PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Van de beroepingscommissie (voortgangsbericht nr. 10) Van de beroepingscommissie (voortgangsbericht nr. 10)

Op 29 oktober was er weer een vergadering van de beroepingscommissie.
Na de vorige vergadering heeft onze voorzitter het proces en de stand van zaken tot nu toe toegelicht aan de kerkenraad. Dit werd goed ontvangen. In overleg met de kerkenraad wordt gezocht naar een geschikt moment om deze informatie ook te delen met de gemeente, bijvoorbeeld na een ochtenddienst in de Maranathakerk.
Via internet hebben we opnieuw kerkdiensten beluisterd van predikanten die nog op onze eerder opgestelde lijst stonden. Na een uitgebreide gedachtewisseling besluiten we twee predikanten telefonisch te benaderen met de vraag of zij openstaan voor een beroep.
Inmiddels is er door enkele leden van de beroepingscommissie een oriënterend gesprek gevoerd met de predikant die eerder aangaf in contact te willen blijven. Het was een fijn gesprek. Binnenkort horen we of deze predikant het contact wil voortzetten.
Ook zijn er vanuit de gemeente nog nieuwe namen van predikanten aangedragen die we meenemen op onze lijst van kandidaten. Dit getuigt van een betrokken gemeente. Zo merken we dat u met ons meeleeft en voor ons bidt. Dat bemoedigt ons en we willen u daarvoor dan ook heel hartelijk bedanken. Graag vragen we u of u dit wilt blijven doen!
De volgende vergaderingen zijn gepland op 20 november, 10 december en 8 januari.
Namens de beroepingscommissie,

Ellen Verweij (431092)
terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

VOORBEREIDING OP DE BEGRAFENIS
“Zij heeft dit bewaard met het oog op de dag van Mijn begrafenis.”

Johannes 12:7

Minder dan een week voor Zijn kruisiging, gaat Jezus naar Bethanië. Daar wonen vrienden van Hem. Het gezin van Martha, Maria en Lazarus. Daar kwam Hij graag. Daar woont liefde. Vergeet niet: de Zoon van God was ook mens. Met alle menselijke emoties zoals jij en ik. Juist nu zoekt Hij de warmte van vertrouwde mensen om Zich heen.
Tijdens de maaltijd gaat Maria naar Jezus toe en zalft Hem met zuivere narduszalf van zeer grote waarde. Een uiting van haar liefde en toewijding voor Hem. ‘Als je veel van iemand houdt, geef je ’t mooiste wat je hebt …’ De geur van dat flesje vult het hele huis, maar dat was eigenlijk de geur van dodenzorg. Dat parfum werd toentertijd gebruikt om de graflucht te overvleugelen. Denk maar aan de vrouwen die op de Paasmorgen naar het graf van Jezus gaan met heerlijk ruikende specerijen. Ook hier bij Maria wordt zalven balsemen.
Deze uiting van haar liefde, van wat er leefde in haar hart, wordt zo door Jezus herkend en aanvaard: “Zij heeft dit bewaard met het oog op de dag van Mijn begrafenis.” Wel te vroeg natuurlijk, want Jezus

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden


Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.