PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
VERGADERING ALGEMENE KERKENRAAD (1) VERGADERING ALGEMENE KERKENRAAD (1)

Op 5 maart is de Algemene Kerkenraad (AK) bijeen geweest in een gezamenlijke vergadering met de wijkkerkenraad centrum-oost inzake het voorgenomen beroep op ds. Overeem. De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en gaat voor in gebed. Na vaststelling van de agenda wordt geconstateerd dat van de AK voldoende leden aanwezig zijn om op deze vergadering een wettig besluit te nemen.
De heer Van Harten presenteert ds. Overeem, die in de vergadering van de grote kerkenraad van wijk centrum-oost op 13 februari is voorgedragen als wijkpredikant. Eerst schetst hij het proces dat daarbij is gevolgd. Na het bedanken van ds. Mijderwijk is er besloten een andere procedure te volgen. Vervolgens gaat hij in op de persoonlijk situatie van ds. Overeem, nevenfuncties en prediking.
Hierna volgt het gesprek over de voorgedragen predikant en de procedure. Met name de gewijzigde rol van de beroepingscommissie (BC) wordt nadrukkelijk besproken; deze commissie speelde in dit beroepingsproces een zeer beperkte rol.
Uiteindelijk vat de voorzitter het besprokene samen, met een onderscheid naar de persoon en de procedure. De leden van de AK stemmen in met het tweeledig voorstel om ds. Overeem als wijkpredikant voor wijkgemeente centrum-oost te beroepen en met het advies aan wijk centrum-oost om de beroepingscommissie weer haar traditionele rol te laten vervullen, conform de bedoeling van een beroepingscommissie. Ds. Schouten leest tot slot enkele verzen uit Filippenzen 2 en sluit de vergadering met gebed.

Wouter Verboon, scriba

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie


Vrij en blij

Wat hebben we bijzondere zondagen achter de rug: Paasfeest en Bevrijdingsdag. De tirannie verdreven, de dood overwonnen. “Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan.” We hebben het beslissende moment van de wereldgeschiedenis opnieuw gevierd: Jezus heeft alles volbracht en is door de dood heen gegaan. En we hebben de bevrijding van de bezettende Duitse macht herdacht en gevierd dat er generaties leven die geen oorlog hebben meegemaakt. Als dat geen vrij en blij leven is? 
Of valt dat toch tegen? Leven in een parlementaire democratie en lid zijn van een christelijke gemeente betekent niet automatisch een ontspannen leven. In Lukas 13 ziet Jezus in de synagoge een kromgebogen vrouw ‘die zich in het geheel niet kon oprichten’ (vers 11). En Hij ziet achter de vergroeide wervels en de verkrampte spieren de macht van satan die haar ‘gebonden houdt’ (vers 16). Hoeveel kan er ook in ons leven niet zijn, ook na Pasen en Bevrijdingsdag, wat ons krom buigt of bezet? Aan zorg en ziekte. Aan fysieke pijn of aan innerlijke pijn, angst of woede. Aan zonden van anderen waar we onder lijden of aan concrete zonden waar we zelf ‘aan vast zitten’ en maar geen afstand van willen doen. En zelfs als we
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Doopdienst op zondag 23 juni in de Maranathakerk.
Doopzitting op maandag 17 juni om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: Doopdienst op zondag 26 mei in de Maranathakerk. Aanmelden bij ds. Berkheij, of 795233. Het doopgesprek zal zijn op maandag 20 mei. De locatie daarvoor is nog niet bekend. 

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.