PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
UIT DE KERKENRAAD UIT DE KERKENRAAD

Twee onderwerpen domineerden de kerkenraadsvergadering van 17 januari: het vertrek van ds. Gerrit Schouten en het samengaan met wijk Noord. Maar eerst hoorden we hoe Lucas 2:21 vermeldt dat Jezus zijn naam krijgt en daarmee tevens zijn taak: redder.
Ds. Gerrit Schouten gaf een verslag van het traject dat leidde tot het beroep uit Echteld. Dit voelde als Gods weg voor hem, na 10 jaar in Woerden en nog zo’n 8 jaar tot het emeritaat. De kerkenraad betreurt uiteraard zijn vertrek maar gunt hem ook van harte zijn plaats in Echteld. De afscheidsdienst is voorzien voor 7 april en de intrede in Echteld voor 14 april. Er wordt een commissie gevormd voor het afscheid. Ook zullen vier mensen de nodige voorbereidingen treffen voor een snelle start van het beroepingswerk, waaronder de vorming van een brede beroepingscommissie.
Over het samengaan van de wijken West en Noord bespraken we een herzien plan van aanpak dat de algehele gang van zaken betreft, en een kadernotitie die aangeeft welk beleid de samengevoegde wijk wil voeren. Hier concentreerde het gesprek zich op de uiteenlopende pastorale identiteit wat betreft het inzegenen van niet-traditionele huwelijken, op de inrichting van het pastoraat en op de herkenbare ontmoetingsplek voor de geloofsgemeenschap. Opnieuw werd benadrukt dat de aanpak moet aansluiten bij de vorming van de Protestantse Gemeente Woerden. Op 14 februari wordt een eerste gemeenteavond gehouden om de gemeenteleden te informeren en hun vragen en opmerkingen te vernemen over de voorgenomen samenvoeging.
          Arjan Polderman
 

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

Van Betlehem tot Jeruzalem
Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen.... 
Micha 5:1

Rond de kersttijd hebben we veel gesproken en vooral gezongen over Betlehem. Het is Micha die deze stad
opnieuw in de schijnwerpers plaatst. Niet als stad van het verleden, maar als stad van de toekomst. Maar hoe
zit het dan met Jeruzalem. Dat was toch al de grote stad in de tijd van Micha? Hoe gaat God eigenlijk om
met alles wat tot stand gekomen is in zijn geschiedenis met mensen? Wordt alles wat we samen met God meegemaakt hebben en wat op de een of andere wijze door ons zondig leven niet meer puur en rein is gewoonweg uitgeveegd en begint God opnieuw? Is Jeruzalem nog de stad van David?

Het is juist nadat Micha geprofeteerd heeft over de deplorabele staat van de stad Jeruzalem, dat hij begint
te spreken over Betlehem. Jeruzalem is niet de eerste stad die verbonden wordt met de naam van koning David.
Toen David nog een veelbelovende herdersjongen was, woonde hij in 
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Wijk Centrum-Oost: De eerstvolgende doopdienst is op zondag 7 april 2019 in de Petruskerk.
Doopzitting is op dinsdag 2 april om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: n.n.b.

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.