PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
VESPERVIERING 17 MAART VESPERVIERING 17 MAART

Bij de eerste vesper van dit jaar is de kerkelijke kalender gevorderd tot zondag Laetare (Verheugd U), de 2e zondag van de veertigdagentijd; zondag Reminiscere, vertaald uit het Latijn :"Gedenk uw barmhartigheden".
De psalm voor deze zondag is Psalm 27
De zanggroep begint de viering met een zetting van deze Psalm van Heinrich Schütz. Die gebruikte hiervoor de psalmberijming die in 1602 door Cornelius Becker in Leipzig werd gepubliceerd.
De melodie van het avondlied lied 256, is van componist Jacques Berthier die veel muziek voor Taizeliederen heeft gemaakt.
Voor psalm 27; "Mijn licht, mijn heil is Hij" is gekozen voor een zetting van Claude Goudimel.
Als inleiding op de gebeden klinkt het "Answer me, when I call" van de hedendaagse engelse componist Marc Liversidge.
Het slotlied, "Alles wat over U geschreven staat", lied 536, is een lied voor de veertigdagen tijd van WIllem Barnard op een prachtige melodie van Frits Mehrtens.

Ieder weer van harte uitgenodigd om met elkaar dit moment van stilte, liederen en bezinning mee te beleven in de Opstandingskerk.
Namens de voorbereidingsroep, Jan Boot
 

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

Van Betlehem tot Jeruzalem
Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen.... 
Micha 5:1

Rond de kersttijd hebben we veel gesproken en vooral gezongen over Betlehem. Het is Micha die deze stad
opnieuw in de schijnwerpers plaatst. Niet als stad van het verleden, maar als stad van de toekomst. Maar hoe
zit het dan met Jeruzalem. Dat was toch al de grote stad in de tijd van Micha? Hoe gaat God eigenlijk om
met alles wat tot stand gekomen is in zijn geschiedenis met mensen? Wordt alles wat we samen met God meegemaakt hebben en wat op de een of andere wijze door ons zondig leven niet meer puur en rein is gewoonweg uitgeveegd en begint God opnieuw? Is Jeruzalem nog de stad van David?

Het is juist nadat Micha geprofeteerd heeft over de deplorabele staat van de stad Jeruzalem, dat hij begint
te spreken over Betlehem. Jeruzalem is niet de eerste stad die verbonden wordt met de naam van koning David.
Toen David nog een veelbelovende herdersjongen was, woonde hij in 
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Wijk Centrum-Oost: De eerstvolgende doopdienst is op zondag 7 april 2019 in de Petruskerk.
Doopzitting is op dinsdag 2 april om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: n.n.b.

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.