PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
VERGADERING VAN DE ALGEMENE KERKENRAAD (2) VERGADERING VAN DE ALGEMENE KERKENRAAD (2)
Op 19 maart is de Algemene Kerkenraad (AK) bijeen geweest voor een reguliere vergadering. De opening werd verzorgd door mevr. Van Riel; zij leest een toelichting op het gedeelte uit de Bergrede over het zout der aarde waarna zij voorgaat in gebed.
Na de bespreking van het verslag van de vergadering van januari, de actielijst en enkele ingekomen stukken, wordt de vergadering op de hoogte gebracht over de voortgang van de vorming Protestantse Gemeente Woerden. Een belangrijk punt dat naar voren komt is de zorg of de gemeente voldoende meegenomen wordt in het proces. Een eerste stap hierin is de gezamenlijke kerkenradendag van 30 maart waar alle kerkenraadsleden van de drie deelnemende kerkgenootschappen welkom zijn in de Maranathakerk. De classispredikant, ds, Trinette Verhoeven, zal hierbij ook aanwezig zijn en de afsluiting voor haar rekening nemen.
In de vergadering van januari heeft de AK een kleine werkgroep ingesteld om te kijken naar mogelijke praktische knelpunten en oplossingen (wat betreft de zondagse erediensten) voor de Petruskerk en Maranathakerk. Dhr. Verweij geeft een toelichting op het memo waarbij onderscheid is gemaakt naar knelpunten voor de korte en lange termijn. Met name op de korte termijn zijn punten voor de Petruskerk naar voren gekomen. Na de bespreking van de notitie zal de werkgroep samen met het college van kerkrentmeesters prioriteiten gaan aangeven en een begroting opstellen, waarna dit onderwerp terug zal komen op de AK vergadering.
Bij agendapunt “Mededelingen” stemt de AK in met de aanstelling van dhr. Polderman als nieuwe hoofdredacteur van Hervormd Woerden en meldt het college van kerkrentmeesters de vorderingen van het Bätzorgel in de Petruskerk.
Tot slot spreekt de voorzitter ds. Schouten toe omdat dit zijn laatste AK vergadering is vanwege het aangenomen beroep naar Echteld. Hij dankt hem hartelijk voor al zijn inspanningen en wenst hem voor de toekomst Gods zegen toe. Hierna sluit de heer Guiljam de vergadering met gebed.

Wouter Verboon, scriba
terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie


HET LEVEN NA PINKSTEREN
Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer.

Openbaring 21:1


Ons leven begint vol verwondering van alles om ons heen. Wat gaat het leven ons bieden, wat mogen we ervan verwachten, wat is onze plaats in het geheel? We weten het eerst nog niet.
Als we wat ouder worden, beginnen we er iets meer van te begrijpen. Dan merken we ook dat het maar zelden zo is dat we alles bereiken waar we van droomden. In mijn werk als predikant, personal coach en mediator kom ik behalve dankbare mensen ook veel mensen tegen die teleurgesteld zijn. Hoe heeft dit zo kunnen gaan? We droomden van een prachtige loopbaan, van een gezond en feestelijk leven, om zelf iets in de wereld voor anderen te betekenen, en op zijn minst een goed gezin te hebben waar het met al onze kinderen alleen maar goed gaat!
Maar niet alle dromen worden waar. En als ze wel waar worden, blíjft dat niet altijd zo. Soms kijk ik teleurgestelde mensen in hun ogen en zie ik ze denken, om met een tekst van Acda en de Munnik te spreken: “Van al mijn idealen, heb ik alleen het oud worden gehaald”.

De Geest is uitgestort
Hoe kan het toch dat je als christen niet méér van je idealen kunt verwezenlijken. Vanwaar al die teleurstellingen? Met Goede Vrijdag leren we dat Jezus geleden heeft en zelfs gestorven en begraven is. Maar

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.