PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Van de beroepingscommissie (voortgangsbericht nr. 11) Van de beroepingscommissie (voortgangsbericht nr. 11)

Op 20 november was de beroepingscommissie weer bij elkaar. Zoals in het vorige kerkblad was aangekondigd, is er telefonisch contact geweest met twee nieuwe predikanten van onze lijst, om te vragen of zij open staan voor een beroep. Eén van hen reageerde positief. Met deze kandidaat is inmiddels ook een gesprek gevoerd door enkele leden van de beroepingscommissie. Zij hebben hiervan in de vergadering een terugkoppeling gegeven, waaruit een positieve indruk naar voren kwam. Ondertussen is er ook nog steeds contact met de predikant met wie al eerder een gesprek is gevoerd. Binnenkort zal een delegatie van de beroepingscommissie op pad gaan om een dienst mee te maken in de gemeente van deze predikant.
We hebben besproken of het nodig is om ons verder te oriënteren op andere predikanten. De contacten die er op dit moment zijn, stemmen ons hoopvol. Daarom hebben we besloten om nu niet verder te zoeken. Overigens betekent dit niet dat we verwachten op korte termijn een nieuwe dominee in ons midden te kunnen verwelkomen. We willen het proces zorgvuldig doorlopen en het is duidelijk dat daar tijd voor nodig is.
Op zondag 15 december wil de beroepingscommissie het proces en de stand van zaken toelichten aan belangstellende gemeenteleden. Na de ochtenddienst bent u van harte welkom in de kapel van de Maranathakerk. Door uw aanwezigheid kunt u blijk geven van uw betrokkenheid. Mogen we ook weer rekenen op uw gebed?
De volgende vergadering van de beroepingscommissie is gepland op 10 december.

Namens de beroepingscommissie,
Ellen Verweij (431092)

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

HOOP EN VERTROUWEN

De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal.

Psalm 19:2-5a

Wat een loflied voor onze Schepper! Het zicht op de hemel die Gods majesteit laat zien wordt mensen echter op veel plaatsen ontnomen. Sla de krant maar open of kijk naar je eigen leven. Tranen van wanhoop of verdriet kunnen je het zicht ontnemen op de grootsheid van de schepping en de vreugde om de wet die doorklinkt in deze psalm.

Wanhoop en verdriet is zeker niet de toon van deze psalm. Toch was het in de tijd dat deze psalm is geschreven ook niet allemaal pais en vree. De bijbelverhalen zijn hier duidelijk over. Maar de toon van deze psalm is die van hoop en vertrouwen. Iedereen kan het zelf beoordelen. Kijk naar de prachtige schepping. En als je niet kan zien, dan kan je de behaaglijke warmte voelen van de zon op je huid. De natuur vertelt van Gods majesteit. Een prachtige zonsondergang of de zon die schijnt op een pak net gevallen sneeuw en die doet glinsteren alsof er wel een miljoen diamantjes op liggen. Om stil van te worden … De psalmdichter vindt het ook geweldig en toch weet hij nóg wat mooiers. De dichter vindt

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.