PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Van de beroepingscommissie (voortgangsbericht nr. 11) Van de beroepingscommissie (voortgangsbericht nr. 11)

Op 20 november was de beroepingscommissie weer bij elkaar. Zoals in het vorige kerkblad was aangekondigd, is er telefonisch contact geweest met twee nieuwe predikanten van onze lijst, om te vragen of zij open staan voor een beroep. Eén van hen reageerde positief. Met deze kandidaat is inmiddels ook een gesprek gevoerd door enkele leden van de beroepingscommissie. Zij hebben hiervan in de vergadering een terugkoppeling gegeven, waaruit een positieve indruk naar voren kwam. Ondertussen is er ook nog steeds contact met de predikant met wie al eerder een gesprek is gevoerd. Binnenkort zal een delegatie van de beroepingscommissie op pad gaan om een dienst mee te maken in de gemeente van deze predikant.
We hebben besproken of het nodig is om ons verder te oriënteren op andere predikanten. De contacten die er op dit moment zijn, stemmen ons hoopvol. Daarom hebben we besloten om nu niet verder te zoeken. Overigens betekent dit niet dat we verwachten op korte termijn een nieuwe dominee in ons midden te kunnen verwelkomen. We willen het proces zorgvuldig doorlopen en het is duidelijk dat daar tijd voor nodig is.
Op zondag 15 december wil de beroepingscommissie het proces en de stand van zaken toelichten aan belangstellende gemeenteleden. Na de ochtenddienst bent u van harte welkom in de kapel van de Maranathakerk. Door uw aanwezigheid kunt u blijk geven van uw betrokkenheid. Mogen we ook weer rekenen op uw gebed?
De volgende vergadering van de beroepingscommissie is gepland op 10 december.

Namens de beroepingscommissie,
Ellen Verweij (431092)

terug
 
 
 

Inloggen

Meditatie

BREEKBAAR PASEN
We leven toe naar Pasen, door de diepte van het lijden van Jezus heen. Deze weg door de diepte heen krijgt dit jaar een bijzondere lading door de coronacrisis. We hebben te maken met grote bezorgdheid, onzekerheid en angst om het coronavirus. We denken aan de zieken en aan de families die getroffen zijn door overlijden in hun kring. Hoe intens verdrietig en aangrijpend zijn deze situaties. Het is ons gebed dat zij in deze diepte de nabijheid van God mogen ervaren.
Maar de diepte gaat verder. We worden op onszelf en een kleine kring naasten teruggeworpen. Nog breder is de impact enorm: op werk, school, ons zorgstelstel, de dagelijkse boodschap. Op tal van manieren wordt er geschud aan de grondvesten van ons bestaan. We worden erbij stilgezet hoe kwetsbaar we zijn.

Afhankelijk
Jezus heeft zijn kwetsbaarheid intens doorleefd, tot in de dood. Zo wilde hij één zijn met de mensen en de wereld. Kwetsbaar als hij was heeft hij in Getsemané uitgesproken dat hij zijn leven legde in de handen van God. Dat was ook zijn laatste schreeuw aan het kruis. Hij gaf zich over in het

meer
 
OVERBELASTING KERKOMROEP

In veel gemeenten zullen veel meer luisteraars via Kerkomroep aangesloten zijn dan normaal. Dit kan leiden tot overbelasting van de website van Kerkomroep. Het zou goed kunnen zijn dat u geen verbinding kunt maken met de live uitzending. Als volgen op de computer niet lukt, kunt u smartphone of tablet proberen, of andersom. Niet alle browsers werken even goed samen met kerkomroep.nl; het proberen van een andere browser kan misschien helpen. U kunt prima de uitzending op een later moment terugluisteren. Als er gespreid geluisterd wordt, zal dat de snelheid ten goede komen. Achteraf kunt u de kerkdienst ook downloaden en afspelen wanneer dat u uitkomt.

 
Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden


Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.