PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
VERGADERING VAN DE ALGEMENE KERKENRAAD (2) VERGADERING VAN DE ALGEMENE KERKENRAAD (2)

Op 19 maart is de Algemene Kerkenraad (AK) bijeen geweest voor een reguliere vergadering. De opening werd verzorgd door mevr. Van Riel; zij leest een toelichting op het gedeelte uit de Bergrede over het zout der aarde waarna zij voorgaat in gebed.
Na de bespreking van het verslag van de vergadering van januari, de actielijst en enkele ingekomen stukken, wordt de vergadering op de hoogte gebracht over de voortgang van de vorming Protestantse Gemeente Woerden. Een belangrijk punt dat naar voren komt is de zorg of de gemeente voldoende meegenomen wordt in het proces. Een eerste stap hierin is de gezamenlijke kerkenradendag van 30 maart waar alle kerkenraadsleden van de drie deelnemende kerkgenootschappen welkom zijn in de Maranathakerk. De classispredikant, ds, Trinette Verhoeven, zal hierbij ook aanwezig zijn en de afsluiting voor haar rekening nemen.
In de vergadering van januari heeft de AK een kleine werkgroep ingesteld om te kijken naar mogelijke praktische knelpunten en oplossingen (wat betreft de zondagse erediensten) voor de Petruskerk en Maranathakerk. Dhr. Verweij geeft een toelichting op het memo waarbij onderscheid is gemaakt naar knelpunten voor de korte en lange termijn. Met name op de korte termijn zijn punten voor de Petruskerk naar voren gekomen. Na de bespreking van de notitie zal de werkgroep samen met het college van kerkrentmeesters prioriteiten gaan aangeven en een begroting opstellen, waarna dit onderwerp terug zal komen op de AK vergadering.
Bij agendapunt “Mededelingen” stemt de AK in met de aanstelling van dhr. Polderman als nieuwe hoofdredacteur van Hervormd Woerden en meldt het college van kerkrentmeesters de vorderingen van het Bätzorgel in de Petruskerk.
Tot slot spreekt de voorzitter ds. Schouten toe omdat dit zijn laatste AK vergadering is vanwege het aangenomen beroep naar Echteld. Hij dankt hem hartelijk voor al zijn inspanningen en wenst hem voor de toekomst Gods zegen toe. Hierna sluit de heer Guiljam de vergadering met gebed.

Wouter Verboon, scriba

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

WEERLOOS…?

Je zit gewoon TV te kijken. Maar ineens stopt de uitzending. Op het beeldscherm verschijnt de mededeling: ‘Alle programma’s worden onderbroken voor een extra uitzending van het Journaal.’ Je schakelt naar RTL, maar ook daar geen uitzending… Je zapt verder, de BBC en CNN, alles ligt plat. In afwachting blijkbaar van het grote nieuws. Je wordt nieuwsgierig. Maar je houdt ook je hart vast, wat is er aan de hand? Zou er een ramp gebeurd zijn? Een aanslag als in Utrecht en dan nòg veel erger, of weer een vliegtuig gecrasht? Met onze koning zal toch niets gebeurd zijn? Nee, daar wordt CNN niet voor stil gelegd. Of is er iets met Trump of Poetin…?
 
Maar daar verschijnt de nieuwslezer: ‘Deze extra uitzending van het Journaal is gewijd aan groot nieuws. Vandaag werd bekend dat vanmorgen in alle vroegte een dode uit het graf is opgestaan! Een gestorvene leeft weer! We hebben verbinding met onze verslaggever in Jeruzalem.’ Enthousiast vertelt hij het verrassende nieuws vanuit Jeruzalem. Het gaat over een zekere Jezus van Nazareth…, ook wel Jezus Christus genoemd. Hij was dood, maar leeft ! 

Het had zo kunnen gaan. Maar het ging niet zo. Geen extra nieuwsuitzending. Dat bestond toen trouwens nog niet. Werkelijk totaal anders ging het. Vrouwen gingen naar het graf. Zij wilden de dode Jezus een laatste eer brengen. Maar 
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Doopdienst op zondag 23 juni in de Maranathakerk.
Doopzitting op maandag 17 juni om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: n.n.b.

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.