PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Van de beroepingscommissie (voortgangsbericht nr. 11) Van de beroepingscommissie (voortgangsbericht nr. 11)

Op 20 november was de beroepingscommissie weer bij elkaar. Zoals in het vorige kerkblad was aangekondigd, is er telefonisch contact geweest met twee nieuwe predikanten van onze lijst, om te vragen of zij open staan voor een beroep. Eén van hen reageerde positief. Met deze kandidaat is inmiddels ook een gesprek gevoerd door enkele leden van de beroepingscommissie. Zij hebben hiervan in de vergadering een terugkoppeling gegeven, waaruit een positieve indruk naar voren kwam. Ondertussen is er ook nog steeds contact met de predikant met wie al eerder een gesprek is gevoerd. Binnenkort zal een delegatie van de beroepingscommissie op pad gaan om een dienst mee te maken in de gemeente van deze predikant.
We hebben besproken of het nodig is om ons verder te oriënteren op andere predikanten. De contacten die er op dit moment zijn, stemmen ons hoopvol. Daarom hebben we besloten om nu niet verder te zoeken. Overigens betekent dit niet dat we verwachten op korte termijn een nieuwe dominee in ons midden te kunnen verwelkomen. We willen het proces zorgvuldig doorlopen en het is duidelijk dat daar tijd voor nodig is.
Op zondag 15 december wil de beroepingscommissie het proces en de stand van zaken toelichten aan belangstellende gemeenteleden. Na de ochtenddienst bent u van harte welkom in de kapel van de Maranathakerk. Door uw aanwezigheid kunt u blijk geven van uw betrokkenheid. Mogen we ook weer rekenen op uw gebed?
De volgende vergadering van de beroepingscommissie is gepland op 10 december.

Namens de beroepingscommissie,
Ellen Verweij (431092)

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie


Laten we nu naar Bethlehem gaan …

Lukas 2:15

Over die herders in de kerstnacht is veel te doen geweest. Waren het vrome Joden die bij wijze van spreken met de Bijbel op hun knieën op de Messias zaten te wachten? Of waren het ruwe kerels, die ongunstig bekend stonden? Mensen die je in de gaten moest houden en desnoods ook wat op afstand? In de beschrijving van Lukas staat het niet. En dat is eigenlijk ook wel mooi, dat we niet precies weten wat voor mensen het zijn geweest. Want voor God is het allemaal om het even. Het waren mensen, zoals wij. Die volop in het leven stonden. Die hun brood verdienden door het houden van schapen en die in die bewuste nacht, nachtdienst hadden. Harde noodzaak. Er moest gewerkt worden, wilden ze ooit hun schaapjes op het droge krijgen.

Maar midden in die nacht, in hun dagelijkse bezigheden, worden ze onderbroken en komt die engel met die goddelijke boodschap, die evangelieverkondiging, en daarmee worden ze even weggeroepen uit waar ze mee bezig zijn. Gods werkelijkheid komt de werkelijkheid van hun leven binnen. En hun reactie is

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.