PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Van de beroepingscommissie (voortgangsbericht nr. 13) Van de beroepingscommissie (voortgangsbericht nr. 13)

In de afgelopen periode heeft de beroepingscommissie niet stil gezeten. Tijdens de vergadering van 8 januari heeft consulent ds. K.W. de Jong ons bijgepraat over een aantal zaken. Daarnaast is, met behulp van de profielschets, een lijst met gesprekspunten opgesteld om de bij ons bekende informatie over de kandidaat-predikanten te verhelderen of aan te vullen. Opnieuw gingen twee delegaties op pad om een dienst bij te wonen in de thuisgemeente van de kandidaat-predikanten. Zo konden we hen aan het werk zien en iets van de sfeer proeven in hun huidige gemeente. Verder is de voltallige commissie twee keer bij elkaar geweest om elk van de predikanten te spreken. Door deze gesprekken hebben we een vollediger beeld gekregen van hun kwaliteiten. We zijn nu op het punt gekomen dat we een keuze zullen moeten maken.  Tijdens onze vergadering op 27 januari komen we mogelijk weer een stap verder. In het volgende voortgangsbericht hopen we u hier meer over te kunnen melden. Het moment waarop de wijkgemeente een beroep uit kan brengen, lijkt dichterbij te komen! We zijn blij met u als biddende gemeente om ons heen. Dat gebed blijft nodig. Niet alleen voor ons, maar met name ook voor de predikanten. De periode van contact met de beroepingscommissie is ook voor hen een intensieve periode geweest. We bidden voor beide predikanten of God hun roeping wil bevestigen, of dat nu naar Woerden is of in hun huidige gemeente. Bidt u met ons mee?
Namens de beroepingscommissie, Ellen Verweij (431092)

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

DE DERDE DAG
“… en op de derde dag bereik ik de voltooiing”

Lucas 13:32c

Het zijn de Farizeeërs die Jezus waarschuwen. Hij kan maar beter weggaan, want Herodes wil hem doden. Het lijkt wel of Jezus daar niet bang voor is. “Let op, ik drijf demonen uit en vandaag en morgen genees ik mensen, en op de derde dag bereik ik de voltooiing”, zegt Hij tegen hen.
Zou iemand het begrepen hebben? De woorden van Jezus zijn krachtig genoeg om te weten dat hij iets bijzonders zegt. Omstanders hebben ze onthouden, zodat ze later konden worden opgenomen in het Evangelie van Lucas.
Het zal vast niet allemaal duidelijk geweest zijn. Niet daar, en niet direct op dat moment. Maar het moet wel duidelijk geweest zijn dat de aanstaande dood voor Jezus niet het allerbelangrijkste was. Hij keek veel verder dan dat. Maar Jezus had vooral ook zijn aandacht voor het hier en nu: er moesten demonen worden uitgedreven, mensen genezen. Dat was het

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden


Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.