PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
UITZENDING CEES EN MERY UITZENDING CEES EN MERY

Zoals u eerder heeft kunnen lezen, is onze gemeente als deelgenotengemeente betrokken bij de uitzending van het echtpaar Cees en Mery. Wie zijn Cees en Mery en wat gaan ze doen?
Cees was tot voor kort gemeentepredikant en Mery was intern begeleider op een basisschool. De roep om iets te kunnen betekenen voor een kwetsbare kerk is op hen afgekomen. De vraag om ondersteuning in een islamitisch land in Noord-Afrika, waar evangelisatie en zending verboden zijn, kwam bij hen binnen en heeft hen niet meer losgelaten. Samen met de christenen daar willen ze die roeping in bescheidenheid en afhankelijkheid vormgeven. Cees zal in verschillende gemeenten, verspreid over het land, toerusting en coaching geven aan diverse groepen. Mery zal beschikbaar zijn als gastvrouw. Daarna zal ze zich als vrijwilliger inzetten bij diaconale projecten en bij verschillende scholen.
Op 2 juni vond de uitzenddienst plaats, waarna zij de volgende dag vertrokken op weg naar Frankrijk, net onder Parijs, om eerst voor drie maanden een Franse taalschool te bezoeken om vervolgens naar een land in Noord-Afrika te vertrekken waar zij de komende jaren zullen wonen.
Onlangs is de zendingscommissie door de GZB geïnformeerd omtrent veilige communicatie richting het echtpaar. Daarin is onder meer afgesproken dat er altijd wordt gesproken over Noord-Afrika en ook worden de voornamen, Cees en Mery, nooit in combinatie met hun achternaam genoemd.
Wilt u Cees en Mery in uw gebed en/of financieel ondersteunen of persoonlijk betrokken raken bij hun werk? Binnenkort wordt u na afloop van de kerkdienst een folder uitgereikt.
De zendingscommissie wijk Centrum-Oost

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

VOORBEREIDING OP DE BEGRAFENIS
“Zij heeft dit bewaard met het oog op de dag van Mijn begrafenis.”

Johannes 12:7

Minder dan een week voor Zijn kruisiging, gaat Jezus naar Bethanië. Daar wonen vrienden van Hem. Het gezin van Martha, Maria en Lazarus. Daar kwam Hij graag. Daar woont liefde. Vergeet niet: de Zoon van God was ook mens. Met alle menselijke emoties zoals jij en ik. Juist nu zoekt Hij de warmte van vertrouwde mensen om Zich heen.
Tijdens de maaltijd gaat Maria naar Jezus toe en zalft Hem met zuivere narduszalf van zeer grote waarde. Een uiting van haar liefde en toewijding voor Hem. ‘Als je veel van iemand houdt, geef je ’t mooiste wat je hebt …’ De geur van dat flesje vult het hele huis, maar dat was eigenlijk de geur van dodenzorg. Dat parfum werd toentertijd gebruikt om de graflucht te overvleugelen. Denk maar aan de vrouwen die op de Paasmorgen naar het graf van Jezus gaan met heerlijk ruikende specerijen. Ook hier bij Maria wordt zalven balsemen.
Deze uiting van haar liefde, van wat er leefde in haar hart, wordt zo door Jezus herkend en aanvaard: “Zij heeft dit bewaard met het oog op de dag van Mijn begrafenis.” Wel te vroeg natuurlijk, want Jezus

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden


Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.