PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
UITZENDING CEES EN MERY UITZENDING CEES EN MERY

Zoals u eerder heeft kunnen lezen, is onze gemeente als deelgenotengemeente betrokken bij de uitzending van het echtpaar Cees en Mery. Wie zijn Cees en Mery en wat gaan ze doen?
Cees was tot voor kort gemeentepredikant en Mery was intern begeleider op een basisschool. De roep om iets te kunnen betekenen voor een kwetsbare kerk is op hen afgekomen. De vraag om ondersteuning in een islamitisch land in Noord-Afrika, waar evangelisatie en zending verboden zijn, kwam bij hen binnen en heeft hen niet meer losgelaten. Samen met de christenen daar willen ze die roeping in bescheidenheid en afhankelijkheid vormgeven. Cees zal in verschillende gemeenten, verspreid over het land, toerusting en coaching geven aan diverse groepen. Mery zal beschikbaar zijn als gastvrouw. Daarna zal ze zich als vrijwilliger inzetten bij diaconale projecten en bij verschillende scholen.
Op 2 juni vond de uitzenddienst plaats, waarna zij de volgende dag vertrokken op weg naar Frankrijk, net onder Parijs, om eerst voor drie maanden een Franse taalschool te bezoeken om vervolgens naar een land in Noord-Afrika te vertrekken waar zij de komende jaren zullen wonen.
Onlangs is de zendingscommissie door de GZB geïnformeerd omtrent veilige communicatie richting het echtpaar. Daarin is onder meer afgesproken dat er altijd wordt gesproken over Noord-Afrika en ook worden de voornamen, Cees en Mery, nooit in combinatie met hun achternaam genoemd.
Wilt u Cees en Mery in uw gebed en/of financieel ondersteunen of persoonlijk betrokken raken bij hun werk? Binnenkort wordt u na afloop van de kerkdienst een folder uitgereikt.
De zendingscommissie wijk Centrum-Oost

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

HOOP EN VERTROUWEN

De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal.

Psalm 19:2-5a

Wat een loflied voor onze Schepper! Het zicht op de hemel die Gods majesteit laat zien wordt mensen echter op veel plaatsen ontnomen. Sla de krant maar open of kijk naar je eigen leven. Tranen van wanhoop of verdriet kunnen je het zicht ontnemen op de grootsheid van de schepping en de vreugde om de wet die doorklinkt in deze psalm.

Wanhoop en verdriet is zeker niet de toon van deze psalm. Toch was het in de tijd dat deze psalm is geschreven ook niet allemaal pais en vree. De bijbelverhalen zijn hier duidelijk over. Maar de toon van deze psalm is die van hoop en vertrouwen. Iedereen kan het zelf beoordelen. Kijk naar de prachtige schepping. En als je niet kan zien, dan kan je de behaaglijke warmte voelen van de zon op je huid. De natuur vertelt van Gods majesteit. Een prachtige zonsondergang of de zon die schijnt op een pak net gevallen sneeuw en die doet glinsteren alsof er wel een miljoen diamantjes op liggen. Om stil van te worden … De psalmdichter vindt het ook geweldig en toch weet hij nóg wat mooiers. De dichter vindt

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.