PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
‘Week van Gebed’ 19 tot en met 26 januari 2020 ‘Week van Gebed’ 19 tot en met 26 januari 2020

In de jaarlijkse ‘Week van Gebed’ bidden gelovigen een week samen; voor eenheid van de christenen en voor wat er speelt de wereld. Ook dit jaar komen mensen uit allerlei kerken op verschillende plaatsen en manieren bijeen om samen te bidden.

Dit jaar is het thema voorbereid door gelovigen op Malta, geïnspireerd door de ‘buitengewone vriendelijkheid’ die in Handelingen 28 naar voren komt. Hier is te lezen hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta en daar met ‘buitengewone vriendelijkheid’ opgevangen worden.

Jan Willem Janse, projectleider bij Missie Nederland, licht het thema toe: “Het unieke aan dit thema is dat het ons niet alleen oproept tot buitengewone vriendelijkheid, maar ook uitdaagt om mensen te durven ontvangen die anders zijn dan wij. Die uitdaging past goed bij de Week van Gebed. Wanneer we de ander zien als bedreiging komen we niet tot ontmoeting en zeker niet tot het vieren van eenheid.” Daarom worden kerkgenootschappen en denominaties in 2020 weer uitgenodigd mee te bidden. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities zijn inspirerend en verfrissend. God verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden.

Ongeveer 10 kerken, (wijk)gemeenten, en instellingen in Woerden e.o. doen dit jaar mee aan de Week van Gebed. De activiteiten die plaatsvinden rondom het thema van de Week van Gebed en/of die door kerken gezamenlijk worden georganiseerd, zijn:

Woensdag 15 januari:

 • 19.30u: Taizé-viering in de Opstandingskerk, Wilhelminaweg 8. Organisatie: leiding en jongeren die Taizé in 2019 bezochten. Na afloop van de dienst informatie over de jongerenreis (17-30 jaar) van 2020 naar Taizé.
Zondag 19 januari:
 • 9.30u: Kerkdienst, Petruskerk, Kerkplein 5. Thema ‘Buitengewoon menslievend’ (Hand. 28:2). Voorganger: Ds. Wim Koerselman, organist Annelies van Zoelen-Kuus.
 • 10.30u: ZIN-dienst (jongerenviering), Kruiskerk, Mesdagplein 4, spreekster: Heidi Koster. Thema: ‘Buitengewoon’. M.m.v. de band: Relion. De dienst wordt mede voorbereid door Solid Friends.
Maandag 20 januari:
 • 19.30u: Bidstond in de Gebedswinkel, Havenstraat 6.
Dinsdag 21 januari:
 • 20.15u: Gebedskring Hervormde Gemeente wijken Centrum en Oost, Het Baken, Beneluxlaan 3, zaal 104.
Woensdag 22 januari:
 • 9.00u: Morgengebed, Bonaventurakerk, Rijnstraat 60.
 • 9.00u: Morgengebed, Petruskerk, Kerkplein 5.
 • 9.45-12.00u: koffie drinken in de Opstandingskerk, Wilhelminaweg 8. Aansluitend een gebedswandeling o.l.v. Huub Spaan. Gezamenlijke afsluiting in de Evangelisch Lutherse Kerk, Jan de Bakkerstraat 11.
 • 19.30u: Gebedsviering in de O.L.V. Geboortekerk, Meije 137, Meije-Zegveld. Voorgangers: Joost Schelling, Rik Gorter en Janneke Stam. M.m.v. het koor De Lofstem en het dames-/herenkoor van de OLVG-kerk.
Donderdag 23 januari:
 • 12.30u: Gebedssamenkomst in het gemeentehuis, De Blekerij 14 (vergaderkamer 3). O.l.v. Leo Bos en Peter Versloot.
Zondag 26 januari:
 • 18.30u: Uur van Lofprijzing, Kruiskerk, Mesdagplein 4. Thema: ‘Gastvrij’. Voorganger: Eva Bruggeman uit Amsterdam. M.m.v. Combo JOY.
Nog enige toelichting bij de gebedswandeling:
Op woensdagmorgen 22 januari is er een Morgengebed in de Petruskerk om 9.00 uur. Op dezelfde tijd wordt in de Bonaventurakerk een Eucharistieviering gehouden. Na afloop van deze twee vieringen is iedereen welkom in de Opstandingskerk aan de Wilhelminaweg voor een gezamenlijk kopje koffie of thee. We vertrekken om 10.15 uur voor een Pelgrimstocht met het jaarthema: “Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons” (naar Handelingen 28: 2). De Pelgrimstocht voert ons door de binnenstad en het Brediuspark en zal eindigen in de Lutherse Kerk aan de Jan de Bakkerstraat. We besluiten ons samenzijn om 11.15 uur met een Oecumenische viering in de stijl van Taizé. Het thema van deze viering sluit aan bij het dagthema: “Vertrouwen. Wees niet bang, geloof!”
U kunt deze hele ochtend met ons meetrekken, maar mag ook gedeelte van de ochtend meemaken. Sluit gerust aan! Woensdag 22 januari 2020.
 
We hopen u op 1 of meer plaatsen te ontmoeten. Voor meer info: bel / app gerust (06-24476099).

Hartelijke groet, Peter Versloot
terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

HOOP EN VERTROUWEN

De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal.

Psalm 19:2-5a

Wat een loflied voor onze Schepper! Het zicht op de hemel die Gods majesteit laat zien wordt mensen echter op veel plaatsen ontnomen. Sla de krant maar open of kijk naar je eigen leven. Tranen van wanhoop of verdriet kunnen je het zicht ontnemen op de grootsheid van de schepping en de vreugde om de wet die doorklinkt in deze psalm.

Wanhoop en verdriet is zeker niet de toon van deze psalm. Toch was het in de tijd dat deze psalm is geschreven ook niet allemaal pais en vree. De bijbelverhalen zijn hier duidelijk over. Maar de toon van deze psalm is die van hoop en vertrouwen. Iedereen kan het zelf beoordelen. Kijk naar de prachtige schepping. En als je niet kan zien, dan kan je de behaaglijke warmte voelen van de zon op je huid. De natuur vertelt van Gods majesteit. Een prachtige zonsondergang of de zon die schijnt op een pak net gevallen sneeuw en die doet glinsteren alsof er wel een miljoen diamantjes op liggen. Om stil van te worden … De psalmdichter vindt het ook geweldig en toch weet hij nóg wat mooiers. De dichter vindt

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.