PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
VERGADERING ALGEMENE KERKENRAAD VERGADERING ALGEMENE KERKENRAAD

Sinds het laatste bericht over de vergadering van de Algemene Kerkenraad is die voor de zomervakantie twee keer bij elkaar geweest.

In de vergadering van juni heeft de heer Halm namens geloofsgemeenschap Het Baken de vergadering bezocht en heeft hij verteld hoe Het Baken zich in de afgelopen tijd heeft ontwikkeld en wil doorgroeien naar een kerngemeente. Daarbij wil Het Baken aansluiting houden bij protestants Woerden. Rond 180 mensen bezoeken nu de reguliere samenkomsten op zondagochtend.

Verder gaf de heer Boele een toelichting op de jaarrekening 2018 van de diaconie. Het laat een licht negatief resultaat zien van € 4.000. De Algemene Kerkenraad heeft de jaarrekening ongewijzigd vastgesteld en goedgekeurd.
Bij het vaste agendapunt “Vorming Protestantse Gemeente Woerden” wordt de vergadering bijgepraat over de voortgang van de verschillende werkgroepen “wijkgrenzen”, “financieringsmodel” en “organisatiestructuur”. De voorzitter stelt voor om na de vakantie een avond te beleggen voor alle kerkenraadsleden samen met de leden van de werkgroepen om zo iedereen te informeren over de voortgang van de te vormen Protestantse Gemeente Woerden.
Aan het einde van de vergadering wordt afscheid genomen van de heren Ruitenburg, Van Harten en Willemze, die niet meer in de Algemene Kerkenraad terugkeren. De heer Verweij sluit de vergadering met gebed.
In de vergadering van juli is de jaarrekening 2018 van de Hervormde Gemeente besproken die opgesteld wordt door het College van Kerkrentmeesters. De heren De Vries en Van Kempen geven een toelichting. Het resultaat is licht positief, wat veroorzaakt wordt door de vacatures die er in onze gemeente zijn. De resultaten van Kerkbalans zijn helaas lager dan begroot. Een grote impact op de jaarrekening is de restauratie van het Bätz-orgel in de Petruskerk, maar deze restauratie kan geheel gefinancierd worden uit subsidies en giften. Na het beantwoorden van verschillende vragen wordt de jaarrekening vastgesteld en goedgekeurd.
De Algemene Kerkenraad stelt een aantal documenten vast die betrekking hebben op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zoals een privacyreglement, een datalekprotocol en een document over geheimhouding.
Van de wijkgemeenten Noord en West heeft de Algemene Kerkenraad het verzoek gekregen om akkoord te gaan met de samenvoeging van beide wijken tot één wijkgemeente. Een aantal documenten worden besproken op inhoud, tekst en procedure. De Algemene Kerkenraad gaat akkoord met het samengaan van de wijken Noord en West en geeft het advies om het hele proces zorgvuldig af te ronden.
Na een aantal mededelingen, waaronder de komst van de nieuwe pionier voor Het Baken: Martine van der Herberg, sluit de heer Verboon af met dankgebed.
Wouter Verboon, scriba
terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie
 

MIJN GENADE IS U GENOEG

Voor veel mensen bekende woorden. Ik hoor deze woorden weleens. De toon waarop deze woorden worden uitgesproken kan echter totaal verschillend zijn. Waar de één liefdevol deze woorden spreekt, worden ze door een ander uitgespuugd. Waar de één iets van hoop of iets van berusting ontleent aan deze woorden, roepen ze bij een ander weerstand op; hoezo “mijn genade is u genoeg”?
De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de christenen in Korinthe dat Jezus tot hem heeft gesproken: “Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid” (NBV). De zin staat niet op zichzelf. Er gaat het nodige aan vooraf. Na Paulus zijn er in Korinthe nep-apostelen gekomen die invloed hebben gekregen. Paulus heeft van hen kritiek gekregen. Nu moet Paulus iets doen wat hij niet wil: hoog van zichzelf opgeven. Altijd heeft hij God en Jezus centraal gesteld en nu moet hij

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.