PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Van de beroepingscommissie (voortgangsbericht nr. 10) Van de beroepingscommissie (voortgangsbericht nr. 10)

Op 29 oktober was er weer een vergadering van de beroepingscommissie.
Na de vorige vergadering heeft onze voorzitter het proces en de stand van zaken tot nu toe toegelicht aan de kerkenraad. Dit werd goed ontvangen. In overleg met de kerkenraad wordt gezocht naar een geschikt moment om deze informatie ook te delen met de gemeente, bijvoorbeeld na een ochtenddienst in de Maranathakerk.
Via internet hebben we opnieuw kerkdiensten beluisterd van predikanten die nog op onze eerder opgestelde lijst stonden. Na een uitgebreide gedachtewisseling besluiten we twee predikanten telefonisch te benaderen met de vraag of zij openstaan voor een beroep.
Inmiddels is er door enkele leden van de beroepingscommissie een oriënterend gesprek gevoerd met de predikant die eerder aangaf in contact te willen blijven. Het was een fijn gesprek. Binnenkort horen we of deze predikant het contact wil voortzetten.
Ook zijn er vanuit de gemeente nog nieuwe namen van predikanten aangedragen die we meenemen op onze lijst van kandidaten. Dit getuigt van een betrokken gemeente. Zo merken we dat u met ons meeleeft en voor ons bidt. Dat bemoedigt ons en we willen u daarvoor dan ook heel hartelijk bedanken. Graag vragen we u of u dit wilt blijven doen!
De volgende vergaderingen zijn gepland op 20 november, 10 december en 8 januari.
Namens de beroepingscommissie,

Ellen Verweij (431092)
terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

DE ROUWSLUIER AFGENOMEN
En Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen …

Jesaja 25:7-8a

Steeds weer schildert Jesaja het komende Koninkrijk in schitterende kleuren. Zo ook in Jesaja 25. Een visioen van een feestmaal dat zal worden aangericht op de berg Sion voor alle volken. In Gods Naam mag Jesaja verkondigen dat de smaad van Zijn volk Israël weggenomen zal zijn van de hele aarde en dat de mensen bevrijd zullen worden uit hun rouwsituatie. Want God zal de dood verslinden. En dat voor altijd en eeuwig. Je kunt van zo’n belofte erg blij worden. Maar onze reactie zou ook een andere kunnen zijn. Want: hoeveel eeuwen is het al niet geleden dat dit gezegd werd? En wat is er veranderd? Wat heb ik eraan als er thuis niemand meer op mij wacht …
Verdriet, eenzaamheid, angst en pijn zijn nog geen voltooid verleden tijd, ook niet voor de gelovigen. De feestgangers komen met betraande ogen aan op de berg Sion. De HEERE wacht hen daar op als de grote Gastheer. Als Hij dan de sluier wegneemt, wordt het betraande gezicht zichtbaar. Maar met een oneindig teer gebaar, zoals een 

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.