PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Van de beroepingscommissie (voortgangsbericht nr. 14) Van de beroepingscommissie (voortgangsbericht nr. 14)

Inmiddels heeft de beroepingscommissie weer tweemaal vergaderd. In ons vorige communicatiebericht meldden we nog met twee kandidaten in gesprek te zijn. Beide kandidaten hebben uitstekende kwaliteiten om een gemeente te dienen. In onze vergadering van 27 januari kwamen we tot de conclusie dat één van hen in het bijzonder zou passen bij onze wijkgemeente, getuige de profielschets. De commissie was hierover eenstemmig en dat gaf reden tot vreugde en dankbaarheid!
Na deze beslissende vergadering was er veel te regelen. Beide kandidaten werden gebeld door de voorzitter, waarbij afscheid werd genomen van de ene kandidaat en de andere kandidaat kon worden medegedeeld dat we de weg graag willen vervolgen. Met de consulent en de kleine kerkenraad werden de vervolgstappen in het beroepingsproces doorgesproken en op papier gezet. Een viertal leden van de beroepingscommissie bracht een informeel bezoek aan huis bij de overgebleven kandidaat. Met de grote kerkenraad spraken we een datum af voor de voordracht. Er werden klikgesprekken gepland van de kandidaat met de direct betrokken toekomstige collega’s.
In de vergadering van 11 februari bespraken we de opgestelde motivatiebrief en zetten we de puntjes op de i wat betreft de presentatie aan de leden van de grote kerkenraad van wijk Noord+West en aan de algemene kerkenraad.
Als u dit leest, heeft de beroepingscommissie de voordracht aan hen toegelicht. Zowel de grote kerkenraad als de algemene kerkenraad moeten onafhankelijk van elkaar overgaan tot kandidaatstelling. Wordt de voorgedragen predikant door beide vergaderingen kandidaat gesteld, dan volgt daarna nog de verkiezing door de grote kerkenraad, voordat de gemeente kan worden geïnformeerd en het beroep kan worden uitgebracht.
We bidden om Gods leiding en wijsheid voor degenen die verantwoordelijkheid dragen voor de beslissingen. Wilt u bidden om een zegen voor alle betrokkenen, niet in de laatste plaats de kandidaat-predikant? Bij een positieve uitkomst, zit de taak van de beroepingscommissie erop. We zijn dankbaar voor de goede sfeer en de saamhorigheid die we mochten ervaren. Daarvoor mogen we God danken!

Namens de beroepingscommissie,
Ellen Verweij (431092)

terug
 
 
 

Inloggen

Meditatie

BREEKBAAR PASEN
We leven toe naar Pasen, door de diepte van het lijden van Jezus heen. Deze weg door de diepte heen krijgt dit jaar een bijzondere lading door de coronacrisis. We hebben te maken met grote bezorgdheid, onzekerheid en angst om het coronavirus. We denken aan de zieken en aan de families die getroffen zijn door overlijden in hun kring. Hoe intens verdrietig en aangrijpend zijn deze situaties. Het is ons gebed dat zij in deze diepte de nabijheid van God mogen ervaren.
Maar de diepte gaat verder. We worden op onszelf en een kleine kring naasten teruggeworpen. Nog breder is de impact enorm: op werk, school, ons zorgstelstel, de dagelijkse boodschap. Op tal van manieren wordt er geschud aan de grondvesten van ons bestaan. We worden erbij stilgezet hoe kwetsbaar we zijn.

Afhankelijk
Jezus heeft zijn kwetsbaarheid intens doorleefd, tot in de dood. Zo wilde hij één zijn met de mensen en de wereld. Kwetsbaar als hij was heeft hij in Getsemané uitgesproken dat hij zijn leven legde in de handen van God. Dat was ook zijn laatste schreeuw aan het kruis. Hij gaf zich over in het

meer
 
OVERBELASTING KERKOMROEP

In veel gemeenten zullen veel meer luisteraars via Kerkomroep aangesloten zijn dan normaal. Dit kan leiden tot overbelasting van de website van Kerkomroep. Het zou goed kunnen zijn dat u geen verbinding kunt maken met de live uitzending. Als volgen op de computer niet lukt, kunt u smartphone of tablet proberen, of andersom. Niet alle browsers werken even goed samen met kerkomroep.nl; het proberen van een andere browser kan misschien helpen. U kunt prima de uitzending op een later moment terugluisteren. Als er gespreid geluisterd wordt, zal dat de snelheid ten goede komen. Achteraf kunt u de kerkdienst ook downloaden en afspelen wanneer dat u uitkomt.

 
Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden


Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.