PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
UITZENDING CEES EN MERY UITZENDING CEES EN MERY

Zoals u eerder heeft kunnen lezen, is onze gemeente als deelgenotengemeente betrokken bij de uitzending van het echtpaar Cees en Mery. Wie zijn Cees en Mery en wat gaan ze doen?
Cees was tot voor kort gemeentepredikant en Mery was intern begeleider op een basisschool. De roep om iets te kunnen betekenen voor een kwetsbare kerk is op hen afgekomen. De vraag om ondersteuning in een islamitisch land in Noord-Afrika, waar evangelisatie en zending verboden zijn, kwam bij hen binnen en heeft hen niet meer losgelaten. Samen met de christenen daar willen ze die roeping in bescheidenheid en afhankelijkheid vormgeven. Cees zal in verschillende gemeenten, verspreid over het land, toerusting en coaching geven aan diverse groepen. Mery zal beschikbaar zijn als gastvrouw. Daarna zal ze zich als vrijwilliger inzetten bij diaconale projecten en bij verschillende scholen.
Op 2 juni vond de uitzenddienst plaats, waarna zij de volgende dag vertrokken op weg naar Frankrijk, net onder Parijs, om eerst voor drie maanden een Franse taalschool te bezoeken om vervolgens naar een land in Noord-Afrika te vertrekken waar zij de komende jaren zullen wonen.
Onlangs is de zendingscommissie door de GZB geïnformeerd omtrent veilige communicatie richting het echtpaar. Daarin is onder meer afgesproken dat er altijd wordt gesproken over Noord-Afrika en ook worden de voornamen, Cees en Mery, nooit in combinatie met hun achternaam genoemd.
Wilt u Cees en Mery in uw gebed en/of financieel ondersteunen of persoonlijk betrokken raken bij hun werk? Binnenkort wordt u na afloop van de kerkdienst een folder uitgereikt.
De zendingscommissie wijk Centrum-Oost

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

DE ROUWSLUIER AFGENOMEN
En Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen …

Jesaja 25:7-8a

Steeds weer schildert Jesaja het komende Koninkrijk in schitterende kleuren. Zo ook in Jesaja 25. Een visioen van een feestmaal dat zal worden aangericht op de berg Sion voor alle volken. In Gods Naam mag Jesaja verkondigen dat de smaad van Zijn volk Israël weggenomen zal zijn van de hele aarde en dat de mensen bevrijd zullen worden uit hun rouwsituatie. Want God zal de dood verslinden. En dat voor altijd en eeuwig. Je kunt van zo’n belofte erg blij worden. Maar onze reactie zou ook een andere kunnen zijn. Want: hoeveel eeuwen is het al niet geleden dat dit gezegd werd? En wat is er veranderd? Wat heb ik eraan als er thuis niemand meer op mij wacht …
Verdriet, eenzaamheid, angst en pijn zijn nog geen voltooid verleden tijd, ook niet voor de gelovigen. De feestgangers komen met betraande ogen aan op de berg Sion. De HEERE wacht hen daar op als de grote Gastheer. Als Hij dan de sluier wegneemt, wordt het betraande gezicht zichtbaar. Maar met een oneindig teer gebaar, zoals een 

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.