente Woerden. Op 14 februari wordt een eerste gemeenteavond gehouden om de gemeenteleden te informeren en hun vragen en opmerkingen te vernemen over de voorgenomen samenvoeging.
          Arjan Polderman
 
terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie


Vrij en blij

Wat hebben we bijzondere zondagen achter de rug: Paasfeest en Bevrijdingsdag. De tirannie verdreven, de dood overwonnen. “Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan.” We hebben het beslissende moment van de wereldgeschiedenis opnieuw gevierd: Jezus heeft alles volbracht en is door de dood heen gegaan. En we hebben de bevrijding van de bezettende Duitse macht herdacht en gevierd dat er generaties leven die geen oorlog hebben meegemaakt. Als dat geen vrij en blij leven is? 
Of valt dat toch tegen? Leven in een parlementaire democratie en lid zijn van een christelijke gemeente betekent niet automatisch een ontspannen leven. In Lukas 13 ziet Jezus in de synagoge een kromgebogen vrouw ‘die zich in het geheel niet kon oprichten’ (vers 11). En Hij ziet achter de vergroeide wervels en de verkrampte spieren de macht van satan die haar ‘gebonden houdt’ (vers 16). Hoeveel kan er ook in ons leven niet zijn, ook na Pasen en Bevrijdingsdag, wat ons krom buigt of bezet? Aan zorg en ziekte. Aan fysieke pijn of aan innerlijke pijn, angst of woede. Aan zonden van anderen waar we onder lijden of aan concrete zonden waar we zelf ‘aan vast zitten’ en maar geen afstand van willen doen. En zelfs als we
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Doopdienst op zondag 23 juni in de Maranathakerk.
Doopzitting op maandag 17 juni om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: Doopdienst op zondag 26 mei in de Maranathakerk. Aanmelden bij ds. Berkheij, of 795233. Het doopgesprek zal zijn op maandag 20 mei. De locatie daarvoor is nog niet bekend. 

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.