PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Van de beroepingscommissie (voortgangsbericht nr. 10) Van de beroepingscommissie (voortgangsbericht nr. 10)

Op 29 oktober was er weer een vergadering van de beroepingscommissie.
Na de vorige vergadering heeft onze voorzitter het proces en de stand van zaken tot nu toe toegelicht aan de kerkenraad. Dit werd goed ontvangen. In overleg met de kerkenraad wordt gezocht naar een geschikt moment om deze informatie ook te delen met de gemeente, bijvoorbeeld na een ochtenddienst in de Maranathakerk.
Via internet hebben we opnieuw kerkdiensten beluisterd van predikanten die nog op onze eerder opgestelde lijst stonden. Na een uitgebreide gedachtewisseling besluiten we twee predikanten telefonisch te benaderen met de vraag of zij openstaan voor een beroep.
Inmiddels is er door enkele leden van de beroepingscommissie een oriënterend gesprek gevoerd met de predikant die eerder aangaf in contact te willen blijven. Het was een fijn gesprek. Binnenkort horen we of deze predikant het contact wil voortzetten.
Ook zijn er vanuit de gemeente nog nieuwe namen van predikanten aangedragen die we meenemen op onze lijst van kandidaten. Dit getuigt van een betrokken gemeente. Zo merken we dat u met ons meeleeft en voor ons bidt. Dat bemoedigt ons en we willen u daarvoor dan ook heel hartelijk bedanken. Graag vragen we u of u dit wilt blijven doen!
De volgende vergaderingen zijn gepland op 20 november, 10 december en 8 januari.
Namens de beroepingscommissie,

Ellen Verweij (431092)
terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

HOOP EN VERTROUWEN

De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal.

Psalm 19:2-5a

Wat een loflied voor onze Schepper! Het zicht op de hemel die Gods majesteit laat zien wordt mensen echter op veel plaatsen ontnomen. Sla de krant maar open of kijk naar je eigen leven. Tranen van wanhoop of verdriet kunnen je het zicht ontnemen op de grootsheid van de schepping en de vreugde om de wet die doorklinkt in deze psalm.

Wanhoop en verdriet is zeker niet de toon van deze psalm. Toch was het in de tijd dat deze psalm is geschreven ook niet allemaal pais en vree. De bijbelverhalen zijn hier duidelijk over. Maar de toon van deze psalm is die van hoop en vertrouwen. Iedereen kan het zelf beoordelen. Kijk naar de prachtige schepping. En als je niet kan zien, dan kan je de behaaglijke warmte voelen van de zon op je huid. De natuur vertelt van Gods majesteit. Een prachtige zonsondergang of de zon die schijnt op een pak net gevallen sneeuw en die doet glinsteren alsof er wel een miljoen diamantjes op liggen. Om stil van te worden … De psalmdichter vindt het ook geweldig en toch weet hij nóg wat mooiers. De dichter vindt

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.